ร่วมรับมอบสนามกีฬา โรงเรียนชุมชนบ้านตลาดทุ่งเหียง
1
 

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ร่วมพิธีเปิดใช้สนามกีฬาของโรงเรียนชุมชนบ้านตลาดทุ่งเหียง ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้าง โดยมี นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีเป็นประธานในพิธี ในการนี้ ก่อนเริ่มพิธีเปิดได้มีการแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษระหว่างทีม อบจ.ชลบุรี กับทีมฟุตบอลดาราวิดีโอ บริษัท สามเศียร จำกัด และทีมชมรมฟุตบอลทุ่งเหียง

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมรับมอบสนามกีฬา โรงเรียนชุมชนบ้านตลาดทุ่งเหียง

 พิธีเปิดป้ายและมอบทุนการศึกษานักเรียนโรงเรียนบ้านเนินหลังเต่า
1
 

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ร่วมกับ พระครูวิจิตรธรรมรัตน์ เจ้าอาวาสวัดนามะตูม ประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีเปิดป้ายและมอบทุนการศึกษานักเรียนโรงเรียนบ้านเนินหลังเต่า

อ่านเพิ่มเติม: พิธีเปิดป้ายและมอบทุนการศึกษานักเรียนโรงเรียนบ้านเนินหลังเต่า

  งานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนวัดเกาะลอย (วิเวกวิทยาคาร)000 2
 

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนวัดเกาะลอย (วิเวกวิทยาคาร) ประจำปี พ.ศ.2563 ณ โรงเรียนวัดเกาะลอย (วิเวกวิทยาคาร) อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม: งานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนวัดเกาะลอย (วิเวกวิทยาคาร)

  เปิดการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ- เนตรนารีสามัญ ประจำปีการศึกษา 2562000
 

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ- เนตรนารีสามัญ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านเขาสัตตพรหม อำเภอเกาะจันทร์

อ่านเพิ่มเติม: เปิดการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ- เนตรนารีสามัญ ประจำปีการศึกษา 2562