headcen

การสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2561
0000

    วันที่ 7 มกราคม 2561 สพป.ชลบุรี เขต 2 ดำเนินการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล โครงการย่อยการพัฒนาความสามารถทางวิชาการของนักเรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาความสามารถทางวิชาการอย่างเต็มศักยภาพ ก้าวสู่ความเป็นสากล ซึ่งมีนายจิรศักดิ์ สุจิรานุธรรม รองผอ.สพป.ชลบุรี ตรวจเยี่ยมและให้ขวัญกำลังใจแก่นักเรียนที่เข้าสอบ ณ สนามสอบโรงเรียนวัฒนานุศาสน์ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม: การสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2561

ร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ 67
0000

    วันที่ 4 มกราคม 2561 นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 พร้อมคณะร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองรักษ์ จังหวัดนายก โดยมี ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน และได้เยี่ยมชมนิทรรศการต่างๆ ภายในงาน ซึ่งสพป.ชลบุรี เขต 2 มีโรงเรียนในสังกัดที่เข้าร่วมจัดนิทรรศการ จำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดแก้วศิลา และโรงเรียนอนุบาลบ่อทอง จัดนิทรรศการภายใต้คำขวัญ "เด็กไทยยุค 4.0 เพิ่มพูนปัญญา ศิลปหัตถกรรมก้าวหน้า สร้างคุณค่าสู่สากล"

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ 67

ปฐมนิเทศครูผู้ช่วยที่บรรจุใหม่ 30 คน
0000

    วันที่ 29 ธันวาคม 2560 นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ปฐมนิเทศครูผู้ช่วยที่บรรจุใหม่ ตามประกาศ กศจ.ชลบุรี ซึ่งมีจำนวนทั้งหมด 30 คน พร้อมทั้งให้โอวาทในการปฏิบัติตน ปฏิบัติหน้าที่ให้เต็มศักยภาพ ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: ปฐมนิเทศครูผู้ช่วยที่บรรจุใหม่ 30 คน

 เข้าร่วมประชุมทางไกล (Conference) ของสพฐ.
0000

     วันที่ 29 ธันวาคม 2560 เวลา 08.00 น. สพป.ชลบุรี เขต 2 นำโดยนายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศน์ และเจ้าหน้าที่สารสนเทศ เข้าร่วมประชุมทางไกล (Conference) ผ่านทาง OBEC TV ซึ่งถ่ายทอดสดจากห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ. (DOC) อาคารสพฐ.5 ชั้น 9 เพื่อรับนโยบายและหารือข้อราชการจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมอาคารวิทยบริการ สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: เข้าร่วมประชุมทางไกล (Conference) ของสพฐ.