การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานหกรรมการเงินเพื่อครูไทย 4 ภูมิภาค ครั้งที่ 3-5 จังหวัดสระแก้ว จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
2 230202 10

วันที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายยอดรัก  บุรวัฒน์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วยนางอำภา  ไม้งาม ผอ.กลุ่มอำนวยการ และ น.ส.ณัฐนพิน  โปปัญจมะกุล นักจัดการงานทั่วไป เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานหกรรมการเงินเพื่อครูไทย 4 ภูมิภาค ครั้งที่ 3-5 จังหวัดสระแก้ว จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ ชั้น 3 สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานหกรรมการเงินเพื่อครูไทย 4 ภูมิภาค ครั้งที่ 3-5 จังหวัดสระแก้ว...

สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมตรวจประเมินรับรองโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ อำเภอพนัสนิคม ปี 2566
2 230202 10

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 นายยอดรัก  บุรวัฒน์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 มอบหมายให้นางศิริพร  ฉลอง ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมการตรวจประเมินรับรองโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ อำเภอพนัสนิคม ปี 2566 ณ รร.วัดหนองข่า และรร.วัดแปลงเกตุ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม: สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมตรวจประเมินรับรองโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ อำเภอพนัสนิคม ปี 2566

สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ ฯ ประจำปีพุทธศักราช 2566
2 230202 10

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15.30 น. นายยอดรัก  บุรวัฒน์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 มอบหมายให้บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผนและกลุ่มส่งเสริมทางการศึกษาทางไกล เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2566 ณ วัดเกาะแก้วคลองหลวง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม: สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ ฯ ประจำปีพุทธศักราช 2566

สพป.ชลบุรี เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจสภาพและประเมินราคาอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่ขอรื้อถอน
2 230202 10

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.00 น. นายยอดรัก  บุรวัฒน์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 มอบหมายให้ น.ส.สุรัชดา ภูรับพา รอง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจสภาพอาคารและประเมินราคาอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่ขอรื้อถอน ร่วมกับกรรมการ พร้อมเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา ครู ในการจัดการเรียนการสอนนักเรียน ณ รร.วัดโป่งปากดง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม: สพป.ชลบุรี เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจสภาพและประเมินราคาอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่ขอรื้อถอน