สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 20/2565
6

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00 น. นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วย น.ส.ปุณยนุช ดวงศรี นายธราธิป  วงษ์แก้ว น.ส.สุรัชดา ภูรับพา รอง ผอ.สพป. ชลบุรี เขต 2  และผอ.กลุ่ม/ผู้แทน เข้าร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า ข่าวสพฐ." ครั้งที่ 20/2565 เพื่อรับทราบแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการศึกษา ณ อาคารวิทยบริการ สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 20/2565 (9)

การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6

วันที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ ผอ. สพป.ชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วยนายธราธิป  วงษ์แก้ว รอง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 นายประยุทธ ศรีบุญเรือง นิติกร ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี น.ส.ธนสร ดีศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ นางปาริชาติ  อ่อนน้อม  น.ส.มณฑิชา  เนตรเจริญ ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Google Meet) ณ ห้องประชุม Video Conference ชั้น 3 สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่...

สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมแสดงความยินดี กับ น.ส.นภัสกร เอ็งเจริญ นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำ สพท.  

6

วันที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ ผอ. สพป.ชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วย น.ส.ปุณยนุช  ดวงศรี รอง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรสังกัด สพป.ชลบุรี เขต 2 ทุกคน ร่วมร่วมแสดงความยินดี กับ น.ส.นภัสกร เอ็งเจริญ นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำ สพท.  เนื่องจากลาออกเพื่อไปบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ตามประกาศ ก.ศ.จ.ชลบุรี ลว.29 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ ชั้น 3 สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมแสดงความยินดี กับ น.ส.นภัสกร เอ็งเจริญ นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำ สพท.

สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมงาน "ทำบุญครบรอบ 84 ปี" โรงเรียนวัดทุ่งเหียง(จรูงชวนะภูนเปี่ยมเพ็ญ) ประจำปีการศึกษา 2565

6

วันที่ 10 มิถุนายน 2565 นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ ผอ. สพป.ชลบุรี เขต 2  พร้อมด้วยนางพรพินิจ เสืออ่วม ผอ.กลุ่มนิเทศฯ น.ส.สว่าง จันทุมมี ศึกษานิเทศก์ ผอ.โรงเรียนในสังกัดและคณะ ร่วมงาน "ทำบุญครบรอบ 84 ปี" โรงเรียนวัดทุ่งเหียง(จรูงชวนะภูนเปี่ยมเพ็ญ) ประจำปีการศึกษา 2565 ณ อาคารสปช.105/29 (ตึกสีเขียว) รร.วัดทุ่งเหียง (จรูงชวนะภูนเปี่ยมบำเพ็ญ)

อ่านเพิ่มเติม: สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมงาน "ทำบุญครบรอบ 84 ปี" โรงเรียนวัดทุ่งเหียง(จรูงชวนะภูนเปี่ยมเพ็ญ)...