การประชุมคณะกรรมการบริหารเงินกองทุนสวัสดิการฯ สพป.ชลบุรี เขต 2 ครั้งที่ 9/2566
2 230202 10

วันที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 14.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นายนุกูล  ชราศรี รอง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วยนางอำภา ไม้งาม ผอ.กลุ่มอำนวยการ และคณะกรรมการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินกองทุนสวัสดิการข้าราชการและลูกจ้างประจำ สพป.ชลบุรี เขต 2 ครั้งที่ 9/2566 ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ ชั้น 3 สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมคณะกรรมการบริหารเงินกองทุนสวัสดิการฯ สพป.ชลบุรี เขต 2 ครั้งที่ 9/2566

ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน โรงเรียนสังกัด
2 230202 10

วันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2566 เวลา 11.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ลงพื้นที่่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน ณ รร.วัดหนองสังข์ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม: ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน โรงเรียนสังกัด

การประชุมเพื่อสร้างแนวปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ สพป.ชบ.2 ครั้งที่ 21/2566 (สภากาแฟ)
2 230202 10

วันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วย น.ส.สุรัชดา  ภูรับพา รอง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ผอ.กลุ่ม/หน่วย และผู้แทน เข้าร่วมการประชุมเพื่อสร้างแนวปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ สพป.ชบ.2 ครั้งที่ 21/2566 (สภากาแฟ)ณ ห้องประชุมคุ้มครอง สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมเพื่อสร้างแนวปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ สพป.ชบ.2 ครั้งที่ 21/2566 (สภากาแฟ)

การประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ครั้งที่ 9/2566
2 230202 10

วันที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 14.00 น.ดร.สุเทพ ปาลสาร ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วย น.ส.สุรัชดา  ภูรับพา รองผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 นางสุธาทิพย์ วิริยะเกษามงคล ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และคณะอนุกรรมการ เข้าร่วมการประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ครั้งที่ 9/2566 โดยมี นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ประธาน อ.ก.ค.ศ. เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมคุ้มครอง ชั้น 1 สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ครั้งที่ 9/2566