headcen

ร่วมรับชมรายการ " พุธเช้า ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 25/2564
  DSC0673

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ร่วมรับชมการประชุมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 25/2564 ผ่านช่องทาง OBEC Channel เพื่อรับทราบแนวนโยบายการบริหารการจัดการศึกษา ในและประชุมสร้างแนวปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพเพื่อยกระดับคุณภาพ ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมรับชมรายการ " พุธเช้า ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 25/2564

ประชุมคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
  DSC0673

วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ที่บรรจุและแต่งตั้งเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ณ ห้องประชุมอาคารวิทยบริการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

รับชมรายการ " พุธเช้า ข่าว สพฐ." และประชุมนโยบาย "เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุกคน"
  DSC0673

วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 08.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ร่วมรับชมการประชุมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 24/2564 ผ่านช่องทาง OBEC Channel เพื่อรับทราบแนวนโยบายการบริหารการจัดการศึกษา และดำเนินการประชุมเพื่อสร้างแนวปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพเพื่อยกระดับคุณภาพ พร้อมทั้งร่วมประชุมทางไกลเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อนนโยบาย "เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุกคน" ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: รับชมรายการ " พุธเช้า ข่าว สพฐ." และประชุมนโยบาย "เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุกคน"

ประชุมการขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพ
  DSC0673

วันที่ 28 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ร่วมประชุมการขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพ ผ่านระบบการประชุมทางไกล Video Conference เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินการขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพ ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมการขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพ