พิธีเปิดกิจกรรมบ้านวิชาการและตลาดนัดอาชีพ กลุ่มรร.เกาะจันทร์ 1

DSC 8823

วันที่ 20 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น.นายอดุลย์  จันทร์ฝาง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดบ้านวิชาการและตลาดนัดอาชีพ กลุ่มรร.เกาะจันทร์ 1 โดยมีนายไทยภูษา  สุวรรณพันธ์ ผอ.รร.บ้านเกาะโพธิ์ (วันครู ๒๕๐๐) ประธานกลุ่มรร.เกาะจันทร์ 1 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของกิจกรรมฯ และในโอกาสนี้ได้เยี่ยมชมกิจกรรมและให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนตามฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ณ อาคารเอนกประสงค์ (โดม) โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์ (วันครู ๒๕๐๐) อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม: พิธีเปิดกิจกรรมบ้านวิชาการและตลาดนัดอาชีพ กลุ่มรร.เกาะจันทร์ 1

การประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ครั้งที่ 3/2567
DSC 8823

วันที่ 19 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 น.นายอดุลย์  จันทร์ฝาง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นายธราธิป  วงษ์แก้ว รองผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 นางสุธาทิพย์ วิริยะเกษามงคล ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และคณะอนุกรรมการ เข้าร่วมการประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ครั้งที่ 3/2567 โดยมี นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ประธาน อ.ก.ค.ศ. เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมคุ้มครอง ชั้น 1 สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ครั้งที่ 3/2567

การประเมินผลการปฎิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ  ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มรร.เกาะจันทร์ 2
DSC 8823

วันที่ 18 มีนาคม 2567 เวลา 13.00 น. นายอดุลย์  จันทร์ฝาง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วยนายธราธิป  วงษ์แก้ว รองผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 นายเชิดศักดิ์  ทองสว่าง ผอ.รร.บ้านแปลง ประธานกลุ่มรร.เกาะจันทร์ 2 และนางสุธาทิพย์ วิริยะเกษามงคล ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล ร่วมรับฟังการรายงานผลการปฎิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2567) ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มรร.เกาะจันทร์ 2 ณ ห้องประชุมต้นรกฟ้า รร.บ้านชุมนุมปรกฟ้า (ประสงค์ราษฎร์สงเคราะห์) อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม: การประเมินผลการปฎิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา...

การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 1/2567
DSC 8823

วันที่ 18 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 น. น.ส. สุรัชดา  ภูรับพา รองผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วยนายอัคคกฤต เชยชิต ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมภิญโญ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 1/2567