รับชมถ่ายทอดสด "พุธเช้า ข่าวสพฐ." และประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนพฤษภาคม 2562
0000

  วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าวสพฐ. ซึ่งออกอากาศทุกวันพุธ โดยมีดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธาน เพื่อดำเนินการมอบนโยบาย ร่วมทั้งชี้แจงข่าวสารแนวทางการปฏิบัติงาน การเร่งรัดการดำเนินงานไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จากนั้นได้ดำเนินการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 เพื่อแจ้งนโยบายการปฏิบัติงาน และติดตามการปฏิบัติงานของสถานศึกษา ให้งานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมาย.....

อ่านเพิ่มเติม: รับชมถ่ายทอดสด "พุธเช้า ข่าวสพฐ." และประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนพฤษภาคม 2562

  โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ สพป.เลย เขต 2
0000

  วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 พร้อมเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน เข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ตามโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์นำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานและเกิดประสิทธิภาพต่อองค์กร โดยได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากนายพลชัย ชุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 พร้อมคณะ.....

อ่านเพิ่มเติม: โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ สพป.เลย เขต 2

  ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.ลพบุรี เขต 2
0000

    วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 นำโดยนางรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการดำเนินการสร้างเครือข่ายความซื่อสัตย์สุจริต ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กับโรงเรียนในสังกัด เพื่อสร้างการตระหนักรู้ และค่านิยมการต่อต้านการทุจริตแก่บุคลากร นักเรียน และผู้ปกครอง ณ อาคารวิทยบริการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.ลพบุรี เขต 2

  การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ เพื่อย้ายโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
0000

     วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติและประเมินความรู้ความสามารถและความเหมาะสมเพื่อย้ายโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ การโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น และข้าราชการอื่นไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมคุ้มครอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: ...