ฮิต: 131
การประชุมการเตรียมความพร้อม Kick Off โครงการสุขาดี มีความสุข
DSC 8823

วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายอดุลย์  จันทร์ฝาง พร้อมด้วย น.ส.สุรัชดา  ภูรับพา นายนุกูล  ชราศรี รอง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ผอ.กลุ่ม กลุ่ม/หน่วย ผู้แทน เข้าร่วมการประชุมการเตรียมความพร้อม Kick Off โครงการสุขาดี มีความสุข ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ณ ห้องประชุมคุ้มครอง ชั้น 1 สพป.ชลบุรี เขต 2