ฮิต: 8708

การจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1> แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564
2> ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

 

  • ปรับปรุงซ่อมอาคาร-รั้ว (8 ธันวาคม 2563)

 

 

3> ประกาศ ประกวดราคา ปีงบประมาณ 2564

 

 

  • ปรับปรุงซ่อมอาคาร-รั้ว (8 ธันวาคม 2563)

ราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง    *ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง

 

 

4> สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ปีงบประมาณ 2564

 

การจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1> แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563
 
2> ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 
3> ประกาศ ประกวดราคา ปีงบประมาณ 2563

 

4> ประกาศ ผลการประกวดราคา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

5> รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  • รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2   detail1
  • รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3   detail1
6> สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ปีงบประมาณ 2563

 7> สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562    detail1

 

>> ภาพการติดประกาศ >>


ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1> แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562
  • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 
 
 
 

 

 
 
 
 
2> ประกาศ ประกวดราคา ปีงบประมาณ 2562
3> สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ปีงบประมาณ 2562
4> รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562

 

5> สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561     detail1

 

>> ภาพการติดประกาศ >>

 


 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

1> การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
2> รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (รายเดือน)
3> รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 (รายไตรมาส)