สพป.ชลบุรี เขต 2 ถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ปี 2567
DSC 9266

วันที่ 19 กรกฎาคม 2567 เวลา 14.00 น. นายอดุลย์  จันทร์ฝาง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วย น.ส.สุรัชดา  ภูรับพา รองผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 และคณะ ร่วมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2567 ซึ่งวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ณ วัดเนินหลังเต่า อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม: สพป.ชลบุรี เขต 2 ถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ปี 2567

สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมถวายธรรมาสน์ชุดมุก  แด่ท่านเจ้าคุณพระชลญาณมุนี (สมโภช ธมฺมโภชฺโช) เจ้าอาวาสวัดอุทกเขปสีมาราม
DSC 9266

วันที่ 19 กรกฎาคม 2567 เวลา 11.00 น. นายอดุลย์  จันทร์ฝาง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นายธราธิป วงษ์แก้ว น.ส.สุรัชดา  ภูรับพา รองผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 และคณะ ร่วมถวายธรรมาสน์ชุดมุก  แด่ท่านเจ้าคุณพระชลญาณมุนี (สมโภช ธมฺมโภชฺโช) เจ้าอาวาสวัดอุทกเขปสีมาราม เพื่อใช้ในการสวดปาฏิโมกข์ หรือการแสดงธรรม ซึ่งท่านเจ้าคุณอาจารย์ได้เมตตานำไปถวายให้แก่วัดไพรจิตรสามัคคีธรรม อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว และในโอกาสนี้ท่านได้มอบพัดลมติดผนังให้โรงเรียน และทุนการศึกษาให้แก่น้องๆ นักเรียนโรงเรียนในสังกัดอีกจำนวน 6 ทุน ณ วัดอุทกเขปสีมาราม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม: สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมถวายธรรมาสน์ชุดมุก แด่ท่านเจ้าคุณพระชลญาณมุนี (สมโภช ธมฺมโภชฺโช)...

การประชุมขับเคลื่อนแผนการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาตามแนวทางการประเมินนานาชาติ (PISA) สำหรับผอ.สพท. ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 10)
DSC 9266

วันที่ 19 กรกฎาคม 2567 เวลา 10.00 น. นายอดุลย์  จันทร์ฝาง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วยน.ส.อรุณรัตน์  เหลืองปัญญากุล ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนแผนการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาตามแนวทางการประเมินนานาชาติ (PISA) สำหรับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 10) ณ ห้องประชุม Conference ชั้น 3 สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมขับเคลื่อนแผนการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาตามแนวทางการประเมินนานาชาติ (PISA)...

การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
DSC 9266

วันที่ 19 กรกฎาคม 2567 เวลา 10.00 น. น.ส.สุรัชดา  ภูรับพา รองผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นางอำภา  ไม้งาม ผอ.กลุ่มอำนวยการ และคณะกรรมการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคลเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 แทนตำแหน่งที่ว่างลงก่อนครบวาระ ณ ห้องประชุมคุ้มครอง ชั้น 1 สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายใน อ.ก.ค.ศ....