ฮิต: 898
ประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มบ่อทอง2
0000

วันที่ 3 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนประจำปีการศึกษา 2560 "บ่อทอง 2 ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด" ซึ่งจัดการแข่งขันในระดับชั้นอนุบาล ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ถึง 3 ธันวาคม 2560 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านหนองเกตุ ตำบลบ่อกวางทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนห่างไกลจากยาเสพติด