ฮิต: 114
กิจกรรม "รวมพลังสรรค์สร้างมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต" สพป.ชลบุรี เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประจำเดือนพฤษภาคม 2567
DSC 8823

วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.00 น. นายอดุลย์  จันทร์ฝาง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วย น.ส.สุรัชดา ภูรับพา นายนุกูล  ชราศรี รอง ผอ.สพป. ชลบุรี เขต 2 ผอ.กลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง สังกัด สพป.ชลบุรี เขต 2 เข้าร่วมกิจกรรม "รวมพลังสรรค์สร้างมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต" สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 ณ บริเวณหน้าเสาธง สพป.ชลบุรี เขต 2