ฮิต: 443

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562

  • รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

  • สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

  • รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP และไม่ผ่านระบบ e-GP ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562