headcen

โครงการการสัมมนา เรื่อง การใช้ IT เพื่อสร้างเสริมความสำเร็จฯ
0000

    วันที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 มอบหมายให้นายปริญญา สุธรรม ผอ.โรงเรียนบ้านตลาดเนินหิน เป็นประธานเปิดโครงการการสัมมนา เรื่อง การใช้ IT เพื่อสร้างเสริมความสำเร็จทางการศึกษา (IT For Education) โดยได้รับเกียรติจากคณะทีมงานบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) มาให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมการอบรม ณ หอประชุมอาคารวิทยบริการ สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: โครงการการสัมมนา เรื่อง การใช้ IT เพื่อสร้างเสริมความสำเร็จฯ

ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลฯ
0000

    วันที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 16.00 น. สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โดยมีนายณรงค์ เทพเสนา นายอำเภอพนัสนิคม เป็นประธานในพิธี ณ วัดแก้วศิลาราม ตำบลสระสี่เหลี่ยม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลฯ

การนำเสนอมาตรการเร่งรัดและยกระดับคุณภาพการศึกษา กลุ่มพนัสนิคม1,4
0000

    วันที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประเมิน การนำเสนอมาตรการเร่งรัดและยกระดับคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2561 ของผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนพนัสนิคม 1 จำนวน 9 โรงเรียน และกลุ่มโรงเรียนพนัสนิคม 4 จำนวน 15 โรงเรียน เพื่อกำกับ ติดตาม มาตรการเร่งรัดฯ เป็นรายกลุ่ม ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองขยาด

อ่านเพิ่มเติม: การนำเสนอมาตรการเร่งรัดและยกระดับคุณภาพการศึกษา กลุ่มพนัสนิคม1,4

งานพิธีทำบุญทอดผ้าป่าการศึกษาโรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
0000

    วันที่ 24 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติในงานพิธีทำบุญทอดผ้าป่าการศึกษาโรงเรียนอนุบาลบ่อทอง วัตถุประสงค์เพื่อนำเงินรายได้ไปใช้ในการส่งเสริม สนับสนุนพัฒนา และบริหารจัดการด้านการศึกษาของสถานศึกษาในด้านต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ โดยมีนายจารุวัฒน์ สุขพันธุ์ถาวร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลบ่อทอง ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม: งานพิธีทำบุญทอดผ้าป่าการศึกษาโรงเรียนอนุบาลบ่อทอง