พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2565
6

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 15.30 น.นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 มอบหมายให้น.ส.สุรัชดา  ภูรับพา รอง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วยนางสุธาทิพย์ วิริยะเกษามงคล ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล น.ส.วรรณา จิตต์ศิลป์ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูฯ น.ส.สว่าง  จันทุมมี ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคลและกลุ่มพัฒนาครูฯ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2565 โดยมีน.ส.อรุณรัตน์ พุ่มเจริญ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง เป็นประธานในพิธี ณ วัตหนองสังข์ประชาบำรุง ต.หนองเหียง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

 

อ่านเพิ่มเติม: พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ...

โครงการส่งเสริมสนับสนุนแนวทางการพัฒนาการดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 8
6

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น.นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 มอบหมายให้ น.ส.ปุณยนุช  ดวงศรี รอง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริม สนับสนุนแนวทางการพัฒนาการดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 8 โดยมีนายธนู  ขวัญเดช รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการภาค 8

 

อ่านเพิ่มเติม: โครงการส่งเสริมสนับสนุนแนวทางการพัฒนาการดำเนินการทางวินัย...

การให้คำปรึกษา/แนะนำครั้งที่ 3 โดยคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) สำหรับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาตำแหน่ง ผอ.สพท. ในระยะเวลา 1 ปีของเขตตรวจราชการที่ 8 สังกัด สพฐ.
6

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น.นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 กล่าวต้อนรับคณะกรรมการ และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในการเข้าร่วมรับคำปรึกษาจากคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) สำหรับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาตำแหน่งผอ.สพท. ในระยะเวลา 1 ปีของเขตตรวจราชการที่ 8 สังกัดสพฐ. โดยมีนายเต็ม เสืออ่วม ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 1 ประธานกรรมการ นายวรพจน์ สิงหราช ผอ.สพม.ฉะเชิงเทรา กรรมการ นายทศพร ถือพุดซา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 1 กรรมการและเลขานุการ และนางนันทิยา เดโช ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้ช่วยเลขานุการสพป.ชลบุรี เขต 1 เป็นคณะกรรมการ ในการนี้มี ผอ.สพท. ที่รับการให้คำปรึกษา/แนะนำ จำนวน 6 ท่าน ดังนี้

1. นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2

2. นายจิระศักดิ์ ภาระเวช ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 3

3. นายบุญเพชร วันนา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 2

4. นายวิทยา อรุณแสงฉาน ผอ.สพม.สมุทรปราการ

5. นางดุจดาว ศิริวาลย์ ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2

6. นายสุเทพ ศรบุญทอง ผอ.สพป.ระยอง เขต 2

ณ ห้องประชุมอาคารวิทยบริการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

 

อ่านเพิ่มเติม: การให้คำปรึกษา/แนะนำครั้งที่ 3 โดยคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team)...

สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม คุณแม่ กาญจนา เชยชิต มารดา นายอัคคกฤต เชยชิต ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
6

วันที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 19.30 น.นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 มอบหมายให้นางอำภา ไม้งาน ผอ.กลุ่มอำนวยการ และคณะ เดินทางร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม คุณแม่ กาญจนา เชยชิต มารดา นายอัคคกฤต เชยชิต  ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน โดยมีกำหนดฌาปนกิจในวันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 16.00 น. ณ วัดนาพรม อ. เมือง จ. เพชรบุรี

 

อ่านเพิ่มเติม: สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม คุณแม่ กาญจนา เชยชิต มารดา นายอัคคกฤต เชยชิต...