ประธานเปิดค่ายลูกเสือ-เนตรนารี กลุ่มพนัสนิคม 11
 

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดค่ายลูกเสือ-เนตรนารี กลุ่มพนัสนิคม 1 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงรียนวัดนากระรอก (อรุณราฏษร์อุปถัมภ์)

อ่านเพิ่มเติม: ประธานเปิดค่ายลูกเสือ-เนตรนารี กลุ่มพนัสนิคม 1

  ประชุม ก.ต.ป.น. ครั้งที่ 1/25631
 

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น. ) ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมคุ้มครอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: ประชุม ก.ต.ป.น. ครั้งที่ 1/2563

  ประชุมผู้บริหาร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 25631
 

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เพื่อแจ้งนโยบายการปฏิบัติงาน และติดตามการปฏิบัติงานของสถานศึกษา ให้งานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมาย ในการนี้ ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน รางวัลผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2562 และรางวัลโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์โรงเรียนระดับประเทศ ประจำปี 2561 และได้รับเกียรติจาก ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ ประธานกรรมการดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด พร้อมประธานที่ปรึกษาและผู้จัดการ มาบรรยายถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาของสมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบจากการหักเงินรายได้ประจำเดือนไม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ และต่อด้วยการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิต จากสำนักพิมพ์นานมี บุ๊คส์

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมผู้บริหาร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

  ประธานรับมอบฐานเสาธง โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู1
 

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานรับมอบฐานเสาธง สนามเด็กเล่น และพื้นลานอเนกประสงค์ของโรงเรียนบ้านหนองหัวหมู (บำรุงราษฎร์อุปถัมภ์) จากวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี โดยมี ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธี

อ่านเพิ่มเติม: ประธานรับมอบฐานเสาธง โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู