การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.ชบ. 2 ประจำเดือนกรกฎาคม 2567
DSC 8823

วันที่ 3 กรกฎาคม 2567  เวลา 09.00 น.นายอดุลย์  จันทร์ฝาง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นายธราธิป  วงษ์แก้ว น.ส. สุรัชดา ภูรับพา นายนุกูล  ชราศรี รอง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 และผอ.กลุ่ม/หน่วย ผู้แทน ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.ชลบุรี เขต 2 เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.ชบ. 2 ประจำเดือนกรกฎาคม 2567 โดยก่อนเข้าระเบียบวาระการประชุม ประธานได้มอบเกียรติบัตรให้แก่สถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ที่ได้รับรางวัลต่างๆ และในโอกาสนี้ ผู้บริหารสถานศึกษาได้มอบของที่ระลึกแด่นายนุกูล ชราศรี รอง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เนื่องในโอกาสไปช่วยราชการที่ สพป.อุบลราชธานี เขต 4  ณ  หอประชุมอาคารวิทยบริการ สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.ชบ. 2 ประจำเดือนกรกฎาคม 2567

กิจกรรม "รวมพลังสรรค์สร้างมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต" สพป.ชลบุรี เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประจำเดือนกรกฎาคม 2567
DSC 8823

วันที่ 2 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.00 น. น.ส.สุรัชดา ภูรับพา รอง ผอ.สพป. ชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง สังกัด สพป.ชลบุรี เขต 2 เข้าร่วมกิจกรรม "รวมพลังสรรค์สร้างมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต" สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประจำเดือนกรกฎาคม 2567 ณ บริเวณหน้าเสาธง สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรม "รวมพลังสรรค์สร้างมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต" สพป.ชลบุรี เขต 2...

สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี พ.ศ.2567
DSC 8823

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 เวลา 17.00 น. นายธราธิป  วงษ์แก้ว รองผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมพิธี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี พ.ศ.2567 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ณ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม: สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี พ.ศ.2567

โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรมสำหรับเด็กเเละเยาวชน ประจำปี 2567
DSC 8823

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 เวลา 13.00 น. น.ส.สุรัชดา  ภูรับพา นายนุกูล  ชราศรี รองผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติในโครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรมสำหรับเด็กเเละเยาวชน ประจำปี 2567 จัดโดยเทศบาลหนองตำลึง โดยมีโรงเรียนในสังกัด เข้าร่วมโครงการจำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่ รร.ชุมชนวัดหนองตำลึง รร.วัดบ้านไร่ รร.อนุบาลพานทองหนองกระทุ่ม รร.บ้านห้วยตากด้าย ซึ่งอบรมระหว่างวันที่ 1-2 กรกฎาคม 2567 ณ วัดนามะตูม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม: โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรมสำหรับเด็กเเละเยาวชน ประจำปี 2567