รายงานตัวกับผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี
 1

วันที่ 5 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เข้ารายงานตัวกับ นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และ นางสาวฐิติลักษณ์ คำพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เนื่องจากเดินทางมารับตำแหน่งใหม่ ณ ศาลากลางจังหวัดชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม: รายงานตัวกับผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

รับชมการถ่ายทอดสด "Kick Off สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม"
 1

วันที่ 4 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ร่วมรับชมการถ่ายทอดสด "Kick Off สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม" ผ่านช่องทาง OBEC Channel ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: รับชมการถ่ายทอดสด "Kick Off สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม"

ต้อนรับ ผอ.สพป.ชบ.2 และ รอง ผอ.สพป.ชบ.2
 1

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วยผู้บริหารในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับ และแสดงความยินดีกับ นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ เนื่องในโอกาสมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 และนางสาวสุรัชดา ภูรับพา เนื่องในโอกาสมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 โดยมีนายวินัย คุ้มครอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมอาคารวิทยบริการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: ต้อนรับ ผอ.สพป.ชบ.2 และ รอง ผอ.สพป.ชบ.2

ร่วมรับชมรายการ " พุธเช้า ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 33/2564
 1

วันที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 08.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ร่วมรับชมการประชุมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 33/2564 ผ่านช่องทาง OBEC Channel เพื่อรับทราบแนวนโยบายการบริหารการจัดการศึกษา และประชุมสร้างแนวปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพเพื่อยกระดับคุณภาพ ณ ห้องประชุมคุ้มครอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมรับชมรายการ " พุธเช้า ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 33/2564