งานมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ กตัญญุตาคารวะ กลุ่มโรงเรียนพนัสนิคม 2
2 230202 10

วันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2566  เวลา 09.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 มอบหมายให้ น.ส.สุรัชดา ภูรับพา รอง ผอ. สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานกล่าวเปิดงานเกษียณอายุราชการ กตัญญุตาคารวะ กลุ่มโรงเรียนพนัสนิคม 2 ณ หอประชุมกุตารนคร รร.อนุบาลพนัสศึกษาลัย อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม: งานมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ กตัญญุตาคารวะ กลุ่มโรงเรียนพนัสนิคม 2

การประชุมคณะกรรมการการจัดเก็บข้อมูลผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูฯ และผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
2 230202 10

วันที่ 14 กันยายน พ.ศ.2566  เวลา 13.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานพร้อมด้วย น.ส.สุรัชดา ภูรับพา นายนุกูล ชราศรี รอง ผอ. สพป.ชลบุรี เขต 2 ประธานกลุ่มโรงเรียนทั้ง 11 กลุ่ม เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการการจัดเก็บข้อมูลผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2 ( 1 ตุลาคม 2566) และจัดเก็บผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา (ประธานกลุ่มโรงเรียนและ ผอ.เชี่ยวชาญ) สังกัด สพป.ชลบุรี เขต 2 ณ ห้องประชุมมีน้ำมีปลา ต.บางพระ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมคณะกรรมการการจัดเก็บข้อมูลผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูฯ และผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA)...

การประเมินความพร้อมในการเปิดห้องเรียนพิเศษ Junior English Programe (JEP) ระดับชั้นอนุบาล2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รร.อนุบาลเกาะจันทน์
2 230202 10

วันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2566  เวลา 09.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 มอบหมายให้นายอัคคกฤต เชยชิต ผอ.กลุ่มนโยบายและแผนและคณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจประเมินความพร้อมในการเปิดห้องเรียนพิเศษ Junior English Programe (JEP) ระดับชั้นอนุบาล2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6 ณ รร.อนุบาลเกาะจันทน์ อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรีCr.ขอบคุณภาพจากเครือข่ายประชาสัมพันธ์รร.อนุบาลเกาะจันทร์

อ่านเพิ่มเติม: การประเมินความพร้อมในการเปิดห้องเรียนพิเศษ Junior English Programe (JEP) ระดับชั้นอนุบาล2...

โครงการประชุมอบรมพัฒนาฯ กิจกรรมที่ 8 การประชุมสัมมนาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูฯ สังกัด สพป.ชลบุรี เขต 2(งานเกษียณ ปี 66)
2 230202 10

วันที่ 14 กันยายน พ.ศ.2566  เวลา 09.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานพร้อมด้วย นายธราธิป  วงษ์แก้ว น.ส.สุรัชดา ภูรับพา นายนุกูล ชราศรี รอง ผอ. สพป.ชลบุรี เขต 2 ผู้บริหารสถานศึกษา ผอ.กลุ่ม/หน่วย  บุคลากร สพป.ชลบุรี เขต 2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการประชุมอบรมพัฒนาฯ กิจกรรมที่ 8 การประชุมสัมมนาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.ชลบุรี เขต 2 ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติ จากนายประเวศ คำหงส์ ประธานกรรมการฯ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู นายกฤตภัค วิวัตรชัย ผอ.สกสค. จ.ชลบุรี นายวินัย  คุ้มครอง นายก อบต.บ้านเก่า ผู้แทนจาก อ.ก.ค.ศ. สพป.ชลบุรี เขต 2 และผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมเป็นเกียรติในงาน ณ หอประชุมอาคารวิทยบริการ สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: โครงการประชุมอบรมพัฒนาฯ กิจกรรมที่ 8...