กกิจกรรมกล่าวคำปฎิญญาเขตสุจริตของสพป.ชลบุรี เขต 2
000

วันที่ 7 ตุลาคม 2562 ข้าราชการและบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ได้เข้าแถวบริเวณหน้าเสาธง สำนักงานโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อร้องเพลงชาติ สวดมนต์และกล่าวคำปฎิญญาเขตสุจริต เพื่อเป็นการปลูกฝังพฤติกรรมการปฎิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต และไม่ทนต่อการทุจริต พัฒนาให้เป็นวัฒนธรรมและค่านิยมของหน่วยงาน ตามโครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรมกล่าวคำปฎิญญาเขตสุจริตของสพป.ชลบุรี เขต 2

  การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่69 ประจำปีการศึกษา 2562
000

วันที่ 5 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกาษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกาา ระหว่างวันที่ 5-6 ตุลาคม 2562 ณ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย... 

อ่านเพิ่มเติม: การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่69 ประจำปีการศึกษา 2562

  ประชุมคณะทำงานบูรณาการจัดทำแผนบริหารโรงเรียนขนาดเล็กระดับอำเภอ
000

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 จัดประชุมคณะทำงานบูรณาการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กระดับอำเภอ ครั้งที่ 1/2562 โดยมีนายณรงค์ เทพเสนา นายอำเภอพนัสนิคม เป็นประธาน และมีนายจิรศักดิ์ สุจิรานุธรรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ร่วมประชุม พร้อมคณะทำงาน ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมคณะทำงานบูรณาการจัดทำแผนบริหารโรงเรียนขนาดเล็กระดับอำเภอ

  ประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน สังกัด สพป.ชบ.2 ครั้งที่ 69
000

วันที่ 30 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. นายจิรศักดิ์ สุจิรานุธรรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมคณะกรรมการการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ณ อาคารวิทยบริการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 สามารถดูรายละเอียดการแข่งขันเพิ่มเติม ได้ที่ https://central69.sillapa.net/sp-cbi2/

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน สังกัด สพป.ชบ.2 ครั้งที่ 69