การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายข้าราชการครูฯ ตำแหน่ง ครู สังกัด สพป.ชลบุรี เขต 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2566

2 230202 10

วันที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 14.00 น. นายยอดรัก  บุรวัฒน์ ผอ. สพป.ชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วยนางสุธาทิพย์ วิริยะเกษามงคล ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล น.ส.วรวรรณ  ทองศิริ นักทรัพยากรบุคคล และคณะกรรมการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง ครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2566 โดยมี น.ส.สุรัชดา  ภูรับพา รองผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมคุ้มครอง ชั้น 1 สพป.ชลบุรี เขต 2

 

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายข้าราชการครูฯ ตำแหน่ง ครู สังกัด สพป.ชลบุรี เขต 2 ประจำปี พ.ศ....

การประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับรักษามาตรฐานระดับเพชร ปีที่ 1
2 230202 10

วันที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายยอดรัก  บุรวัฒน์ ผอ. สพป.ชลบุรี เขต 2 เยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน ในการประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับรักษามาตรฐานระดับเพชร ปีที่ 1 โดยมี นายธราธิป  วงษ์แก้ว รองผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานคณะกรรมการ น.ส.มนัสนันท์  เอกนิพิฐสริ ผู้ทรงคุณวุฒิ น.ส.สุวารินทร์  ถิ่นทวี ผอ.รร.อนุบาลเกาะจันทน์ และนางศิริพร ฉลอง ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯ เป็นคณะกรรมการ ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ ชั้น 3 สพป.ชลบุรี เขต 2

 

อ่านเพิ่มเติม: การประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับรักษามาตรฐานระดับเพชร...

การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูฯ สายงานบริหารสถานศึกษา ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา ฯ กลุ่มโรงเรียนบ่อทอง 2  
2 230202 10

วันที่  22 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายยอดรัก  บุรวัฒน์ ผอ. สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานคณะกรรมการพร้อมด้วย น.ส.สุวิมล  สุขจิตร  ผอ.รร.บ้านหนองเกตุ และนางสุธาทิพย์ วิริยะเกษามงคล ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล เป็นคณะกรรมการ ร่วมรับฟังการรายงานและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนบ่อทอง 2 ณ รร.บ้านหนองเกตุ อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี

 

อ่านเพิ่มเติม: การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูฯ สายงานบริหารสถานศึกษา ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา ฯ...

สพป.ชลบุรี เขต 2 มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนในสังกัดที่เสียชีวิต  
2 230202 10

วันที่  21 มีนาคม 2566 เวลา 17.00 น. นายยอดรัก  บุรวัฒน์ ผอ. สพป.ชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วยนายธราธิป วงษ์แก้ว น.ส.สุรัชดา  ภูรับพา รอง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 นางสุธาทิพย์ วิริยะเกษามงคล ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล นางศิริพร ส่งเสริม ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมฯ เดินทางไปร่วมงานสวดอภิธรรมศพพร้อมทั้งมอบพวงหรีดและเงินช่วยเหลือครอบครัวของ ด.ช.จิรายุ  แสงอุไร นักเรียนชั้นป.2 รร.บ้านโค้งประดู่ ซึ่งได้รับอุบัติเหตุเสียชีวิตเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ สำนักสงฆ์วัดหนองหูช้าง อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี

 

อ่านเพิ่มเติม: สพป.ชลบุรี เขต 2 มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนในสังกัดที่เสียชีวิต