การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ฯ ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามาตรา 38 ค.(2) ครั้งที่ 1/2566 
2 230202 10

วันที่  20 มีนาคม 2566 เวลา 15.00 น. นายยอดรัก  บุรวัฒน์ ผอ. สพป.ชลบุรี เขต 2 มอบหมายให้ น.ส.สุรัชดา  ภูรับพา รองผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานที่ประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ มาตรฐาน และแนวทางการกำหนดความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามาตรา 38 ค.(2) ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมคุ้มครอง ชั้น 1 สพป.ชลบุรี เขต 2

 

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ฯ ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามาตรา 38 ค.(2)...

การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานบริหารสถานศึกษาตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา ฯ กลุ่มโรงเรียนพานทอง 1  
2 230202 10

วันที่  20 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายยอดรัก  บุรวัฒน์ ผอ. สพป.ชลบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นายธราธิป  วงษ์แก้ว รอง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2  เป็นประธานคณะกรรมการพร้อมด้วย จ.ส.อ.นิธิ  โพธิ์ทอง  ผอ.รร.วัดพานทอง และนางสุธาทิพย์ วิริยะเกษามงคล ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล เป็นคณะกรรมการ ร่วมรับฟังการรายงานและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนพานทอง 1 ณ รร.วัดบ้านงิ้ว อ.พานทอง จ.ชลบุรี

 

อ่านเพิ่มเติม: การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานบริหารสถานศึกษา ตำแหน่ง...

พิธีเปิดการฝึกอบรม และกิจกรรมเดินทางไกลและการอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ฯ กลุ่มรร.พนัสนิคม 3
2 230202 10

วันที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายยอดรัก  บุรวัฒน์ ผอ. สพป.ชลบุรี เขต 2 มอบหมายให้นางศิริพร  ฉลอง ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมและกิจกรรมเดินทางไกลและการอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ และ สามัญรุ่นใหญ่ กลุ่มรร.พนัสนิคม 3 ณ รร. วัดชุมแสงศรีวนาราม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

 

อ่านเพิ่มเติม: พิธีเปิดการฝึกอบรม และกิจกรรมเดินทางไกลและการอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ฯ กลุ่มรร.พนัสนิคม 3

สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมลงนามรับมอบงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากศธจ.ชลบุรี 
2 230202 10

วันที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายยอดรัก  บุรวัฒน์ ผอ. สพป.ชลบุรี เขต 2 มอบหมายให้ น.ส.สุรัชดา  ภูรับพา รอง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เข้าร่วมลงนามเพื่อรับมอบงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี เนื่องด้วยตามประกาศของ ก.ค.ศ. ในการมอบอำนาจการบริหารงานบุคคลฯ ให้แก่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมภิญโญ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม: สพป.ชลบุรี เขต 2...