งานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนวัดเกาะลอย (วิเวกวิทยาคาร)000 2
 

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนวัดเกาะลอย (วิเวกวิทยาคาร) ประจำปี พ.ศ.2563 ณ โรงเรียนวัดเกาะลอย (วิเวกวิทยาคาร) อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม: งานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนวัดเกาะลอย (วิเวกวิทยาคาร)

  เปิดการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ- เนตรนารีสามัญ ประจำปีการศึกษา 2562000
 

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ- เนตรนารีสามัญ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านเขาสัตตพรหม อำเภอเกาะจันทร์

อ่านเพิ่มเติม: เปิดการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ- เนตรนารีสามัญ ประจำปีการศึกษา 2562

  ร่วมต้อนรับคณะตรวจเยี่ยม000
 

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ร่วมต้อนรับคณะตรวจเยี่ยม นำโดยพันเอกจิรศักดิ์ พรรังสฤษฎ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๑ และพันเอกกิตติ ภาคมณี ผู้อำนวยการส่วนเสริมสร้างความมั่นคงสถาบันหลัก ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๑ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ทั้งนี้ คณะผู้ตรวจเยี่ยมได้พบปะพูดคุยกับนายศราวุธ แดนดงเมือง ปราชญ์เพื่อความมั่นคงในพื้นที่ ณ ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนบ้านเขาสัตตพรหม อำเภอเกาะจันทร์

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมต้อนรับคณะตรวจเยี่ยม

  ร่วมรับชม"พุธเช้า ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 7/2563000
 

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ประกอบด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมทางไกล (Video Conference) รายการ "พุธเช้า ข่าวโรงเรียน"และ รายการ "พุธเช้า ข่าวสพฐ." ครั้งที่ 7/2563 ซึ่งออกอากาศทุกวันพุธ...  

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมรับชม"พุธเช้า ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 7/2563