การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัด สพฐ. ประจำปี 2566(ภาค ค)
2 230202 10

วันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2566  เวลา 09.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 มอบหมายให้ น.ส.สุรัชดา  ภูรับพา นายนุกูล  ชราศรี รอง ผอ. สพป.ชลบุรี เขต 2 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ คณะกรรมการ และผู้เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ประจำปี 2566 (ภาค ค) ณ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม: การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา...

สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมงานวันเกษียณอายุราชการนายสุริยันต์ แก้วมาลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองข่า
2 230202 10

วันที่ 22 กันยายน พ.ศ.2566  เวลา 15.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 มอบหมายให้ น.ส.สุรัชดา  ภูรับพา รอง ผอ. สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมงานวันเกษียณอายุราชการนายสุริยันต์ แก้วมาลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองข่า อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม: สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมงานวันเกษียณอายุราชการนายสุริยันต์ แก้วมาลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองข่า

การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูฯ และผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนพนัสนิคม 1 และ 2
2 230202 10

วันที่ 22 กันยายน พ.ศ.2566  เวลา 09.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วย น.ส.สุรัชดา  ภูรับพา รอง ผอ. สพป.ชลบุรี เขต 2 และคณะกรรมการ ร่วมรับฟังการรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2 ( 1 ตุลาคม 2566) และการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนพนัสนิคม 2 ณ รร.วัดแก้วศิลาราม และ กลุ่มโรงเรียนพนัสนิคม 1  ณ รร.วัดนากระรอก อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม: การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูฯ และผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566...

การประชุมพิจารณาคัดเลือก "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 21 ปี 2567
2 230202 10

วันที่ 22 กันยายน พ.ศ.2566  เวลา 09.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นายนุกูล  ชราศรี รอง ผอ. สพป.ชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการ เข้าร่วมการประชุมพิจารณาคัดเลือก "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 21 ปี 2567 ณ ห้องคุ้มครอง สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมพิจารณาคัดเลือก "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 21 ปี 2567