การประชุมคณะทำงานจัดทำ VTR นำเสนอผลงานรางวัลพระพฤหัสบดี ในรายการพุธเช้า "ข่าว สพฐ. " ครั้งที่ 1/2565
1

วันที่ 07 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น. นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2  ประธานที่ประชุมพร้อมด้วยนางสาวปุณยนุช ดวงศรี นายธราธิป วงษ์แก้ว นางสาวสุรัชดา ภูรับพา  รองผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ประชุมคณะทำงานจัดทำ VTR นำเสนอผลงานรางวัลพระพฤหัสบดี ในรายการพุธเช้า "ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมคณะทำงานจัดทำ VTR นำเสนอผลงานรางวัลพระพฤหัสบดี ในรายการพุธเช้า "ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 1/2565

ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 กล่าวต้อนรับและปฐมนิเทศแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ. 2564
1

วันที่ 07 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 กล่าวต้อนรับและปฐมนิเทศแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ. 2564 จำนวน 10 ราย  โดยมี นางสุธาทิพย์  วิริยะเกษามงคล ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และนางสาววรวรรณ ทองศิริ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการได้จัดทำสมุดประวัติ (ก.ค.ศ.16) ให้แก่ข้าราชการครูที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งทั้ง 10 ราย ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 กล่าวต้อนรับและปฐมนิเทศแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย...

การประชุมแนวทางการฝึกอบรมและดำเนินงานลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน
1

วันที่ 07 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ประธานที่ประชุม พร้อมด้วยนายธราธิป วงษ์แก้ว รองผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 และนางศิริพร  ฉลอง ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางสาวจีรนันท์ วิโรจน์ยิ่งยง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ และผู้แทนจากโรงเรียนวัดนากระรอก โรงเรียนวัดพานทอง โรงเรียนวัดหนองแช่แว่น โรงเรียนวัดบ้านกลาง โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง โรงเรียนบ้านหนองยาง โรงเรียนวัดแหลมแค โรงเรียนวัดสุรรณารัญญิกาวาสและโรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม เข้าร่วมการประชุมแนวทางการฝึกอบรมและดำเนินงานลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ณ ห้องประชุมคุ้มครอง ชั้น 1  สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมแนวทางการฝึกอบรมและดำเนินงานลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน

การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการสร้างความเท่าเทียมด้านโภชนาการ ฯ ครั้งที่ 1/2565
 Card4

วันที่ 06 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ประธานที่ประชุม พร้อมด้วยนายธราธิป  วงษ์แก้ว รองผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการสร้างความเท่าเทียมด้านโภชนาการ สำหรับนักเรียนกลุ่มเป้าหมายพิเศษ และโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตกับชุมชนและภาคีเครือข่ายเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ครั้งที่ 1/2565 ห้องประชุมคุ้มครอง ชั้น1 สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการสร้างความเท่าเทียมด้านโภชนาการ ฯ ครั้งที่ 1/2565