12082565

สพป.ชลบุรี เขต 2 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 10/2565
6

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. นายยอดรัก  บุรวัฒน์ ผอ. สพป.ชลบุรี เขต 2 มอบหมายให้ น.ส. สุรัชดา ภูรับพา รอง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 นางสุธาทิพย์ วิริยะเกษามงคล ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และนายสุทธิรักษ์ สมอ่อน  นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 10/2565 ณ ห้องประชุมพระพิพิธโภไคย ศาลากลางจังหวัดชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม: สพป.ชลบุรี เขต 2 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 10/2565

สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมพิธีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2565
6

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายยอดรัก  บุรวัฒน์ ผอ. สพป.ชลบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นายธราธิป  วงษ์แก้ว รอง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นางศิริพร ฉลอง ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯ และ น.ส.จิรนันท์ วิโรจน์ยิ่งยง นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี นายสุทิน แก้วพนา เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เป็นประธาน และในโอกาสนี้มีโรงเรียนในสังกัด สพป.ชลบุรี เขต 2 เข้าร่วมพิธี จำนวน 10 โรงเรียน ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6  สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม: สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมพิธีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2565

การประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่มโรงเรียน และระดับเขตพื้นที่การศึกษา ฯ ครั้งที่ 1/2565
6

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. นายยอดรัก  บุรวัฒน์ ผอ. สพป.ชลบุรี เขต 2 ประธานที่ประชุมพร้อมด้วย น.ส. สุรัชดา ภูรับพา รองผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 นางพรพินิจ  เสืออ่วม ผอ.กลุ่มนิเทศฯ และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่มโรงเรียนและระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตามโครงการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 70 ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ ชั้น 3 สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่มโรงเรียน และระดับเขตพื้นที่การศึกษา...

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.ชบ. 2 ครั้งที่ 11/2565
6

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายยอดรัก  บุรวัฒน์ ผอ. สพป.ชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วย น.ส. สุรัชดา ภูรับพา รอง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 และผอ.กลุ่ม/หน่วย ผู้แทน ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.ชลบุรี เขต 2 เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.ชบ. 2 ครั้งที่ 10/2565 โดยก่อนเข้าระเบียบวาระการประชุม ประธานได้มอบเกียรติบัตรให้แก่สถานศึกษาที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง จำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่ รร.โคกเพลาะ รร.วัดพานทอง รร.วัดหัวถนน และ รร.วัดหนองปรือ  ณ  ห้องประชุมอาคารวิทยบริการ สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.ชบ. 2 ครั้งที่ 11/2565