การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.ชบ. 2 ครั้งที่ 5/2565
6

วันที่  23 พฤษภาคม  2565 เวลา 09.00 น. นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ ผอ. สพป.ชลบุรี เขต 2 ประธานที่ประชุม พร้อมด้วย น.ส.ปุณยนุช  ดวงศรี นายธราธิป  วงษ์แก้ว น.ส.สุรัชดา ภูรับพา รอง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ผอ.โรงเรียนในสังกัด ผอ.กลุ่ม/หน่วย และผู้แทน เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.ชบ. 2 ครั้งที่ 5/2565 โดยก่อนเข้าวาระการประชุม นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ ผอ.สพป.ชลบุรีเขต 2 ได้นำร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และกล่าวคำปฏิญญาโรงเรียนสุจริต เขตสุจริต จากนั้นได้มอบเกียรติบัตรและโล่รางวัลให้แก่บุคคลและสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลต่าง ๆ   ดังนี้

  • มอบเกียรติบัตร รางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 4 รางวัล
  • มอบเกียรติบัตรโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2564 (ระดับประเทศ) รางวัลชมเชยระดับประเทศ
  • มอบโล่รางวัลโรงเรียนต้นแบบเกษตรอินทรีย์สู่อาหารกลางวัน ของมูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (EDF) รางวัลดีเด่น ระดับเพชร
  • มอบเกียรติบัตรในการสอบ RT ป.1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนที่มีคะแนนสูงกว่าระดับประเทศทั้งภาพรวม และรายด้าน จำนวน 67 โรงเรียน
  • มอบเกียรติบัตรโรงเรียนที่มีผลการทดสอบประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 สูงกว่าระดับประเทศ ทั้ง 2 ด้าน จำนวน 71 โรงเรียน
  • เกียรติบัตรการประกวด “นวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา” ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 25 รางวัล
  • เกียรติบัตรรางวัลโครงการคัดเลือกองค์กรและบุคคลต้นแบบทางวัฒนธรรม ด้านการรณรงค์ส่งเสริม แต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง ของจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2564 จำนวน 13 รางวัล    ณ  ห้องประชุม “อาคารวิทยบริการ”  สพป.ชบ.2
อ่านเพิ่มเติม: การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.ชบ. 2 ครั้งที่ 5/2565

สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมงาน “มหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ สู่ EEC"และ พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการสร้างเครือข่าย สร้างอนาคต ให้แรงงานไทย
6

วันที่ 22 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ ผอ. สพป.ชลบุรี เขต 2  มอบหมายให้ นางอำภา  ไม้งาม ผอ.กลุ่มอำนวยการ ร่วมงาน “มหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ สู่ EEC" และ พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการสร้างเครือข่าย สร้างอนาคต ให้แรงงานไทยซึ่งจัดขึ้นโดยกรมการจัดหางาน กับ สถานศึกษาและสถานประกอบการ โดยมีนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ต.หนองตำลึง อ.พานทอง จ.ชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม: สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมงาน “มหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ สู่ EEC"และ...

สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมพิธีฌาปณกิจศพ คุณแม่จำลอง องคศิลป์ มารดา นางเฉลา ระโหฐาน ผอ.ร.ร บ้านทับร้าง
6

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 15.00 น. นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ ผอ. สพป.ชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วยคณะผู้อำนวยการโรงเรียนและเจ้าหน้าที่ สังกัด สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมพิธีถวายผ้าบังสุกุลและพิธีฌาปณกิจศพ คุณแม่จำลอง องคศิลป์ มารดา นางเฉลา ระโหฐาน ผอ.ร.ร บ้านทับร้าง ณ วัดยุคลราษฎร์สามัคคี อ.พานทอง จ.ชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม: สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมพิธีฌาปณกิจศพ คุณแม่จำลอง องคศิลป์ มารดา นางเฉลา ระโหฐาน ผอ.ร.ร บ้านทับร้าง

ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนและให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนในโอกาสเปิดภาคเรียนที่1/2565
6

วันที่ 18 พ.ค.2565 เวลา 11.00 น. นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2  ออกตรวจออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการเรียนการสอนของคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดใหม่ท่าโพธิ์  เนื่องในโอกาสเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 สังกัด สพป.ชลบุรี เขต 2 อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม: ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนและให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน...