กิจกรรมวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 ชมรมข้าราชการบำเหน็จบำนาญพนัส 32
S 10444810

วันที่ 27 เมษายน 2566  เวลา 10.00 น. นายยอดรัก  บุรวัฒน์ ผอ. สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีรดน้ำดำหัว ครูอาวุโส ในกิจกรรมวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2566  ชมรมข้าราชการบำเหน็จบำนาญพนัส 32 ซึ่งถือว่าเป็นการรักษาประเพณีอันดีงามของไทย ซึ่งกิจกรรมจัดขึ้นโดยชมรมข้าราชการบำเหน็จบำนาญพนัส 32  ณ หอประชุมอาคารวิทยบริการ สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรมวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 ชมรมข้าราชการบำเหน็จบำนาญพนัส 32

การคัดเลือกบุคคลโดยใช้ผลการสอบแข่งขันได้เข้าสู่ตำแหน่งประเภทวิชาการ สังกัดสพป.ชลบุรี เขต 2
S 10444810

วันที่ 27 เมษายน 2566  เวลา 09.00 น. นายยอดรัก  บุรวัฒน์ ผอ. สพป.ชลบุรี เขต 2 มอบหมายให้ น.ส.สุรัชดา  ภูรับพา รอง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2  เป็นประธาน พร้อมด้วยนางสุธาทิพย์ วิริยะเกษามงคล ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และนางศิริพร ฉลอง ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นคณะกรรมการในการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลโดยใช้ผลการสอบแข่งขันได้เข้าสู่ตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล สังกัดสพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การคัดเลือกบุคคลโดยใช้ผลการสอบแข่งขันได้เข้าสู่ตำแหน่งประเภทวิชาการ สังกัดสพป.ชลบุรี เขต 2

การประชุมคณะกรรมการบริหารเงินกองทุนสวัสดิการฯ สพป.ชลบุรี เขต 2 ครั้งที่ 4/2566
S 10444810

วันที่ 26 เมษายน 2566  เวลา 14.00 น. นายยอดรัก  บุรวัฒน์ ผอ. สพป.ชลบุรี เขต 2 ประธานที่ประชุม พร้อมด้วย น.ส.สุรัชดา  ภูรับพา รอง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 นางอำภา ไม้งาม ผอ.กลุ่มอำนวยการ และคณะกรรมการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินกองทุนสวัสดิการข้าราชการและลูกจ้างประจำ สพป.ชลบุรี เขต 2 ครั้งที่ 4/2566 ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ ชั้น 3 สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมคณะกรรมการบริหารเงินกองทุนสวัสดิการฯ สพป.ชลบุรี เขต 2 ครั้งที่ 4/2566

สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 17/2566
S 10444810

วันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 08.00 น. นายยอดรัก  บุรวัฒน์ ผอ. สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานที่ประชุม พร้อมด้วย น.ส.สุรัชดา  ภูรับพา รองผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2  ผอ.กลุ่ม/หน่วย และผู้แทน ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่  17/2566  และการประชุมสภากาแฟ เพื่อรับทราบแนวทางปฏิบัติในการบริหารและจัดการการศึกษา ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ ชั้น 3 สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 17/2566