การอบรมวิเคราะห์ผล O-NET/NT ของกลุ่มโรงเรียนพนัสนิคม 2
0000

      วันที่ 9 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานและบรรยายพิเศษ การอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ NT O-NET คะแนนสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายปี (ปพ.5) เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบและคุณภาพการศึกษา และนำไปสู่แผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนไปสู่จุดหมาย ณ อาคารวิทยบริการ สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การอบรมวิเคราะห์ผล O-NET/NT ของกลุ่มโรงเรียนพนัสนิคม 2

 การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนมิถุนายน 2561
0000

      วันที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนมิถุนายน 2561 เพื่อแจ้งนโยบายการปฏิบัติงาน และติดตามการปฏิบัติงานของสถานศึกษา เพื่อให้งานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมาย และได้มีการมอบรางวัลโรงเรียนและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา...

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนมิถุนายน 2561

 สพป.ชบ.2 รับการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฎิบัติงานในหน้าที่ผอ.สพท.
0000

      7 มิถุนายน 2561 นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับ ดร.รัตติมา พานิชอนุรักษ์ ผอ.สพม. เขต 2 ,นายวสันต์ นาวเหนียว อดีต ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 1 และ นายวิชัย พวงภาศิริ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 3 ในโอกาสที่มาประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน...

อ่านเพิ่มเติม: สพป.ชบ.2 รับการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฎิบัติงานในหน้าที่ผอ.สพท.

 การแข่งขันทักษะภาษาไทย ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย
0000

      วันที่ 6 มิถุนายน 2561 นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ได้มาให้ขวัญและกำลังใจแก่นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาไทย ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2561 ณ อาคารวิทยบริการ สพป.ชลบุรี เขต 2....

อ่านเพิ่มเติม: การแข่งขันทักษะภาษาไทย ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย