การประเมินผลการปฎิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ  ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มรร.พนัสนิคม 1
DSC 8823

วันที่ 27 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายอดุลย์  จันทร์ฝาง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วยน.ส.สุรัชดา  ภูรับพา รองผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 นายสมพงษ์  จิตต์สว่าง ผอ.รร.วัดนากระรอก ประธานกลุ่ม รร.พนัสนิคม 1  และนางสุธาทิพย์ วิริยะเกษามงคล ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการ ร่วมรับฟังการรายงานผลการปฎิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2567) ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่ม รร.พนัสนิคม 1 ณ ห้องประชุม รร.บ้านหนองขยาด อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม: การประเมินผลการปฎิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา...

การประเมินผลการปฎิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ  ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มรร.บ่อทอง 2 และเกาะจันทร์ 1
DSC 8823

วันที่ 26 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายอดุลย์  จันทร์ฝาง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วยนายธราธิป  วงษ์แก้ว รองผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 น.ส.สุวิมล  สุขจิตร ผอ.รร.บ้านหนองเกตุ ประธานกลุ่ม รร.บ่อทอง 2 นายไทยภูษา  สุวรรณพันธ์ ผอ.รร.บ้านเกาะโพธิ์ (วันครู ๒๕๐๐)  และนางสุธาทิพย์ วิริยะเกษามงคล ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการ ร่วมรับฟังการรายงานผลการปฎิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2567) ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่ม รร.บ่อทอง 2 และกลุ่มรร.เกาะจันทร์ 1 ณ ห้องประชุม รร.บ้านหนองเกตุ อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม: การประเมินผลการปฎิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา...

การประเมินผลการปฎิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ  ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มรร.พนัสนิคม 4
DSC 8823

วันที่ 25 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายอดุลย์  จันทร์ฝาง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วย น.ส.สุรัชดา  ภูรับพา รองผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 นายจักริน  คำทรัพย์ ผอ.รร.วัดหนองสังข์ ประธานกลุ่ม รร.พนัสนิคม 4 และนางสุธาทิพย์ วิริยะเกษามงคล ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการ ร่วมรับฟังการรายงานผลการปฎิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2567) ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่ม รร.พนัสนิคม 4 ณ ห้องประชุม รร.วัดหนองสังข์ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม: การประเมินผลการปฎิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา...

งานทอดผ้าป่าการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา รร.บ้านเนินดินแดง
DSC 8823

วันที่ 24 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น.นายอดุลย์  จันทร์ฝาง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วยนายสุทธิรักษ์ สมอ่อน ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมเป็นเกียรติในงานทอดผ้าป่าการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษาของ รร.บ้านเนินดินแดง ณ รร.บ้านเนินดินแดง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม: งานทอดผ้าป่าการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา รร.บ้านเนินดินแดง