ฮิต: 219
โครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือพิทักษ์รักชาติ รุ่นที่ 1
2 230202 10

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น.นายอดุลย์  จันทร์ฝาง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นายธราธิป วงษ์แก้ว รองผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2  เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือพิทักษ์รักชาติ รุ่นที่ 1 ซึ่งจัดอบรมระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2566 ณ ค่ายลูกเสือสวนปรีชา อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี