ฮิต: 456
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนมกราคม 2561
0000

    วันที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนมกราคม 2561 เพื่อแจ้งนโยบายการปฏิบัติงาน และติดตามการปฏิบัติงานของสถานศึกษา เพื่อให้งานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมาย...

ในการนี้ได้มอบเกียรติบัตรและโล่แก่สถานศึกษา จำนวน 3 รายการ ดังนี้ 1) รางวัลผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2559 ประเภทผู้บริหาร ประเภทผู้สอน และประเภทผู้สนับสนุน 2) มอบโล่โรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี รุ่นที่ 5 ได้แก่ โรงเรียนวัดบ้านเก่า 3) มอบโล่สถานศึกษาปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี ประจำปี 2560 จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย โรงเรียนวัดสุวรรณารัญญิกาวาส และโรงเรียนวัดบ้านเก่า ณ ห้องประชุมอาคารวิทยบริการ สพป.ชลบุรี เขต 2