การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานบริหารสถานศึกษาตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา ฯ กลุ่มโรงเรียนบ่อทอง 1
2 230202 10

วันที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายยอดรัก  บุรวัฒน์ ผอ. สพป.ชลบุรี เขต 2 ประธานกรรมการพร้อมด้วยนางสาวศรัญญา  ไพรวันรัตน์  ผอ.รร.บ้านอ่างกระพงศ์ และนางสุธาทิพย์ วิริยะเกษามงคล ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการ ร่วมรับฟังการรายงานและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนบ่อทอง 1 ณ ห้องประชุม โรงเรียนบ้านอ่างกระพงศ์ อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม: การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานบริหารสถานศึกษา ตำแหน่ง...

สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมสนับสนุนของรางวัลในวันร่วมน้ำใจของอำเภอพนัสนิคม
2 230202 10

วันที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายยอดรัก  บุรวัฒน์ ผอ. สพป.ชลบุรี เขต 2 มอบหมายให้นางอำภา  ไม้งาม ผอ.กลุ่มอำนวยการ เป็นผู้แทนในการมอบสิ่งของในวันร่วมน้ำใจของอำเภอพนัสนิคม เพื่อนำไปเป็นของรางวัลในการออกร้าน "มัจฉากาชาด" สภากาชาดไทย ในงานประจำปี "งานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ฯ สงกรานต์ จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2566 โดยมีว่าที่ร้อยตรี ศราวุธ กรจิระเจริญ นายอำเภอพนัสนิคม เป็นผู้รับมอบ ณ ศาลาประชาคมอำเภอพนัสนิคม ชั้น 1 อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

 

อ่านเพิ่มเติม: สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมสนับสนุนของรางวัลในวันร่วมน้ำใจของอำเภอพนัสนิคม

การประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 2 ครั้งที่ 1/2566
2 230202 10

วันที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายยอดรัก  บุรวัฒน์ ผอ. สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานที่ประชุม พร้อมด้วย น.ส.สุรัชดา  ภูรับพา รองผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 และคณะกรรมการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 2 ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมคุ้มครอง ชั้น 1 สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 2 ครั้งที่ 1/2566

สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 10/2566
2 230202 10

วันที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 น. นายยอดรัก  บุรวัฒน์ ผอ. สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานที่ประชุม พร้อมด้วยน.ส.สุรัชดา  ภูรับพา รองผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2  ผอ.กลุ่ม/หน่วย และผู้แทน ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่  10/2566  และการประชุมสภากาแฟ เพื่อรับทราบแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการการศึกษา ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ ชั้น 3 สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 10/2566