ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 47/2564
 1

วันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 08.00 น. นายปิยะพงษ์  ผลาจันทร์ ผอ. สพป.ชบ.2 พร้อมด้วยรอง ผอ.สพป.ชบ.2 และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 47/2564 เพื่อรับทราบแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการการศึกษา ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ  สพป.ชบ.2

 

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 47/2564

การประชุมชี้แจงการรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
 1
วันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 14.30 น. นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ ผอ.สพป.ชบ.2 เป็นประธานการประชุมชี้แจงการรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กำหนดประชุมผ่านระบบสื่อสารทางไกล (Zoom Meeting) และระบบ E - COVID 19 Report โดยมี นายเทอดชาติ ชัยพงษ์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน กล่าวเปิดการประชุม และมอบนโยบาย ณ ห้องคุ้มครอง สพป.ชบ.2
อ่านเพิ่มเติม: การประชุมชี้แจงการรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ ผอ.สพป.ชบ.2 ออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารและคณะครูในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด-19
 1
วันที่ 20 ธ.ค. 2564 เวลา 13.30 น. นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ ผอ.สพป.ชบ.2 เยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารและคณะครู ในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด-19 ณ โรงเรียนวัดแปลงเกต วัดนาวังหิน และบ้านสระนา
อ่านเพิ่มเติม: นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ ผอ.สพป.ชบ.2...

การประชุมการจัดงานวันครูในส่วนภูมิภาค ครั้งที่ ๖๖ พ.ศ. ๒๕๖๕ ภายใต้หัวข้อแก่นสาระ (Theme) คือ "พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล"
 1

วันที่ 20 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายปิยะพงษ์  ผลาจันทร์ ผอ. สพป.ชบ.2 มอบหมายให้นางสาวสุรัชดา ภูรับพา รองผอ. สพป.ชบ.2 เข้าร่วมการประชุมการจัดงานวันครูในส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 66 พ.ศ. 2565 ภายใต้หัวข้อแก่นสาระ (Theme) คือ "พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล" โดยมี นายพีระ  สุนทรรัตน์ รองศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมภิญโญ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมการจัดงานวันครูในส่วนภูมิภาค ครั้งที่ ๖๖ พ.ศ. ๒๕๖๕ ภายใต้หัวข้อแก่นสาระ (Theme) คือ...