การประชุมเพื่อขับเคลื่อนงานมหกรรมแก้หนี้ในระดับสพฐ.
2 230202 10

วันที่ 2 มีนาคม 2566 เวลา 16.00 น.นายยอดรัก  บุรวัฒน์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 มอบหมายให้ น.ส.สุรัชดา  ภูรับพา  รอง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วยนางอำภา  ไม้งาม ผอ.กลุ่มอำนวยการ และ น.ส.ณัฐนพิน  โปปัญจมะกุล นักจัดการงานทั่วไป เข้าร่วมการประชุมเพื่อขับเคลื่อนงานมหกรรมแก้หนี้ในระดับสพฐ. เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยมี ดร.อัมพร  พินะสา เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานในการประชุม ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ ชั้น 3 สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมเพื่อขับเคลื่อนงานมหกรรมแก้หนี้ในระดับสพฐ.

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อำเภอพนัสนิคมครั้งที่ 3/2566
2 230202 10

วันที่ 2 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น.นายยอดรัก  บุรวัฒน์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 มอบหมายให้ น.ส.สุรัชดา  ภูรับพา  รอง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อำเภอพนัสนิคม ครั้งที่ 3/2566 ณ ศาลาประชาคมอำเภอพนัสนิคม ชั้น 2 อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อำเภอพนัสนิคมครั้งที่ 3/2566

สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมตรวจประเมินรับรองโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ อำเภอพนัสนิคม ปี 2566
2 230202 10

วันที่ 1 มีนาคม 2566 นายยอดรัก  บุรวัฒน์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 มอบหมายให้นางศิริพร  ฉลอง ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมการตรวจประเมินรับรองโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ อำเภอพนัสนิคม ปี 2566 ณ รร.บ้านหนองพรม และรร.วัดใหม่ท่าโพธิ์ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม: สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมตรวจประเมินรับรองโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ อำเภอพนัสนิคม ปี 2566

สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญ และลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ กลุ่มรร.บ่อทอง 1
2 230202 10

วันที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายยอดรัก  บุรวัฒน์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นายธราธิป  วงษ์แก้ว รอง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญ และลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ กลุ่มรร.บ่อทอง 1 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 - 3 มีนาคม 2566 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว รร.วัดสุวรรณารัญญิกาวาส อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม: สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญ...