12082565

การประชุมคณะกรรมการจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ครั้งที่ 1/2565
6

วันที่ 6 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายยอดรัก  บุรวัฒน์ ผอ. สพป.ชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วยนายอัคคกฤต เชยชิต ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นางศิริพร  ฉลอง และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ ชั้น 3 สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมคณะกรรมการจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง...

สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันสำคัญของชาติ ประจำปี 2565 อำเภอพนัสนิคม
6

วันที่ 6 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายยอดรัก  บุรวัฒน์ ผอ. สพป.ชลบุรี เขต 2 มอบหมายให้นางสุธาทิพย์ วิริยะเกษามงคล ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล นางสาววรรณา จิตต์ศิลป์ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูฯ และบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคลและกลุ่มพัฒนาครูทุกคน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันสำคัญของชาติ ประจำปี 2565 เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 ณ อบต.นามะตูม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม: สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันสำคัญของชาติ ประจำปี 2565 อำเภอพนัสนิคม

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 กลุ่มโรงเรียนพนัสนิคม 2 สพป.ชลบุรี เขต 2
6

วันที่ 6 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายยอดรัก  บุรวัฒน์ ผอ. สพป.ชลบุรี เขต 2 มอบหมายให้ น.ส.สุรัชดา  ภูรับพา รอง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 กลุ่มโรงเรียนพนัสนิคม 2 ณ โรงเรียนวัดแก้วศิลาราม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม: งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 กลุ่มโรงเรียนพนัสนิคม 2 สพป.ชลบุรี เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 กลุ่มโรงเรียนเกาะจันทร์ 1 สพป.ชลบุรี เขต 2
6

วันที่ 6 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายยอดรัก  บุรวัฒน์ ผอ. สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 กลุ่มโรงเรียนเกาะจันทร์ 1 ณ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์ (วันครู๒๕๐๐) อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม: งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 กลุ่มโรงเรียนเกาะจันทร์ 1 สพป.ชลบุรี เขต 2