อบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC "ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ" ครั้งที่ 9
0000

      วันที่ 28 กันยายน 2561 สพป.ชลบุรี เขต 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Perfessional Learning Community) "ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ" ครั้งที่ 9 สู่กลุ่มงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 โดยมุ่งหวังให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมมือร่วมพลังในองค์กรเพื่อวางแผนการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป และมีการแสดงมุทิตาจิตแด่นายสินชัย โรจนไพฑูรย์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชลบุรี เขต 2 เพื่อเป็นเกียรติและให้ขวัญกำลังใจ ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: อบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC "ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ" ครั้งที่ 9

  ประธานในพิธีเปิดการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มโรงเรียนบ่อทอง 3
0000

      วันที่ 28 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชบ.2 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มโรงเรียนบ่อทอง 3 เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาภายในกลุ่มโรงเรียนได้รู้จักพบปะพูดคุย รับนโยบายแนวทางการบริหารงานของกลุ่มโรงเรียนและความรู้ต่างๆ พร้อมทั้งมีการแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลบ่อทอง

อ่านเพิ่มเติม: ประธานในพิธีเปิดการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มโรงเรียนบ่อทอง 3

  ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ โรงเรียนบ้านหนองเกตุ
0000

      วันที่ 27 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. นางสาวสมลักษณ์ พิมสกุล ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน ร่วมกิจกรรมแสดงมุทิตาจิตงานเกษียณอายุราชการ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 3 ท่าน เพื่อเป็นเกียรติและให้ขวัญกำลังใจแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ณ โรงเรียนบ้านหนองเกตุ

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ โรงเรียนบ้านหนองเกตุ

  รับชมถ่ายทอดสดรายการ "พุธเช้า ข่าวรร." และ "พุธเช้า ข่าวสพฐ."
0000

      วันที่ 26 กันยายน 2561 เวลา 07.30 น. สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมทางไกล (Video Conference) รายการ "พุธเช้า ข่าวโรงเรียน"และ รายการ "พุธเช้า ข่าวสพฐ." ครั้งที่ 37/2561 ซึ่งออกอากาศทุกวันพุธ โดยมีดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธาน เพื่อดำเนินการมอบนโยบาย ร่วมทั้งชี้แจงข่าวสารแนวทางการปฏิบัติงาน การเร่งรัดการดำเนินงานไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยประเด็นเด่นพุธเช้าข่าว สพฐ. ในวันที่ 26 กันยายน 2561 มีดังนี้.....

อ่านเพิ่มเติม: รับชมถ่ายทอดสดรายการ "พุธเช้า ข่าวรร." และ "พุธเช้า ข่าวสพฐ."