ฮิต: 10120

แผนการดำเนินงานของ สพป.ชลบุรี เขต 2 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  

แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2567

  โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2567
 
 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ 2567 รอบ 6 เดือน
 
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2566
 
รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประจำปี พ.ศ. 2566  

 


 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2566

 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน
 
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2565
รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประจำปี พ.ศ. 2565

 


 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2565

   >โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2565
 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2564
รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประจำปี พ.ศ. 2564

 

 


 

 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2564

detail3
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2563
แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2563  detail3
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ปี 2563 รอบ 6 เดือน detail3
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2562
detail3

แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2562 

  detail3

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ปี 2562 

  detail3

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2561 

  detail3