ฮิต: 127

ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ขาดแคลน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 (29 มีนาคม 2567)  >>ประกาศ<<