การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ : National Test  (NT)
2 230202 10

วันที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น. นายยอดรัก  บุรวัฒน์ ผอ. สพป.ชลบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นายธราธิป  วงษ์แก้ว รอง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียนในการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ : National Test  (NT) ณ รร.อนุบาลบ่อทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี  

และเวลา 09.00 น. มอบหมายให้ น.ส.สุรัชดา  ภูรับพา รอง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียนในการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ : National Test  (NT) ณ รร.วัดเซิดสำราญโบสถ์ รร.วัดหน้าพระธาตุ และ รร.ชุมชนวัดโบสถ์ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม: การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ : National Test (NT)

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา ก.ต.ป.น.
2 230202 10

วันที่ 14 มีนาคม 2566 นายยอดรัก  บุรวัฒน์ ผอ. สพป.ชลบุรี เขต 2 ประธานที่ประชุม พร้อมด้วย นายธราธิป  วงษ์แก้ว น.ส.สุรัชดา  ภูรับพา รองผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 และคณะกรรมการ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.)
ผ่านโปรแกรม Zoom Meetings  ณ ห้องประชุมคุ้มครอง ชั้น 1 สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา ก.ต.ป.น.

การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานบริหารสถานศึกษาตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา ฯ กลุ่มโรงเรียนพนัสนิคม 1
2 230202 10

วันที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายยอดรัก  บุรวัฒน์ ผอ. สพป.ชลบุรี เขต 2 ประธานกรรมการพร้อมด้วยน.ส.สุรัชดา  ภูรับพา รองผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 นายสมพงษ์  จิตต์สว่าง ผอ.รร.วัดนากระรอก และนางสุธาทิพย์ วิริยะเกษามงคล ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการ ร่วมรับฟังการรายงานและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนพนัสนิคม 1 ณ รร.วัดนากระรอก อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม: การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานบริหารสถานศึกษา ตำแหน่ง...

การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานบริหารสถานศึกษาตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา ฯ กลุ่มโรงเรียนพนัสนิคม 3
2 230202 10

วันที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายยอดรัก  บุรวัฒน์ ผอ. สพป.ชลบุรี เขต 2 ประธานกรรมการพร้อมด้วยน.ส.สุรัชดา  ภูรับพา รองผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 และนางสุธาทิพย์ วิริยะเกษามงคล ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการ ร่วมรับฟังการรายงานและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนพนัสนิคม 3 ณ รร.วัดทุ่งเหียง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม: การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานบริหารสถานศึกษา ตำแหน่ง...