ผู้บริหาร

        boos55
นายธานินทร์ ชลจิตต์ 
ผอ.สพป.ชบ.2

รองผู้อำนวยการฯ

rong

yuttasat59


smart1
internalcontrol
standard
ARS59
KRS59

move59
visit
Crown
policy

 

KM1
banner scout
header-ksp

 

ราคาน้ำมัน

จำนวนผู้เข้าชม

Free Web Counter

  662560

  vision59
  value1mission1goal1

  70160


   :: ภาพกิจกรรม ::  
  การประชุมคณะกรรมการคุมสอบ "การอ่านออกเขียนได้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4" ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

  วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. นายธานินทร์ ชลจิตต์ ผอ.สพป.ชบ.2 เป็นประธานและบรรยายพิเศษ การประชุมคณะกรรมการคุมสอบ "การอ่านออกเขียนได้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4" ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ สพป.ชบ.2 เพื่อชี้แจงการปฏิบัติงาน ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งดำเนินการจัดสอบในระหว่างวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2560 นี้ โดยสำนักทดสอบทางการศึกษา ได้จัดทำคู่มือแบบทดสอบการอ่านออกเขียนได้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานให้มีมาตรฐานต่อไป

  ประชุมการบริหารอัตรากำลังระดับเขตพื้นที่การศึกษา

  เมื่อวันที่ 21 ก.พ.2560  นายธานินทร์  ชลจิตต์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1/2560 ณ  ห้องประชุมคุ้มครอง  สพป.ชลบุรี เขต 2 

  การประชุม เรื่อง การดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาของกลุ่มโรงเรียนในสังกัด ปีงบประมาณ 2560

  วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00 น. นายธานินทร์ ชลจิตต์ ผอ.สพป.ชบ.2 เป็นประธานการประชุม ประธานกลุ่มโรงเรียนในสังกัดและผู้ที่เกี่ยวข้อง เรื่อง การดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาของกลุ่มโรงเรียนในสังกัด ปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1/2560  ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ สพป.ชบ.2 โดยสพป.ชบ.2 ได้ดำเนินการจัดสรรงบประมาณให้กลุ่มโรงเรียนในสังกัดทั้งหมด 11 กลุ่มโรงเรียน เพื่อร่วมกันพัฒนาขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนให้เกิดประสิทธิภาพ

  การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560

  วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 นายธานินทร์ ชลจิตต์ ผอ.สพป.ชบ.2 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ณ อาคารวิทยบริการ ในการนี้ได้มีการมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน ครู และผู้บริหารสถานศึกษา ดังนี้ มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 ,มอบเกียรติบัตรรางวัลหน่วยงานบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWORD) ,มอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียน ที่ผ่านการประเมินการอ่านการเขียนภาษาไทย และมอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนที่นำลูกเสือจิตอาสาเพื่อพ่อหลวงไปปฎิบัติหน้าที่บำเพ็ญประโยชน์ ณ บริเวณท้องสนามหลวง ทั้งนี้ท่านผอ.ได้กล่าวขอบคุณผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ที่มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมทุกกิจกรรม และประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป สามารถดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://bit.ly/2ldPjgb

  ตรวจเยี่ยมสนามสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

  วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 นายธานินทร์  ชลจิตต์ ผอ.สพป.ชบ.2 ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมสนามสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ระดับศูนย์สอบ เพื่อให้ขวัญและกำลังใจกับคณะครู นักเรียน ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านหนองเกตุ โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทร์ และโรงเรียนหัวถนนวิทยา โดยดำเนินการจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

    >>กิจกรรมทั้งหมด ......

  e-network


   :: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::  

  ประชาสัมพันธ์รับสมัครเด็ก(เพิ่มเติม)เข้าประกวดในรายการไมค์ทองคำเด็ก 2

  ด้วยบริษัทเวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตราชการ "ไมค์ทองคำเด็ก" ซึ่งเป็นรายการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งระดับประเทศ ออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 20.00-21.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ เวิร์คพอยท์ ครีเอทีฟ ทีวี ช่อง 23  โดยเปิดคัดเลือก (เพิ่มเติม) สำหรับเด็กๆ ที่มีใจรักในการร้องเพลงลูกทุ่ง  โดยมีกติกาคือ เด็กที่สมัครจะต้องอายุไม่เกิน 12 ปี เกิดตั้งแต่วันที่ 8 ต.ค.2547 เป็นต้นไป  ทั้งนี้โรงเรียนสามารถรวบรวมรายชื่อ และจำนวนได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันพฤหัสบดีที่ 23 ก.พ.2560 (ไม่จำกัดจำนวนเด็ก) ส่งไปที่ Email:goldmickids@gmail.com  โดยทางรายการจะใช้โรงเรียนอนุบาลบ้านบึงเป็นศูนย์กลางในการรับสมัครคัดเลือกในครั้งนี้  กำหนดการคัดเลือกในวันเสาร์ที่ 25 ก.พ.2560 (หากเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบทันที)


  ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลิอกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

       ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี เรื่อง รับสมัครคัดเลิอกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ.2560 รายละเอียดตามไฟล์แนบ


  ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตร 38 ค.(2) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ

       ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขลบุรี เขต 2 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตร 38 ค.(2) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ รายละเอียดตามไฟล์แนบ


  ประชาสัมพันธ์ การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

       ด้วยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.) มีความประสงค์จะให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กลุ่มวิจัยและพัฒนา หมายเลขโทรศัพท์ 02-2824198 และอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามไฟล์ที่แนบมาด้วยนี้


  ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

       ด้วย สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กำหนดจัดการอบรมคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำนวน 24 หลักสูตร เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรในองค์กรและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร โดยแต่ละหลักสูตรมุ่งเน้นการใช้งานได้จริงภายในองค์กร รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์แนบ


  ..แสดงทั้งหมด..

  ข่าว สพฐ. แจ้ง สพป.

  พัฒนาเว็บไซต์ โดย งานประชาสัมพันธ์ สพป.ชลบุรี เขต 2