การประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 9/2566
2 230202 10

วันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2566  เวลา 09.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 มอบหมายให้นายนุกูล  ชราศรี รองผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 9/2566 ณ ห้องประชุมชลบุรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 9/2566

กิจกรรมเคารพธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2566
2 230202 10

วันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2566  เวลา 08.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 มอบหมายให้ น.ส.สุรัชดา  ภูรับพา รอง ผอ. สพป.ชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลากร สพป.ชลบุรี เขต 2 เข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2566 ณ บริเวณลานหน้าเสาธง สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรมเคารพธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National...

การประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูฯ สังกัดสพป.ชลบุรี เขต 2 ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2566) ครั้งที่ 1/2566
2 230202 10

วันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2566  เวลา 14.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ประธานที่ประชุมพร้อมด้วย น.ส.สุรัชดา  ภูรับพา รอง ผอ. สพป.ชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสพป.ชลบุรี เขต 2 ครั้งที่ 2 ( 1 ตุลาคม 2566) ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมคุ้มครอง สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูฯ สังกัดสพป.ชลบุรี เขต 2 ครั้งที่ 2...

การประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูฯ สังกัดสพป.ชลบุรี เขต 2 ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2566) ครั้งที่ 1/2566
2 230202 10

วันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2566  เวลา 14.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ประธานที่ประชุมพร้อมด้วย น.ส.สุรัชดา  ภูรับพา รอง ผอ. สพป.ชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสพป.ชลบุรี เขต 2 ครั้งที่ 2 ( 1 ตุลาคม 2566) ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมคุ้มครอง สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูฯ สังกัดสพป.ชลบุรี เขต 2 ครั้งที่ 2...