ฮิต: 121
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อำเภอพนัสนิคม ครั้งที่ 5/2567
DSC 8823

วันที่  2 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น.นางอำภา  ไม้งาม ผอ.กลุ่มอำนวยการ เข้าร่วมการการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อำเภอพนัสนิคม ครั้งที่ 5/2567 ณ ศาลาประชาคมอำเภอพนัสนิคม ชั้น 2
จ.ชลบุรี