headcen

ประธานพิธีเปิดงานวันวิชาการ "ตลาดนัดบัวบานผลงานลูก น.พ.ล.
0000

    วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดงานวันวิชาการ "ตลาดนัดบัวบานผลงานลูก น.พ.ล. (A.P.L. FAIR)" ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อเผยแพร่ผลงานของนักเรียน เป็นการเอื้อเฟื้อต่อกัน การสร้างสรรค์ผลงานระหว่างนักเรียนกับนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนได้เข้าร่วมกิจกรรม ณ อาคารโดมวิทยศึกษา โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม: ประธานพิธีเปิดงานวันวิชาการ "ตลาดนัดบัวบานผลงานลูก น.พ.ล.

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปรามปรามการทุจริต
0000

    วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปรามปรามการทุจริตของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อจัดกิจกรรมวิเคราะห์หาค่าความเสี่ยงในกรณีผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์กรและนำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงมาจัดทำแผนปฏิบัติฯ ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปรามปรามการทุจริต

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผอ.เขตฯ ครั้งที่ 1/2561
0000

    วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษา ระยะเวลา 1 ปี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เขตตรวจราชการที่ 9) ครั้งที่ 1 โดยมีนายธงชัย มั่นคง ประธานคลัสเตอร์ 9 ผอ.สพป.ระยอง เขต 2 ,นายมนตรี ทัดเทียม ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 1 พร้อมคณะติดตาม เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) ในการให้คำปรึกษา แนะนำ แก่ผู้เข้ารับการประเมิน ณ ห้องประชุมคุ้มครอง สพป.ชลบุรี เขต 2 ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อ่านเพิ่มเติม: การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผอ.เขตฯ ครั้งที่ 1/2561

การประชุมคณะกรรมการประเมินความสามารถด้านการอ่านฯ
0000

    วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. สพป.ชลบุรี เขต 2 จัดการประชุมคณะกรรมการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test : RT) ของผู้เรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 พร้อมทั้งรับข้อสอบ เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนานักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ให้สามารถอ่าน ออก เขียนได้ทุกคน ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมคณะกรรมการประเมินความสามารถด้านการอ่าน