ดำเนินการขายทอดตลาดวัสดุจากการรื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่ราชพัสดุ จำนวน 4 โรงเรียนในสังกัด
000

วันที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ได้รับมอบอำนาจจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ดำเนินการขายทอดตลาดวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่ราชพัสดุ จำนวน 4 โรงเรียน ดังนี้ โรงเรียนวัดนากระรอก (อรุณราษฎร์อุปถัมภ์) , โรงเรียนบ้านสระนา ,โรงเรียนวัดวรพรตสังฆาวาส และโรงเรียนบ้านสามแยก ซึ่งดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ อาคารวิทยบริการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: ดำเนินการขายทอดตลาดวัสดุจากการรื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่ราชพัสดุ จำนวน 4...

ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
0001

วันที่ 17 ตุลาคม 2562 นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 พร้อมคณะกรรมการ ออกประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดเกาะลอย (วิเวกวิทยาคาร) และโรงเรียนวัดนาวังหิน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี

อ่านเพิ่มเติม: ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษาของสถานศึกษาฯ
001

วันที่ 15 ตุลาคม 2562 นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 พร้อมคณะกรรมการ ออกประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดห้วยยาง และโรงเรียนวัดหนองกาน้ำ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี

อ่านเพิ่มเติม: ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษาของสถานศึกษาฯ

พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวง ร.9
000

วันที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลา 19.30 น. ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนชลกันยานุกูล อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดชลบุรี ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพสกนิกรชาวจังหวัดชลบุรีทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมพิธีดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

อ่านเพิ่มเติม: พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวง ร.9