ฮิต: 3778

มาตรฐานการให้บริการของ สพป.ชลบุรี เขต 2

* ขั้นตอนการให้บริการ

* สถิติการให้บริการ  

 

 

 

 

* รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 
     > รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปีงบประมาณ 2562
 

 

         > รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปีงบประมาณ 2561