ฮิต: 111
การประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 3
DSC 8823

วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น.นายอดุลย์  จันทร์ฝาง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นายธราธิป วงษ์แก้ว น.ส.สุรัชดา  ภูรับพา นายนุกูล  ชราศรี รองผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 และคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมการประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 3  ณ ห้องประชุมภิญโญ ชั้น 3 สพป.ชลบุรี เขต 2