โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมด้านดนตรี-นาฏศิลป์ เพื่อการจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
DSC 8823

วันที่ 22 มีนาคม 2567 เวลา 14.00 น.​ นายอดุลย์  จันทร์ฝาง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นายนุกูล  ชราศรี รอง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 นางอำภา ไม้งาม ผอ.กลุ่มอำนวยการ และคณะกรรมการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินกองทุนสวัสดิการข้าราชการและลูกจ้างประจำ สพป.ชลบุรี เขต 2 ครั้งที่ 3/2567 ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ ชั้น 3 สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมคณะกรรมการบริหารเงินกองทุนสวัสดิการข้าราชการและลูกจ้างประจำ สพป.ชลบุรี เขต 2 ครั้งที่...

โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมด้านดนตรี-นาฏศิลป์ เพื่อการจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
DSC 8823

วันที่ 21 มีนาคม 2567 นายธราธิป  วงษ์แก้ว รองผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมกับชมรมครูดนตรี-นาฏศิลป์ สพป.ชลบุรี เขต 2 จัดกิจกรรมครูดนตรี-นาฏศิลป์ เดลิเวอรี่ เสิร์ฟความรู้สู่นักเรียน และครูถึงที่ (โดยใช้หลักสูตรการสอนดนตรี-นาฏศิลป์ระยะสั้น ร้อง รำ ทำเพลงครื้นเครงใจ) นักเรียนจะสามารถเล่นดนตรีและทำการแสดงได้ภายใน 3 ชั่วโมง ภายใต้โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมด้านดนตรี-นาฏศิลป์ เพื่อการจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนละ 30 คน รวมทั้งผู้บริหาร คณะครูได้ร่วมเรียนรู้ดนตรี-นาฏศิลป์ และร่วมแสดงผลงานกับนักเรียน ซึ่งกิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-21 มีนาคม 2567  ณ รร.วัดหัวถนน รร.วัดหนองม่วงใหม่ และรร.วัดนากระรอก อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม: โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมด้านดนตรี-นาฏศิลป์ เพื่อการจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

โครงการ “สถานศึกษาปลอดภัย ห่วงใยบุตรหลาน ร่วมกันต้านภัยหลายรอบตัว” ประจำปีการศึกษา 2566
DSC 8823

วันที่ 21 มีนาคม 2567 นายธราธิป  วงษ์แก้ว รอง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการ “สถานศึกษาปลอดภัย ห่วงใยบุตรหลาน ร่วมกันต้านภัยหลายรอบตัว” ประจำปีการศึกษา 2566 พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ณ รร.วัดหลวงพรหมาวาส (พหลราษฎร์อุทิศ) อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม: โครงการ “สถานศึกษาปลอดภัย ห่วงใยบุตรหลาน ร่วมกันต้านภัยหลายรอบตัว” ประจำปีการศึกษา 2566

พิธีเปิดการประชุมสามัญตามโครงการตามแผนกลยุทธ์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มโรงเรียนพนัสนิคม 1
DSC 8823

วันที่ 22 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายอดุลย์  จันทร์ฝาง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสามัญตามโครงการตามแผนกลยุทธ์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มโรงเรียนพนัสนิคม 1 พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ ให้แก่คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรในสังกัด ณ รร.บ้านหนองขยาด อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม: พิธีเปิดการประชุมสามัญตามโครงการตามแผนกลยุทธ์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มโรงเรียนพนัสนิคม 1