ฮิต: 12645

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2567

 แผนการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567

 

 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน
และการใช้งบประมาณ 2567 รอบ 6 เดือน

 

        รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
     
      

 
   

 


 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2566

 

 แผนการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566

 

 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน
และการใช้งบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน

 

        รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
     
      

 
   

 


 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565

 แผนการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565  detail3

        รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
     > ตุลาคม 2564
      > พฤศจิกายน 2564
      > ธันวาคม 2564
      > มกราคม 2565
      > กุมภาพันธ์ 2565
      > มีนาคม 2565
      > เมษายน 2565
      > พฤษภาคม 2565
      > มิถุนายน 2565

      > กรกฎาคม 2565

 

        รายงานงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
        > ตุลาคม 2564
       > พฤศจิกายน 2564 
       > ธันวาคม 2564
       > มกราคม 2565
       > กุมภาพันธ์ 2565
       > มีนาคม 2565
       > เมษายน 2565
       > พฤษภาคม 2565
       > มิถุนายน 2565
       > กรกฎาคม 2565 

 
 รายงานการกำกับติดตามการใช้งบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน
 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2564

 


 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564

 แผนการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564  detail3
 รายงานการกำกับติดตามการใช้งบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน  detail3
 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2563  detail3

 


 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563

 แผนการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563  detail3
 รายงานการกำกับติดตามการใช้งบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน  detail3
 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2562  detail3

 

 


 แผนการใช้งบประมาณประจำปี 2562 

 แผนการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562   detail3

 รายงานการกำกับติดตามการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2562

  detail1
 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2561    detail3