5122566

ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ (เป็นกรณีพิเศษ) คุณพ่อย้วน แป้นทิม บิดาสามีนางศวัสมน  แป้นทิม ผอ.รร.วัดเนินตามาก
2 230202 10

วันที่ 7 ธันวาคม 2566 เวลา 16.00 น.นายอดุลย์  จันทร์ฝาง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ (เป็นกรณีพิเศษ) คุณพ่อย้วน แป้นทิม บิดาสามีนางศวัสมน  แป้นทิม ผอ.รร.วัดเนินตามาก ณ วัดศาลาแดง ตำบลหน้าพระธาตุ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม: ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ (เป็นกรณีพิเศษ) คุณพ่อย้วน แป้นทิม บิดาสามีนางศวัสมน...

ประธานพิธีเปิดกิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเลือ เนตรนารี กลุ่มโรงเรียนพนัสนิคม 3
2 230202 10

วันที่ 7 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น.นายอดุลย์  จันทร์ฝาง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 มอบหมายให้ น.ส.สุรัชดา  ภูรับพา รองผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเลือ เนตรนารี กลุ่มโรงเรียนพนัสนิคม 3 ณ ค่ายลูกเสีอวัชรพล อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม: ประธานพิธีเปิดกิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเลือ เนตรนารี กลุ่มโรงเรียนพนัสนิคม 3

การสัมภาษณ์ผู้เข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ (ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) สังกัดสพป.ชลบุรี เขต 2
2 230202 10

วันที่ 7 ธันวาคม 2566 เวลา 14.00 น.นายอดุลย์  จันทร์ฝาง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 มอบหมายให้น.ส.สุรัชดา  ภูรับพา เป็นประธานพร้อมด้วยคณะกรรมการ ดำเนินการสัมภาษณ์ผู้เข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ (ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ณ ห้องประชุมคุ้มครอง สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การสัมภาษณ์ผู้เข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ...

การประชุมคณะกรรมการประเมินบุคคลตามองค์ประกอบ ตัวชี้วัด วิธีการประเมินบุคคลให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการพิเศษ (ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)
สังกัดสพป.ชลบุรี เขต 2
2 230202 10

วันที่ 7 ธันวาคม 2566 เวลา 11.00 น.นายอดุลย์  จันทร์ฝาง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วยนางสุธาทิพย์ วิริยะเกษามงคล ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และคณะกรรมการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประเมินบุคคลตามองค์ประกอบ ตัวชี้วัด วิธีการประเมินบุคคลให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการพิเศษ (ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) สังกัดสพป.ชลบุรี เขต 2 ณ ห้องประชุมคุ้มครอง สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมคณะกรรมการประเมินบุคคลตามองค์ประกอบ ตัวชี้วัด วิธีการประเมินบุคคล...