การประชุม ก.ต.ป.น. ครั้งที่ 6/2561
0000

      วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 2 ครั้งที่ 6/2561 เพื่อชี้แจง เรื่อง แบบประเมินมาตรการเร่งรัดและยกระดับคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561 โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเตรียมรับการนิเทศ ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลจากหน่วยงานภายนอก ณ ห้องประชุมคุ้มครอง สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การประชุม ก.ต.ป.น. ครั้งที่ 6/2561

  ประธานมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนในเขตอำเภอบ่อทอง
0000

      วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานร่วมมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา ในเขตอำเภอบ่อทอง จำนวน 210 ทุน ทุนละ 500 บาท เป็นจำนวน 105,000 บาท ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลบ่อทอง และได้ดำเนินการประชุมสมาคมครูอำเภอกลุ่มบ่อทองตามระเบียบวาระ โดยมีนายไพบูลย์ ศุภพิชน์ ผอ.โรงเรียนบ้านขุนชำนาญ นายกสมาคมครูอำเภอบ่อทอง เป็นประธาน ณ ห้องประชุม โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง

อ่านเพิ่มเติม: ประธานมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนในเขตอำเภอบ่อทอง

  กิจกรรมกล่าวคำปฎิญญาเขตสุจริตของสพป.ชลบุรี เขต 2
0000

      วันที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 08.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วยข้าราชการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ทุกคน ได้เข้าแถวบริเวณหน้าเสาธง สำนักงานโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อร้องเพลงชาติ สวดมนต์และกล่าวคำปฎิญญาเขตสุจริต เพื่อเป็นการปลูกฝังพฤติกรรมการปฎิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต.....

อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรมกล่าวคำปฎิญญาเขตสุจริตของสพป.ชลบุรี เขต 2

  ร่วมเป็นเกียรติพิธีมอบสนามเด็กเล่น ณ โรงเรียนวัดแก้วศิลาราม
0000

      วันที่ 23 มิถุนายน 2561 นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติพิธีมอบสนามเด็กเล่น อุปกรณ์กีฬา และทุนการศึกษาแก่นักเรียน เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และเสริมสร้างพัฒนาการทางร่างกายที่ดีของเด็กนักเรียนต่อไป โดยบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัด (มหาชน) ภาค 3 (ภาคตะวันออก) ณ โรงเรียนวัดแก้วศิลาราม

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมเป็นเกียรติพิธีมอบสนามเด็กเล่น