ฮิต: 463
กิจกรรม "ปลูกข้าววันแม่ เกี่ยววันพ่อ"
0000


    วันที่ 4 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานในงานกิจกรรม "ปลูกข้าววันแม่ เกี่ยววันพ่อ" และร่วมนำผู้ร่วมงานลงแขกในแปลงนาสาธิตเนื้อที่ 270 ตารางวา ณ โรงเรียนบ้านคลองตาเพชร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการทำนา ความสำคัญของข้าว รวมทั้งเรียนรู้ประเพณีการลงแขกเกี่ยวข้าวของชาวไทย และเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง