การประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2567
DSC 9266

วันที่ 9 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 น.นายอดุลย์  จันทร์ฝาง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วย น.ส.สว่าง  จันทุมมี ผอ.กลุ่มนิเทศฯ และน.ส.อรุณรัตน์  เหลืองปัญญากุล ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2567 ผ่านระบบทางไกล Zoom Meeting โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริดา บุรชาติ ผอ.สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นประธานที่ประชุม ณ ห้องประชุม Conference ชั้น 3 สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2567

ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนขนาดกลางในสังกัด
DSC 9266

วันที่ 8 กรกฎาคม 2567 เวลา 14.00 น.นายอดุลย์  จันทร์ฝาง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนขนาดกลางในสังกัดสพป.ชลบุรี เขต 2 เพื่อรับทราบข้อมูลสภาพจริง และการบริหารจัดการของโรงเรียน ตามนโยบาย และจุดเน้น ของ สพฐ. และนโยบายเร่งด่วน (Quick Win) ลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา ลดภาระนักเรียนและผู้ปกครอง เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียน “เรียนดี มีความสุข” ณ รร.วัดสำเภาทอง (บ้านหนองยายเภา) อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม: ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนขนาดกลางในสังกัด

ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบกองทุนช่วยเหลือนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบภัย สพป.ชลบุรี เขต 3
DSC 9266

วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. นายอดุลย์  จันทร์ฝาง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบกองทุนช่วยเหลือนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบภัย โดยมีนายสุเทพ ชิตวงษ์  อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน  ณ สพป.ชลบุรี เขต 3 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม: ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบกองทุนช่วยเหลือนักเรียน ครู...

โครงการศึกษาดูงาน ที่ สพป.อุบลราชธานี เขต 4
DSC 8823DSC 9266

วันที่ 5 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 น.นายอดุลย์  จันทร์ฝาง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วยนายนุกูล  ชราศรี รองผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 และคณะ เดินทางไปศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการศึกษาที่ สพป.อุบลราชธานี เขต 4 ในระหว่างวันที่ 4-5 กรกฏาคม 2567 และในโอกาสนี้ได้ มอบช่อดอกไม้แด่นายนุกูล  ชราศรี รองผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เนื่องในโอกาสไปช่วยปฏิบัติราชการในตำแหน่ง รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 4 ณ สพป.อุบลราชธานี เขต 4 อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม: โครงการศึกษาดูงาน ที่ สพป.อุบลราชธานี เขต 4