ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)
0000

    วันที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ใหม่และทดแทน จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2562 รุ่นที่ 3 อำเภอพนัสนิคม อำเภอบ่อทอง และอำเภอเกาะจันทร์ โดยมีนายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธี ซึ่งจัดขึ้นเพื่อผลิตและพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ให้มีความรู้ ทักษะ ทัศนคติ และความสามารถในการดำเนินงานด้านงานสุขภาพภาคประชาชนโดยกลวิธีสาธารณสุขมูลฐานได้อย่างมีประสิทธิผล.....

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)

  ร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
0000

    วันที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 07.15 น. สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สดราชสักการะ เนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ฯ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เพื่อระลึกถึงในวาระที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกระทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชาของพม่า ทรงเป็นวีรกษัตริย์นักรบที่มีพระปรีชาสามารถ และยังทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกที่กอบกู้เอกราชให้ชาติไทย ให้ไทยพ้นจากการเสียกรุงครั้งที่ 1

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

  ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ เนื่องในวันพ่อขุนรามมหาราช
DSC 0000

    วันที่ 17 มกราคม 2562 สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ เนื่องในวันพ่อขุนรามมหาราช ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงค้นพบศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช โดยได้ปรากฏเป็นหลักฐานที่สำคัญว่าชนชาวไทยมีศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามมาแต่โบราณกาล

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ เนื่องในวันพ่อขุนรามมหาราช

  งานวันครู ครั้งที่ 63 ประจำปี 2562
DSC 0000

    วันที่ 16 มกราคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 จัดงานวันครู ครั้งที่ 63 ประจำปี 2562 "คุณธรรมนำครูไทย สร้างเด็กไทยหัวใจซื่อตรง" โดยมี ท่านนายกวินัย คุ้มครอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมอาคารวิทยบริการ สพป.ชลบุรี เขต 2 โดยมีกำหนดการดังนี้ ช่วงเช้า นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วยข้าราชการ และบุคคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระภิกษุ จำนวน 67 รูป ต่อด้วยพิธีรำลึกพระคุณบูรพาจารย์ และพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ ให้แก่ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา.....

อ่านเพิ่มเติม: งานวันครู ครั้งที่ 63 ประจำปี 2562