12082565

icon longnam4

ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2  ร่วมพิธีเปิดอาคารเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โรงเรียนวัดศรีประชาราม
6

วันที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานในพิธีรับมอบอาคารเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โรงเรียนวัดศรีประชาราม โดยมีนายวิทยา  คุณปลื้ม นายก.อบจ.ชลบุรี เป็นประธานในพิธีมอบอาคารเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีฯ และ มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับโรงเรียน ณ โรงเรียนวัดศรีประชาราม อ.พานทอง จ.ชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม: ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมพิธีเปิดอาคารเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โรงเรียนวัดศรีประชาราม

สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติในงานย้อนวันวาน 53 ปี โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง มิตรภาพที่ ๑๗๐ (อนุสรณ์แต่ ร.อ.พลูทวี เปี่ยมสัมฤทธิ์)
6

วันที่ 7 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 มอบหมายให้ น.ส.ปุณยนุช  ดวงศรี รอง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2  พร้อมด้วยคณะ ร่วมเป็นเกียรติในงาน “ย้อนวันวาน 53 ปี โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง มิตรภาพที่ ๑๗๐ (อนุสรณ์แด่ ร.อ.พลูทวี เปี่ยมสัมฤทธิ์)”  และร่วมทำบุญครบรอบ 53 ปี โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ซึ่งในโอกาสนี้ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มอบหมายให้ ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธี ณ อาคารโดมอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม: สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติในงานย้อนวันวาน 53 ปี โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง มิตรภาพที่ ๑๗๐...

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับประถมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565"
6

วันที่ 6 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับประถมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” โดยมี น.ส.สุรัชดา  ภูรับพา รอง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ในการอบรมฯ พร้อมด้วย นางพรพินิจ  เสืออ่วม ผอ.กลุ่มนิเทศฯ และศึกษานิเทศก์ โดยได้รับเกียรติจากนางจารึก จำปาสี ครูโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ร่วมกับทีมวิทยากรศึกษานิเทศก์ สพป.ชลบุรี เขต 2 ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ ชั้น 3 สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย...

พสน.สพป.ชลบุรี เขต 2  ลงพื้นที่ตรวจติดตาม ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนในพื้นที่ อำเภอเกาะจันทร์ และอำเภอบ่อทองฯ
6

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 มอบหมายให้ น.ส.ปุณยนุช  ดวงศรี รอง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วยนายสุทธิรักษ์ สมอ่อน นักวิชาการศึกษา และ พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) ในสังกัด ลงพื้นที่ตรวจติดตาม ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนในพื้นที่ อำเภอเกาะจันทร์ และอำเภอบ่อทอง ซึ่งอยู่ในระหว่างการจัดกิจกรรมกีฬากลุ่มโรงเรียนเกาะจันทร์ 2 และจากการตรวจสอบแล้วไม่พบนักเรียนที่มีความประพฤติไม่เหมาะสม

อ่านเพิ่มเติม: พสน.สพป.ชลบุรี เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจติดตาม ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนในพื้นที่ อำเภอเกาะจันทร์...