ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังระดับเขตฯ
000

วันที่ 13 มกราคม 2563 เวลา 14.00 น นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังระดับเขตฯ ณ ห้องประชุมคุ้มครอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังระดับเขตฯ

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนมกราคม 2563
000

วันที่ 13 มกราคม 2563 เวลา 08.30 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 และพันเอกธราดล พูลสาทรกูล หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชลบุรี เป็นประธานมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี... 

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนมกราคม 2563

การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2563
000

วันที่ 12 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นายจิรศักดิ์ สุจิรานุธรรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาความสามารถทางวิชาการผู้เรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาความสามารถทางวิชาการอย่างเต็มศักยภาพ เพื่อยกระดับความสามารถของนักเรียนให้ก้าวสู่ความเป็นสากล ณ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย อำเภอพนัสนิคม

อ่านเพิ่มเติม: การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2563

เปิดงานวันเด็ก ประจำปี 2563
000

วันที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 19.30 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดงานวันเด็ก ประจำปี พ.ศ.2563 ณ โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง

อ่านเพิ่มเติม: เปิดงานวันเด็ก ประจำปี 2563