headcen

เข้าร่วมการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 1

วันที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เข้าร่วมการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2563 โดยมี นายสัมฤทธิ์ รงค์ทอง อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนหันคาพิทยาคม เป็นประธาน ณ โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม: เข้าร่วมการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เข้าร่วมการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 1

วันที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เข้าร่วมการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2563 โดยมี นายสัมฤทธิ์ รงค์ทอง อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนหันคาพิทยาคม เป็นประธาน ณ โรงเรียนบ้านเขาดินวังตาสี อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม: เข้าร่วมการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการ " Sight for kids" ตรวจรักษาความผิดปกติของสายตาในเด็ก
 1

วันที่ 25 มีนาคม 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ร่วมกับบริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน จำกัด จัดโครงการ " Sight for kids" ตรวจรักษาความผิดปกติของสายตาในเด็กอายุ 3-14 ปี ณ อาคารวิทยบริการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: โครงการ " Sight for kids" ตรวจรักษาความผิดปกติของสายตาในเด็ก

เข้าร่วมการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 1

วันที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เข้าร่วมการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2563 โดยมี นายสัมฤทธิ์ รงค์ทอง อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนหันคาพิทยาคม เป็นประธาน ณ โรงเรียนบ้านทับร้าง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม: เข้าร่วมการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง