วันที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 7/2563 และนำคณะผู้บริหารศึกษานวัตกรรมการเรียนการสอน ณ บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด