headcen

ตรวจเยี่ยม ติดตามความพร้อมวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
  DSC0673

วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ออกตรวจเยี่ยม ติดตามความพร้อมวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 และให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครู ในการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนบ้านคลองโค , โรงเรียนสวนป่าคลองตาเพชรบน และโรงเรียนบ้านคลองปริง

อ่านเพิ่มเติม: ตรวจเยี่ยม ติดตามความพร้อมวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  DSC0673

วันที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี โดยมี นายสุพรรณ หาญธุจิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 เป็นประธาน ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประชุมชี้แจงแนวทางการนิเทศ และติดตามความพร้อมวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
  DSC0673

วันที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการนิเทศ และติดตามความพร้อมวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมอาคารวิทยบริการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมชี้แจงแนวทางการนิเทศ และติดตามความพร้อมวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2564 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
  DSC0673

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. นายณัฐพงษ์ วงษ์แก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2564 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี...