การประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูฯ สังกัดสพป.ชลบุรี เขต 2 ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2566) ครั้งที่ 1/2566
2 230202 10

วันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2566  เวลา 14.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ประธานที่ประชุมพร้อมด้วย น.ส.สุรัชดา  ภูรับพา รอง ผอ. สพป.ชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสพป.ชลบุรี เขต 2 ครั้งที่ 2 ( 1 ตุลาคม 2566) ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมคุ้มครอง สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูฯ สังกัดสพป.ชลบุรี เขต 2 ครั้งที่ 2...

การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพป.ชลบุรี เขต 2
2 230202 10

วันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2566  เวลา 13.30 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 มอบหมายให้ น.ส.สุรัชดา  ภูรับพา รอง ผอ. สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานพร้อมด้วยคณะกรรมการร่วมรับฟังการรายงานผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสพป.ชลบุรี เขต 2 ในโอกาสนี้ ดร.สุเทพ ปาลสาร ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ได้ไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะกรรมการและศึกษานิเทศก์ในการประเมินครั้งนี้ด้วย ณ ห้องสำนักงานลูกเสือ (ชั้น3) สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพป.ชลบุรี เขต 2

การประชุมคณะกรรมการจัดตั้งศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนดนตรีไทยสู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 1/2566
2 230202 10

วันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2566  เวลา 13.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ประธานที่ประชุมพร้อมด้วย นายธราธิป  วงษ์แก้ว รอง ผอ. สพป.ชลบุรี เขต 2 และคณะกรรมการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดตั้งศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนดนตรีไทยสู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ ชั้น 3 สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมคณะกรรมการจัดตั้งศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนดนตรีไทยสู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 1/2566

สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมงานวันเกษียณอายุราชการนายภราดร  พวงดี ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๒ (บ้านเนินแร่ฯ)
2 230202 10

วันที่ 22 กันยายน พ.ศ.2566  เวลา 09.30 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมงานวันเกษียณอายุราชการนายภราดร  พวงดี ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๒ (บ้านเนินแร่ฯ) อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม: สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมงานวันเกษียณอายุราชการนายภราดร พวงดี ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๒...