12082565

ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะกรรมการฯ ในการดำเนินการขายทอดตลาดอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่ราชพัสดุที่จะรื้อถอนของโรงเรียนในสังกัด สพป.ชลบุรี เขต 2
6

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. นายยอดรัก  บุรวัฒน์ ผอ. สพป.ชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วยนายธราธิป  วงษ์แก้ว รองผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะกรรมการฯ ในการดำเนินการขายทอดตลาดอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่ราชพัสดุที่จะรื้อถอน จำนวน 4 กลุ่มอำเภอ ได้แก่ โรงเรียนวัดเชิดสำราญ (บ้านเชิดวิทยาคาร)โรงเรียนวัดบ้านเก่า โรงเรียนวัดเกาะลอย โรงเรียนบ้านบางแสม โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์ (วันครู ๒๕๐๐) โรงเรียนบ้านขุนชำนาญ และโรงเรียนบ้านทุ่งน้อย ณ ห้องประชุม อาคารวิทยบริการ สพป.ชลบุรี เขต 2 ซึ่งในดำเนินการครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อ่านเพิ่มเติม: ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะกรรมการฯ...

สพป.ชลบุรี เขต 2 เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล ฯ ประจำปีพุทธศักราช 2565
6

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.30 น. นายยอดรัก  บุรวัฒน์ ผอ. สพป.ชลบุรี เขต 2 มอบหมายให้ น.ส.สุรัชดา  ภูรับพา รองผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วยนางอำภา  ไม้งาม ผอ.กลุ่มอำนวยการ และบุคลากรกลุ่มอำนวยการและหน่วยตรวจสอบภายใน เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2565 ณ วัดพิมพฤฒาราม ต.พนัสนิคม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม: สพป.ชลบุรี เขต 2 เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล ฯ ประจำปีพุทธศักราช 2565

การประชุมคณะผู้ดูแลระบบการจัดการแข่งขันงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับกลุ่มโรงเรียน และระดับเขตพื้นที่การศึกษาฯ  ปีงบประมาณ 2566
6

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 – 16.00 น. นายยอดรัก  บุรวัฒน์ ผอ. สพป.ชลบุรี เขต 2 มอบหมายให้ น.ส.สุรัชดา  ภูรับพา รองผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมคณะผู้ดูแลระบบการจัดการแข่งขันงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับกลุ่มโรงเรียน และระดับเขตพื้นที่การศึกษาตามโครงการแข่งข้นศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ปีงบประมาณ 2566  โดยมี นางพรพินิจ เสืออ่วม ผอ.กลุ่มนิเทศฯ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชลบุรี เขต 2 และคณะผู้ดูแลระบบการจัดการแข่งขันงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั้นวิเศษ ชั้น 3 สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมคณะผู้ดูแลระบบการจัดการแข่งขันงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับกลุ่มโรงเรียน...

ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 10/2565
6

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายยอดรัก  บุรวัฒน์ ผอ. สพป.ชลบุรี เขต 2 เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 10/2565 โดยมีนายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจ.ชลบุรี เป็นประธาน ณ ห้องประชุมชลบุรี ศาลากลางจังหวัดชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม: ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดชลบุรี...