ประชุมโรงเรียนขยายโอกาสจัดนิทรรศการของมหาวิทยาลัยบูรพา
000
 

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 จัดประชุมโรงเรียนขยายโอกาสจัดนิทรรศการการบูรณาการจัดการเรียนรู้ร่วมกับการทำงานในสถานประกอบการเขตจังหวัดชลบุรี โดยมี ดร.ปริญญา เรืองทิพย์ หัวหน้าโครงการ/อาจารย์ประจำวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา ชี้แจงเพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกาษาที่เข้าร่วมโครงการเข้าใจ ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมโรงเรียนขยายโอกาสจัดนิทรรศการของมหาวิทยาลัยบูรพา

ประชุมจัดทำคะแนน ตรวจสอบคะแนนตามองค์ประกอบตัวชี้วัด การย้ายครูผู้สอน ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2563
000
 

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู สังกัด สพป.ชบ.เขต 2 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมคุ้มครอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมจัดทำคะแนน ตรวจสอบคะแนนตามองค์ประกอบตัวชี้วัด การย้ายครูผู้สอน ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2563

ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ."ครั้งที่ 8/2563
000
 

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.00 น นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมทางไกล (Video Conference) รายการ "พุธเช้า ข่าวโรงเรียน"และ รายการ "พุธเช้า ข่าวสพฐ." ครั้งที่ 8/2563 ซึ่งออกอากาศทุกวันพุธ... 

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ."ครั้งที่ 8/2563

การปฐมนิเทศผู้อำนวยการสถานศึกษาที่บรรจุใหม่ 7 ก.พ.63
1
 

นที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการปฐมนิเทศผู้อำนวยการสถานศึกษาที่บรรจุใหม่ สังกัดสพป.ชบ.2 จำนวนทั้งสิ้น 10 คน ทั้งนี้ได้กล่าวให้โอวาทในการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพต่อองค์กร ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ สพป.ชบ.2

อ่านเพิ่มเติม: การปฐมนิเทศผู้อำนวยการสถานศึกษาที่บรรจุใหม่ 7 ก.พ.63