ฮิต: 139
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรด้านระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและส่งเสริมการใช้ DLTV เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ครั้งที่ 4/2567
DSC 8823

วันที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. น.ส.สุรัชดา  ภูรับพา รอง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วย น.ส.ธนสร ดีศรี นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ และคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรด้านระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและส่งเสริมการใช้ DLTV เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ครั้งที่ 4/2567 ณ ห้องประชุมภิญโญ ชั้น 3 สพป.ชลบุรี เขต 2