ฮิต: 251

ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 (15 มีนาคม 2567)  >>ประกาศตำแหน่งครูผู้สอน<<   

ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 (15 มีนาคม 2567)  >>ประกาศตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล<<