การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูฯ และผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนพานทอง 1 และ 2
2 230202 10

วันที่ 21 กันยายน พ.ศ.2566  เวลา 09.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นายนุกูล  ชราศรี รอง ผอ. สพป.ชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการ ร่วมรับฟังการรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2 ( 1 ตุลาคม 2566) และการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนพานทอง 2 ณ รร.วัดศรีประชาราม และ กลุ่มโรงเรียนพานทอง 1  ณ รร.วัดแหลมแค อ.พานทอง จ.ชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม: การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูฯ และผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566...

การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูฯ และผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนพนัสนิคม 3 และ 4
2 230202 10

วันที่ 21 กันยายน พ.ศ.2566  เวลา 09.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 มอบหมายให้ น.ส.สุรัชดา ภูรับพา รอง ผอ. สพป.ชลบุรี เขต 2พร้อมด้วยคณะกรรมการ ร่วมรับฟังการรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2 ( 1 ตุลาคม 2566) และการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนพนัสนิคม 4 ณ รร.วัดหนองสังข์ และ กลุ่มโรงเรียนพนัสนิคม 3 ณ รร.ชุมชนตลาดทุ่งเหียง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม: การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูฯ และผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566...

ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน โรงเรียนสังกัด อ.พนัสนิคม
2 230202 10

วันที่ 21 กันยายน พ.ศ.2566 เวลา 11.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ลงพื้นที่่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน รร.วัดแก้วศิลาราม และรร.บ้านหนองข่า อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม: ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน โรงเรียนสังกัด...

ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน โรงเรียนสังกัด อ.พานทอง
2 230202 10

เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2566 เวลา 11.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ลงพื้นที่่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน รร.วัดพานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม: ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน โรงเรียนสังกัด...