การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนมีนาคม 2562
0000

    วันที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนมีนาคม 2562 เพื่อแจ้งนโยบายการปฏิบัติงาน และติดตามการปฏิบัติงานของสถานศึกษา เพื่อให้งานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมาย และได้มีการแนะนำผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่ จำนวน 33 คน ณ หอประชุมอาคารวิทยบริการ สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนมีนาคม 2562

  รับชมถ่ายทอดสด "พุธเช้า ข่าวสพฐ." ครั้งที่ 10/2562 และประชุมสภากาแฟ
0000

    วันที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 07.30 น. สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมทางไกล (Video Conference) รายการ "พุธเช้า ข่าวโรงเรียน"และ รายการ "พุธเช้า ข่าวสพฐ." ครั้งที่ 10/2562 ซึ่งออกอากาศทุกวันพุธ โดยมีดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธาน เพื่อดำเนินการมอบนโยบาย ร่วมทั้งชี้แจงข่าวสารแนวทางการปฏิบัติงาน การเร่งรัดการดำเนินงานไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยประเด็นเด่นพุธเช้าข่าว สพฐ. ในวันที่ 6 มีนาคม 2562 มีดังนี้.....

อ่านเพิ่มเติม: รับชมถ่ายทอดสด "พุธเช้า ข่าวสพฐ." ครั้งที่ 10/2562 และประชุมสภากาแฟ

  กิจกรรมกล่าวคำปฎิญญาเขตสุจริตของสพป.ชลบุรี เขต 2
0000

    วันที่ 4 มีนาคม 2562 ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ทุกคน ได้เข้าแถวบริเวณหน้าเสาธง สำนักงานโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อร้องเพลงชาติ สวดมนต์และกล่าวคำปฎิญญาเขตสุจริต เพื่อเป็นการปลูกฝังพฤติกรรมการปฎิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต และไม่ทนต่อการทุจริต พัฒนาให้เป็นวัฒนธรรมและค่านิยมของหน่วยงาน ตามโครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรมกล่าวคำปฎิญญาเขตสุจริตของสพป.ชลบุรี เขต 2

  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อสอบปลายปีสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนเกาะจันทร์ 1
0000

    วันที่ 2 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพปงชลบุรี เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อสอบปลายปีสถานศึกษาของกลุ่มโรงเรียนเกาะจันทร์ 1 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์ (วันครู2500)

อ่านเพิ่มเติม: โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อสอบปลายปีสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนเกาะจันทร์ 1