headcen

ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2560
0000

     วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 4 กุมภาพันธ์ 2561 สพป.ชลบุรี เขต 2 ดำเนินการจัดทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2560 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งมีศูนย์สอบจำนวน 18 ศูนย์สอบ และในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 นายเอกวัสส์ อุษณีษพันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต2 ได้ตรวจเยี่ยม กำกับ ติดตามการดำเนินการสอบ O-NET ให้เรียบร้อยเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่สทศ.ได้กำหนด พร้อมให้ขวัญกำลังใจแก่คณะกรรมการที่ปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินการสอบและนักเรียนที่เข้ารับการสอบครั้งนี้ ณ ศูนย์สอบ สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2560

ร่วมประชุมทางไกลเพื่อการประเมินผลสัมฤทธิ์ผอ.เขตฯ
0000

    วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมประชุมทางไกล (Video Conference System) เพื่อชี้แจงการดำเนินการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในระยะเวลา 1 ปี ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ,ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และผู้ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมคุ้มครอง สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมประชุมทางไกลเพื่อการประเมินผลสัมฤทธิ์ผอ.เขตฯ

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการทดสอบ O-NET ระดับชั้นป.6 และม.3
0000

    วันที่ 29 มกราคม 2561 สพป.ชลบุรี เขต 2 จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ป.6 และม.3 ปีการศึกษา 2560 ระดับสนามสอบ ซึ่งผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรีื เขต 2, ดร.ธนรัตน์ มังคะโชติ รองผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ,ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูตามคำสั่งในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในอำเภอพนัสนิคม เพื่อรับฟังการชี้แจงรายละเอียดให้ถือปฏิบัติตาม เพื่อให้การดำเนินการทดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม ณ หอประชุมอาคารวิทยบริการ

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมคณะกรรมการดำเนินการทดสอบ O-NET ระดับชั้นป.6 และม.3

ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลฯ
0000

     วันที่ 28 มกราคม 2561 เวลา 16.00 น. สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โดยมีนายวิเชียร อยู่นุ่ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง เป็นประธานในพิธี ณ วัดหลวงพรหมาวาส ตำบลวัดหลวง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลฯ