งานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ฯ และงานสงกรานต์ จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2562
0000

    วันที่ 17 เมษายน 2562 เวลา 19.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน ร่วมรับชมการแสดงบนเวที และร่วมให้ขวัญกำลังใจแก่นักเรียนโรงเรียนวัดศรีประชาราม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ที่ร่วมแสดงในงานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ฯ และงานสงกรานต์ จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2562 เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น โดยมีผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป ร่วมรับชมการแสดง ณ บริเวณเวทีกลางหน้าสนามศาลากลางจังหวัดชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม: งานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ฯ และงานสงกรานต์ จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2562

  รับชมถ่ายทอดสด "พุธเช้า ข่าวสพฐ." และประชุมสภากาแฟ
0000

    วันที่ 17 เมษายน 2562 เวลา 07.30 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วยรอง ผอ. ผอ.กลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมทางไกล (Video Conference) รายการ "พุธเช้า ข่าวโรงเรียน"และ รายการ "พุธเช้า ข่าวสพฐ." ครั้งที่ 16/2562 ซึ่งออกอากาศทุกวันพุธ โดยมีดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธาน เพื่อดำเนินการมอบนโยบาย ร่วมทั้งชี้แจงข่าวสารแนวทางการปฏิบัติงาน การเร่งรัดการดำเนินงานไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยประเด็นเด่นพุธเช้าข่าว สพฐ. ในวันที่ 17 เมษายน 2562 มีดังนี้....

อ่านเพิ่มเติม: รับชมถ่ายทอดสด "พุธเช้า ข่าวสพฐ." และประชุมสภากาแฟ

  ประธานเปิดงานประจำปีองค์หลวงพ่อติ้ว และประเพณีสรงน้ำแห่องค์หลวงพ่อติ้ว
0000

    วันที่ 15 เมษายน 2562 เวลา 13.39 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดงานประจำปีองค์หลวงพ่อติ้วประเพณีสรงน้ำแห่องค์หลวงพ่อติ้ว ตามประเพณีสงกรานต์ที่สืบสานกันมาตั้งแต่โบราณ ให้คงอยู่สืบไป และงานครบรอบ 201 ปีแห่งการสร้างวัดหัวถนน มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประชาชนร่วมงานในครั้งนี้ ณ วัดหัวถนน ตำบลหัวถนน อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม: ประธานเปิดงานประจำปีองค์หลวงพ่อติ้ว และประเพณีสรงน้ำแห่องค์หลวงพ่อติ้ว

  การประชุม และสรรหาคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2
0000

    วันที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุม และสรรหาคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 เพื่อดำเนินการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตามพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 ตามมาตรา 35 และมาตรา 38 ณ ห้องประชุมคุ้มครอง สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การประชุม และสรรหาคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2