headcen

ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563
 1

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 น. นางสาวปุณยนุช ดวงศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผนดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ณ วัดหลวงพรหมาวาส

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

ประชุมคณะกรรมการบริหารเงินกองทุนสวัสดิการ ครั้งที่ 11/2563
 1

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินกองทุนสวัสดิการข้าราชการและลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 11/2563 ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมคณะกรรมการบริหารเงินกองทุนสวัสดิการ ครั้งที่ 11/2563

ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา(ก.ต.ป.น)
 1

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมและมอบเกียรติบัตรให้กับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมคุ้มครอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา(ก.ต.ป.น)

การอบรมวิธีการตรวจสายตาเบื้องต้นให้กับเด็ก โครงการ "Sight for kids"
 1

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ร่วมกับสโมสรออนส์สากลและ บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน จำกัด จัดอบรมวิธีการตรวจสายตาเบื้องต้นให้กับเด็ก โครงการ "Sight for kids" เพื่อป้องกันความพิการทางสายตาในเด็กนักเรียน 

อ่านเพิ่มเติม: การอบรมวิธีการตรวจสายตาเบื้องต้นให้กับเด็ก โครงการ "Sight for kids"