ฮิต: 372

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (ผู้อำนวยการกลุ่ม) สังกัด สพป.ชลบุรี เขต 2 (21 พฤศจิกายน 2566)  >>ประกาศ<< >