การประชุมคณะกรรมการนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว (Home School) ครั้งที่ 1/2567
DSC 8823

วันที่ 1 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 น. นายอดุลย์  จันทร์ฝาง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วยนายธราธิป  วงษ์แก้ว รองผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 และคณะกรรมการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว (Home School) ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมคุ้มครอง ชั้น 1 สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมคณะกรรมการนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว (Home School) ครั้งที่ 1/2567

การประชุมคณะกรรมการจัดทำองค์ประกอบการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ในระยะ 1 ปี ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
DSC 8823

วันที่ 1 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น. นายนุกูล  ชราศรี รองผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดทำองค์ประกอบการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ในระยะ 1 ปี ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ณ ห้องประชุมคุ้มครอง ชั้น 1 สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมคณะกรรมการจัดทำองค์ประกอบการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา...

โครงการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนลูกเสือในโรงเรียน
DSC 8823

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. นายธราธิป  วงษ์แก้ว รองผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วยนายสุทธิรักษ์ สมอ่อน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิทางลูกเสือ เข้าร่วมประชุมโครงการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนลูกเสือในโรงเรียน ณ ห้องประชุม Conference  ชั้น 3 สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: โครงการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนลูกเสือในโรงเรียน

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนพนัสนิคม 1
DSC 8823

วันที่ 1 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. น.ส.สุรัชดา ภูรับพา รอง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนพนัสนิคม 1 พร้อมด้วยนายสุทธิรักษ์ สมอ่อน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โดยมีนายสมพงษ์  จิตต์สว่าง ประธานกลุ่มฯ กล่าวรายงาน ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดนากระรอก อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม: พิธีเปิดการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนพนัสนิคม 1