ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมสักการะศาลพระภูมิเจ้าที่เนื่องในเทศกาลวันตรุษจีน
2 230202 10

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 07.00 น. นายอดุลย์  จันทร์ฝาง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วยผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลากร สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมสักการะศาลพระภูมิเจ้าที่เนื่องในเทศกาลวันตรุษจีน ณ บริเวณหน้าสำนักงาน สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมสักการะศาลพระภูมิเจ้าที่เนื่องในเทศกาลวันตรุษจีน

สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมรับชมรายการ “พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 6/2567
2 230202 10

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.00 น.นายอดุลย์  จันทร์ฝาง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วย น.ส.สุรัชดา  ภูรับพา นายนุกูล  ชราศรี รอง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ผอ.กลุ่ม/หน่วย และผู้แทน ร่วมรับชมรายการ “พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 6/2567 และการประชุมเพื่อสร้างแนวปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของ สพป.ชบ.2 ณ ห้องประชุมคุ้มครอง ชั้น 1 สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมรับชมรายการ “พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 6/2567

การประชุมการดำเนินการรับนักเรียน สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2567 และการจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสพท.และสถานศึกษา
2 230202 10

วันที่ 7 กุมภาพันธ์  2567 เวลา 09.00 น.​ นายอดุลย์  จันทร์ฝาง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วยนายอัคคกฤต เชยชิต ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นายสุทธิรักษ์  สมอ่อน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมการดำเนินการรับนักเรียน สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2567 และการจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสพท.และสถานศึกษา ผ่านโปรแกรม Zoom ณ ห้องประชุมคุ้มครอง ชั้น 1 สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมการดำเนินการรับนักเรียน สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2567...

การประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานผู้มีคุณสมบัติได้รับการคัดเลือกให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (ผู้อำนวยการกลุ่ม)
2 230202 10

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น. น.ส.สุรัชดา  ภูรับพา รอง ผอ.สพป. ชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานผู้มีคุณสมบัติได้รับการคัดเลือกให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (ผู้อำนวยการกลุ่ม) สังกัดสพป.ชลบุรี เขต 2 ณ ห้องประชุมคุ้มครอง ชั้น 1 สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานผู้มีคุณสมบัติได้รับการคัดเลือกให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้ง...