การประชุมจัดทำแผนส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา

2 230202 10

วันที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 มอบหมายให้นายธราธิป วงษ์แก้ว รอง ผอ.สพป. ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมจัดทำแผนส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา โดยมี พสน.ในสังกัด สพป.ชลบุรี เขต 2 เข้าร่วมการประชุมจำนวน 70 คน ณ หอประชุมอาคารวิทยบริการ สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมจัดทำแผนส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา

การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผอ.และผอ.สถานศึกษาสังกัดสพฐ. ปี พ.ศ. 2566 สพป.ชลบุรี เขต 2
2 230202 10

วันที่ 9 กันยายน พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2  พร้อมด้วย น.ส.สุรัชดา  ภูรับพา นายนุกูล ชราศรี รอง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 และนายประโยชน์  กีรติปกรณ์ ผอ.โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะกรรมการ และผู้สมัครในการสอบเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสพฐ. ปี พ.ศ. 2566 สพป.ชลบุรี เขต 2 ณ  รร.พนัสพิทยาคาร อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม: การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผอ.และผอ.สถานศึกษาสังกัดสพฐ. ปี พ.ศ. 2566...

การประชุมคณะกรรมพิจารณาและคณะกรรมการประเมินความพร้อมในการขอเปิดห้องเรียนพิเศษของสถานศึกษา
2 230202 10

วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 มอบหมายให้นายธราธิป  วงษ์แก้ว รองผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานพร้อมด้วยนายอัคคกฤต เชยชิต ผอ.กลุ่มนโยบายและแผนและคณะกรรมการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมพิจารณาและคณะกรรมการประเมินความพร้อมในการขอเปิดห้องเรียนพิเศษของโรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์โครงการสองภาษา JEP (Junior English Program) ระดับชั้นอนุบาล 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ ห้องประชุมคุ้มครอง สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมคณะกรรมพิจารณาและคณะกรรมการประเมินความพร้อมในการขอเปิดห้องเรียนพิเศษของสถานศึกษา

การประชุมการจัดงานมุทิตาจิตข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1/2566

2 230202 10

วันที่ 6 กันยายน พ.ศ.2566 เวลา 14.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วย น.ส.สุรัชดา  ภูรับพา นายนุกูล  ชราศรี รอง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 น.ส.วรรณา  จิตต์ศิลป์ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูฯ และประธานกลุ่มรร.ทั้ง 11 กลุ่ม เข้าร่วมการประชุมการจัดงานมุทิตาจิตข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมคุ้มครอง ชั้น 2 สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมการจัดงานมุทิตาจิตข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1/2566