การประชุมคณะกรรมการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ และตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ปี พ.ศ. 2567
DSC 8823

วันที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 08.30 น. นายอดุลย์  จันทร์ฝาง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นายนุกูล  ชราศรี รอง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 นางสุธาทิพย์ วิริยะเกษามงคล ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และคณะกรรมการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ และตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ปี พ.ศ. 2567 ซึ่งเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่  5 – 11 เมษายน 2567  ในเวลาราชการไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ ชั้น 3 สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมคณะกรรมการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯตำแหน่ง...

โครงการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม
DSC 8823

วันที่ 4 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. นายอดุลย์  จันทร์ฝาง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วย น.ส.สุรัชดา  ภูรับพา นายนุกูล  ชราศรี รอง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ผอ.กลุ่ม/หน่วย/ผู้แทน และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม โดยมี ดร.กัมพล  เจริญรักษ์ ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1 เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ หอประชุมอาคารวิทยบริการ สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: โครงการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม

การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาบุคลากรด้านระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและส่งเสริมการใช้ DLTV ครั้งที่ 2/2567
DSC 8823

วันที่ 3 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. นายอดุลย์  จันทร์ฝาง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วย น.ส.สุรัชดา  ภูรับพา รอง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 น.ส.ธนสร  ดีศรี นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ และคณะกรรมการ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาบุคลากรด้านระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและส่งเสริมการใช้ DLTV เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ครั้งที่ 2/2567 ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ ชั้น 3 สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาบุคลากรด้านระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและส่งเสริมการใช้ DLTV...

การประชุมทางไกล(Video Conference) เพื่อซักซ้อมการดำเนินการคัดเลือกฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ และการคัดเลือกฯ ตำแหน่งรองผอ.สถานศึกษาและผอ.สถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2567
DSC 8823

วันที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. นายอดุลย์  จันทร์ฝาง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วยนางสุธาทิพย์ วิริยะเกษามงคล ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมทางไกล(Video Conference) เพื่อซักซ้อมการดำเนินการคัดเลือกฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ และการคัดเลือกฯ ตำแหน่งรองผอ.สถานศึกษาและผอ.สถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุม Video Conference ชั้น 3 สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมทางไกล(Video Conference) เพื่อซักซ้อมการดำเนินการคัดเลือกฯ...