ฮิต: 68
การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาบุคลากรด้านระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและส่งเสริมการใช้ DLTV ครั้งที่ 2/2567
DSC 8823

วันที่ 3 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. นายอดุลย์  จันทร์ฝาง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วย น.ส.สุรัชดา  ภูรับพา รอง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 น.ส.ธนสร  ดีศรี นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ และคณะกรรมการ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาบุคลากรด้านระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและส่งเสริมการใช้ DLTV เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ครั้งที่ 2/2567 ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ ชั้น 3 สพป.ชลบุรี เขต 2