ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินคัดเลือกเพื่อรับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน
000

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินคัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับจังหวัด ณ โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทร์ และโรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์ (วันครู 2500)  อำเภอเกาะจันทร์

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินคัดเลือกเพื่อรับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน

ร่วมฟังสวดอภิธรรมศพและฌาปนกิจศพ นางสำเนียง ปรีเปรม มารดา ศน.สุรางค์ ปรีเปรม
000

-วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 เวลา 19.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 พร้อมบุคลากรในสังกัด ร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรมศพ นางสำเนียง ปรีเปรม มารดานางสุรางค์ ปรีเปรม ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ณ วัดเกาะแก้วนครสวรรค์ อำเภอพนัสนิคม...

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมฟังสวดอภิธรรมศพและฌาปนกิจศพ นางสำเนียง ปรีเปรม มารดา ศน.สุรางค์ ปรีเปรม

ร่วมพิธีอัญเชิญและเฉลิมฉลอง โรงเรียนพระราชทานฯ
000

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 เวลา 18.00น.นายเอกวัสส์ อุษณษ์พันธุ์ ผอ. สพป.ชบ. เขต 2 มอบหมายนายจิรศักดิ์ สุจิรานุธรรม. รอง ผอ. สพป.ชบ. เขต 2 ร่วมพิธีอัญเชิญและเฉลิมฉลองโรงเรียนรางวัลพระราชทาน โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ระดับประถมศึกษา ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ ณ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมพิธีอัญเชิญและเฉลิมฉลอง โรงเรียนพระราชทานฯ

สอบคัดเลือกนักเรียนโครงการพัฒนาอัจฉริยะทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
000

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นายจิรศักดิ์ สุจิรานุธรรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 (สอบคัดเลือกรอบที่1) เพื่อพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนให้มีความสามารถในวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ยิ่งๆขึ้นไป ณ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย อำเภอพนัสนิคม

อ่านเพิ่มเติม: สอบคัดเลือกนักเรียนโครงการพัฒนาอัจฉริยะทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์