ฮิต: 80
การประชุมคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2566 รอบที่ 1

2 230202 10

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น.นายอดุลย์  จันทร์ฝาง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นายธราธิป วงษ์แก้ว รองผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธาน พร้อมด้วย คณะกรรมการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2566 รอบที่ 1 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมคุ้มครอง ชั้น 1 สพป.ชลบุรี เชต 2