headcen

ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 2/2564
 1

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมคุ้มครอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 2/2564

ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
 1

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.30 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ นายเกียรติสยาม ลิ้มตระกูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม ในการร่วมกันดำเนินงานการบริการซ่อมอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมของโรงเรียนในโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ภายใต้โครงการ DLTV R Service ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)

สพป.ชลบุรี เขต 3 เข้าศึกษาดูงานโครงการคุณธรรม จริยธรรม
 1

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 นำโดย นายลิขิต ศรีวรมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เข้าศึกษาดูงานตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 (กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: สพป.ชลบุรี เขต 3 เข้าศึกษาดูงานโครงการคุณธรรม จริยธรรม

อบรมโครงการพัฒนาครูตามหลักสูตรความฉลาดทางการเงินสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาด้วยแนวคิดการเรียนรู้ : ESSD
 1

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาครูตามหลักสูตรความฉลาดทางการเงินสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาด้วยแนวคิดการเรียนรู้ : ESSD ของมูลนิธิจูเนียร์อะชีฟเม้นท์ ประเทศไทย ณ ห้องประชุมอาคารวิทยบริการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: อบรมโครงการพัฒนาครูตามหลักสูตรความฉลาดทางการเงินสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาด้วยแนวคิดการเรียนรู้...