ผู้บริหาร

        boos55
นายธานินทร์ ชลจิตต์ 
ผอ.สพป.ชบ.2

รองผู้อำนวยการฯ

rong

yuttasat59


smart1
internalcontrol
standard
ARS59
KRS59

move59
visit
Crown
policy
money
price

KM1
banner scout
header-ksp

 

ราคาน้ำมัน

จำนวนผู้เข้าชม

Free Web Counter

  662560

  vision59
  value1mission1goal1

  70160


   :: ภาพกิจกรรม ::  
  การสอบบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2560

  วันที่ 22-24  เม.ย.2560  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี มอบหมายให้สพป.ชลบุรี เขต 2 ดำเนินการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2560 สนามสอบที่ 5 ณ  โรงเรียนพนัสพิทยาคาร อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี จำนวน 6 วิชา 56 ห้องสอบ การจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธื์  ยุติธรรม

  ประชุมเตรียมความพร้อมการสอบแข่งขันบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย

  วันที่ 21 เมษายน 2560 นายธานินทร์ ชลจิตต์ ผอ.สพป.ชบ.2 เป็นประธานการประชุมชี้แจงคณะกรรมการเตรียมความพร้อมในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2560 ณ อาคารวิทยบริการ ซึ่งดำเนินการสอบระหว่างวันที่ 22-24 เม.ย.2560 ณ สนามสอบโรงเรียนพนัสพิทยาคาร ทั้งนี้เพื่อชี้แจงแนวปฏิบัติวิธีการดำเนินการสอบ ให้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม

  งานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ฯ และงานสงกรานต์ จังหวัดชลบุรี ปี 2560

  วันที่ 18 เม.ย.2560  นายธานินทร์  ชลจิตต์ ผอ.สพป.ชบ.2 ได้มอบหมายให้โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู 2500) และโรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์  นำนักเรียนเข้าร่วมแสดงในงานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ฯ และงานสงกรานต์จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2560 ณ เวทีกลางสนามหน้าศาลากลางจ.ชลบุรี  เช่น การแสดงวงดนตรีลูกทุุ่ง การแสดงรำ การโชว์ซออู้ และการแสดงวงดนตรีสตริง โดยมีผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง และประชาชน ได้รับชมและให้กำลังใจแก่นักเรียน

  รดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี วันสงกรานต์ ประจำปี 2560

  วันที่ 13 เม.ย.2560 นายธานินทร์  ชลจิตต์ ผอ.สพป.ชบ.2 พร้อมด้วยนายเต็ม เสืออ่วม รองผอ.สพป.ชบ.2 นายจิรศักดิ์ สุจิรานุธรรม และบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีสรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรจากนายภัครธรณ์  เทียนไชย  ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี  เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2560  ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ อ.เมือง จ.ชลบุรี

  งานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2560

  วันที่ 12 เมษายน 2560 สพป.ชบ.2 นำโดยนายเต็ม เสืออ่วม รองผอ.สพป.ชบ.2 ดร.ธนรัตน์ มังคะโชติ รองผอ.สพป.ชบ.2 นายจิรศักดิ์ สุจิรานุธรรม รองผอ.สพป.ชบ.2 คุณศุภิสรา ชลจิตต์ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ คุณนายท่านผอ.สพป.ชบ.2 ผู้บริหารโรงเรียน และบุคลากรในสำนักงาน ร่วมสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรจากท่านธานินทร์ ชลจิตต์ ผอ.สพป.ชบ.2 นางพิธพร ธนะสมบัติ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ และนางสาววันเพ็ญ ชื่นคุณากร ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย ณ สพป.ชบ.2

    >>กิจกรรมทั้งหมด ......

   :: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::  

  ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4

      ด้วย สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมเอส.ดี. อเวนิว กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาศักยภาพของเด็กปฐมวัยในประเทศไทย รายละเอียดตามไฟล์แนบนี้


  ประกาศ เรื่อง การคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง ในสถานศึกษา สังกัดสพป.ชลบุรี เขต 2

       ประกาศ เรื่อง การคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ชลบุรี เขต 2 ตั้งแต่วันที่ 18-24 เมษายน 2560 รายละเอียดตามไฟล์แนบ


  ประชาสัมพันธ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ

  จังหวัดชลบุรีแจ้งว่า กระทรวงการคลังเปิดรับลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย ตามโครงการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการยกระดับประสิทธิภาพของการจัดสวัสดิการสังคมและการช่วยเหลือของภาครัฐ  โดยกำหนดให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่ต้องการรับความช่วยเหลือจากภาครัฐ  สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2560  โดยมีรายละเอียดตามเอกสารดังแนบ


  ข่าวประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2560

  ด้วยจังหวัดชลบุรีแจ้งว่า กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้ประชาสัมพันธ์และรับสมัครคัดเลือกกลุ่มผู้แทนจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเซียอาคเนย์ ประจำปี 2560  กำหนดเปิดรับสมัครบุคคลอายุ 18-30 ปี (เกิดระหว่างวันที่ 31 มี.ค.2530-1 เม.ย.2542)  เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 16 มี.ค.2560- 5 เม.ย.2560  การรับสมัครดังกล่าวมีรายละเอียดตามประกาศ และเกณฑ์เกณฑ์การคัดเลือก ดังแนบ  โดยผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดที่ผู้สมัครมีภูมิลำเนา/อาศัยอยู่  หรือสามารถดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.dyc.go.th


  ประขาสัมพันธ์ เชิญชวนร่วมเสนอชื่อ 70 บุคคลต้นแบบ และตั้งปณิธานความดี

       ด้วย ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดโครงการ "ทำดีตามพ่อ สานต่องานที่พ่อทำ" โดยดำเนินการค้นหา ยกย่อง เชิดชูบุคคล 70 บุคคลต้นแบบ ที่น้อมนำหลักคุณธรรมคำสอนของรัชกาลที่ 9 มาใช้ในการทำงาน และดำเนินชีวิต รายละเอียดตามไฟล์แนบนี้


  ..แสดงทั้งหมด..

  e-network

  พัฒนาเว็บไซต์ โดย งานประชาสัมพันธ์ สพป.ชลบุรี เขต 2