ฮิต: 141

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ขาดแคลน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 (26 มีนาคม 2567)  >>ประกาศ<<