ฮิต: 2825

ผู้บริหารการศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 2

boss

นายเอกวัสส์  อุษณีษ์พันธุ์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
โทรศัพท์ 0 3847 4630 - 3 ต่อ 121

Jirasak

นายจิรศักดิ์  สุจิรานุธรรม
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
โทรศัพท์ 0 3847 4630 - 3 ต่อ 126

 dontree

นางสาวปุณยนุช  ดวงศรี
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
โทรศัพท์ 0 3847 4630 - 3 ต่อ 117

pamorn

นายณัฐพงษ์   วงษ์แก้ว
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
โทรศัพท์ 0 3847 4630 - 3 ต่อ 127