การประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูฯ สังกัด สพป.ชลบุรี เขต 2 ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2567)
DSC 8823

วันที่ 21 มีนาคม 2567 เวลา 13.00 น. นายอดุลย์  จันทร์ฝาง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วยนายธราธิป  วงษ์แก้ว รองผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 นางสุธาทิพย์ วิริยะเกษามงคล ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และคณะกรรมการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.ชลบุรี เขต 2 ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2567) ณ ห้องประชุมคุ้มครอง ชั้น 1 สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูฯ สังกัด สพป.ชลบุรี เขต 2 ครั้งที่ 1...

พิธีวางศิลาฤกษ์โรงอาหารสามัคคีรวมใจ โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
DSC 8823

วันที่ 21 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. น.ส.สุรัชดา  ภูรับพา รองผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีวางศิลาฤกษ์โรงอาหารสามัคคีรวมใจ ณ รร.บ้านหนองสองห้อง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม: พิธีวางศิลาฤกษ์โรงอาหารสามัคคีรวมใจ โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง

การประเมินผลการปฎิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ  ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มรร.พานทอง 1
DSC 8823

วันที่ 21 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายอดุลย์  จันทร์ฝาง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นายนุกูล  ชราศรี รองผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 จ.ส.อ.นิธิ  โพธิ์ทอง ผอ.รร.วัดพานทอง ประธานกลุ่ม รร.พานทอง1 และนางสุธาทิพย์ วิริยะเกษามงคล ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล ร่วมรับฟังการรายงานผลการปฎิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2567) ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่ม รร.พานทอง 1 ณ ห้องประชุม รร.อนุบาลวัดโคกท่าเจริญ อ.พานทอง จ.ชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม: การประเมินผลการปฎิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา...

การประเมินผลการปฎิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ  ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มรร.พนัสนิคม 3
DSC 8823

วันที่ 20 มีนาคม 2567 เวลา 13.00 น. นายอดุลย์  จันทร์ฝาง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วย น.ส.สุรัชดา  ภูรับพา รองผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 น.ส.รัษฎากร  อัครจันทร์ ผอ.รร.วัดทุ่งเหียง ประธานกลุ่มรร.พนัสนิคม 3 และนางสุธาทิพย์ วิริยะเกษามงคล ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล ร่วมรับฟังการรายงานผลการปฎิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2567) ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่ม รร.พนัสนิคม 3 ณ ห้องประชุม รร.บ้านหนองยาง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม: การประเมินผลการปฎิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา...