ฮิต: 609
การอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพอาหารนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
0000

    วันที่ 27 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นายจิรศักดิ์ สุจิรานุธรรม รองผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานและบรรยายพิเศษการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพอาหารนักเรียน ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ที่ให้โรงเรียนดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณค่าอย่างเพียงพอ และครบถ้วน สมวัย อีกทั้งเป็นการลดภาวะทุพโภชนาการของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมให้นักเรียนมีภูมิต้านทางโรคที่ดี โดยได้รับเกียรติจากนายทรงวุฒิ มลิวัลย์ ข้าราชการบำนาญ สังกัดงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการอาหารกลางวันแก่ผู้เข้าร่วมการอบรม และในภาคบ่ายได้มีการอบรมการใช้งานโปรแกรม Thai School Lunch โดยนางสุจิตร พุฒิยืน ,นางสาวดรุณทิพย์ ขันสุข และทีมงานของสพป.ชลบุรี เขต 1 ณ หอประชุมอาคารวิทยบริการ สพป.ชลบุรี เขต 2