รับชมถ่ายทอดสด "พุธเช้า ข่าวสพฐ." และประชุมสภากาแฟ
0000

   วันที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 07.30 น. สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมทางไกล (Video Conference) รายการ "พุธเช้า ข่าวโรงเรียน"และ รายการ "พุธเช้า ข่าวสพฐ." ครั้งที่ 36/2561 ซึ่งออกอากาศทุกวันพุธ โดยมีดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธาน เพื่อดำเนินการมอบนโยบาย ร่วมทั้งชี้แจงข่าวสารแนวทางการปฏิบัติงาน การเร่งรัดการดำเนินงานไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยประเด็นเด่นพุธเช้าข่าว สพฐ. ในวันที่ 19 กันยายน 2561 มีดังนี้.....

อ่านเพิ่มเติม: รับชมถ่ายทอดสด "พุธเช้า ข่าวสพฐ." และประชุมสภากาแฟ

  โครงการประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งลูกจ้างประจำ
0000

    วันที่ 16-17 กันยายน 2561 สพป.ชลบุรี เขต 2 จัดโครงการประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งลูกจ้างประจำ สังกัด สพป.ชลบุรี เขต 2 โดยมีนายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษ และมีวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าประชุม ดังนี้ นายอุดม ฤทธิ์กันโต และนายรุณ พลนาค เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง คุณธรรม จริยธรรม และการครองตนของลูกจ้างประจำ นายประสงค์ ชูสกุลเกรียง เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง กฎหมาย ระเบียบและวินัยที่เกี่ยวข้องกับลูกจ้างประจำ ซึ่งกิจกรรมในภาคค่ำเป็นการแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ณ แพวีเจทัวร์ เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก

อ่านเพิ่มเติม: โครงการประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งลูกจ้างประจำ

  การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากรอบสาระหลักสูตรระดับท้องถิ่น
0000

    วันที่ 15 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นายจิรศักดิ์ สุจิรานุธรรม รองผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากรอบสาระหลักสูตรระดับท้องถิ่น เพื่ออบรมเชิงปฏิบัติการให้ครูแกนนำเพื่อพัฒนาหลักสูตรฯ มีความรู้ในการจัดทำกรอบสาระหลักสูตรระดับท้องถิ่น ให้มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย จุดเน้น สาระท้องถิ่นและสอดคล้องแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 และนำหลักสูตรฯ ดังกล่าวไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากรอบสาระหลักสูตรระดับท้องถิ่น

  ร่วมรับมอบกันสาดอาคารเรียนจากบริษัท โสภาการบัญชีและกฎหมาย จำกัด
0000

    วันที่ 14 กันยายน 2561 นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 และนางชลธิชา อนันต์นาวี ผอ.รร.บ้านโค้งประดู่ ร่วมรับมอบกันสาดอาคารเรียน งบประมาณจำนวน 50,000 บาท จากบริษัท โสภาการบัญชีและกฎหมาย จำกัด แหลมฉบัง นำโดยคุณโสภา สงวนหงษ์ พร้อมคณะ ได้มาจัดกิจกรรมและจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านโค้งประดู่

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมรับมอบกันสาดอาคารเรียนจากบริษัท โสภาการบัญชีและกฎหมาย จำกัด