forking2567

สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมรับชมรายการ “พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 21/2567
DSC 8823

วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.00 น.นายอดุลย์  จันทร์ฝาง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วย น.ส.สุรัชดา  ภูรับพา นายนุกูล  ชราศรี รอง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ผอ.กลุ่ม/หน่วย และผู้แทน ร่วมรับชมรายการ “พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 21/2567 และการประชุมเพื่อสร้างแนวปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของ สพป.ชบ.2 ในโอกาสนี้ได้มอบช่อดอกไม้แด่ น.ส.วรกานต์  ชุมพล เนื่องในโอกาสได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสพท. ณ ห้องประชุมคุ้มครอง ชั้น 1 สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมรับชมรายการ “พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 21/2567

การประชุมเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ด้านความปลอดภัย การป้องกันและควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าในสถานศึกษา
DSC 8823

วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 น.นายอดุลย์  จันทร์ฝาง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วยนายสุทธิรักษ์  สมอ่อน ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางสุธาทิพย์ วิริยะเกษามงคล ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล นางพรรณนภา  โกศรี ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และน.ส.ชญานิศ  มีแสง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ด้านความปลอดภัย โดยเน้นย้ำแนวทางการป้องกันและควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าในสถานศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ Zoom meeting ณ ห้องประชุม Conference ชั้น 3 สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ด้านความปลอดภัย...

โครงการเปิดภาคเรียนอย่างปลอดภัย สู่วิถีเด็กไทยในศตวรรษที่ 21
DSC 8823

วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายสุทธิรักษ์  สมอ่อน ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมพิธีเปิดโครงการเปิดภาคเรียนอย่างปลอดภัย สู่วิถีเด็กไทยในศตวรรษที่ 21โดยมีนายปราชญา อุ่นเพชรวรากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธาน และนายศุภมิตร ศิรกัณฑะมากุล ศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ ณ อาคารโดม ค่ายสวนปรีชา อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม: โครงการเปิดภาคเรียนอย่างปลอดภัย สู่วิถีเด็กไทยในศตวรรษที่ 21

คณะกรรมการ ลงพื้นที่พิจารณาตรวจสอบสภาพอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่ขอรื้อถอน รร.วัดใหม่ท่าโพธิ์
DSC 8823

วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. น.ส.สุรัชดา  ภูรับพา รอง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการ ลงพื้นที่ตรวจพิจารณาสภาพอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่ขอรื้อถอน ที่ก่อสร้างมาแล้วไม่น้อยกว่า 25 ปี สิ่งปลูกสร้างชำรุดจนใช้ราชการไม่ได้ และอาคารเรียนไม่ได้เปิดใช้งานอาจเกิดการพังทลาย เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ ณ รร.วัดใหม่ท่าโพธิ์ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม: คณะกรรมการ ลงพื้นที่พิจารณาตรวจสอบสภาพอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่ขอรื้อถอน รร.วัดใหม่ท่าโพธิ์