สพป.ชลบุรี เขต 2 เยี่ยมให้กำลังนักเรียนและครอบครัวนักเรียนในสังกัดที่ประสบเหตุอัคคีภัย
2 230202 10

วันที่ 1 มีนาคม 2566 นายยอดรัก  บุรวัฒน์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนและครอบครัวนักเรียนที่ประสบเหตุเพลิงไหม้บ้านพักอาศัยของนักเรียนได้รับความเสียหาย ราย ด.ญ.กรกนก แสนป้อง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รร.บ้านหนองข่า อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี พร้อมกันนี้ได้มอบเงินช่วยเหลือและเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นให้แก่นักเรียนและครอบครัว

อ่านเพิ่มเติม: สพป.ชลบุรี เขต 2 เยี่ยมให้กำลังนักเรียนและครอบครัวนักเรียนในสังกัดที่ประสบเหตุอัคคีภัย

ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา ครูและนักเรียน โรงเรียนในสังกัด
2 230202 10

วันที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา 11.30 – 13.30 น. นายยอดรัก  บุรวัฒน์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา ครูและนักเรียน ในการบริหารและการจัดการเรียนการสอน ณ รร.วัดหนอง และรร.วัดหนองสังข์ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม: ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา ครูและนักเรียน โรงเรียนในสังกัด

สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมพิธีเปิดบ้านวิชาการและตลาดนัดอาชีพ ประจำปี 2565  (NPL OPEN HOUSE 2022) โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
2 230202 10

วันที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายยอดรัก  บุรวัฒน์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 มอบหมายให้ น.ส.สุรัชดา  ภูรับพา รองผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดบ้านวิชาการและตลาดนัดอาชีพ (NPL OPEN HOUSE 2022) พร้อมทั้งเยี่ยมชมผลงานและให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ณ รร.อนุบาลพนัสศึกษาลัย อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม: สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมพิธีเปิดบ้านวิชาการและตลาดนัดอาชีพ ประจำปี 2565 (NPL OPEN HOUSE 2022)...

ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เยี่ยมให้กำลังใจคณะกรรมการจัดทำ VTR แนะนำสพป.ชลบุรี เขต 2
2 230202 10

วันที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา 11.00 น. นายยอดรัก  บุรวัฒน์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เยี่ยมให้กำลังใจคณะกรรมการในการจัดทำ VTR  เพื่อการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ภารกิจ บทบาทอำนาจหน้าที่ และนโยบายการดำเนินงานพร้อมทั้งแนะนำสพป.ชลบุรี เขต 2 ให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบ ณ ห้องประชุมคุ้มครอง ชั้น 1 สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เยี่ยมให้กำลังใจคณะกรรมการจัดทำ VTR แนะนำสพป.ชลบุรี เขต 2