การประชุมเตรียมพร้อม การนิเทศ ติดตามฯ สถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
0000

    วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมเตรียมพร้อม การนิเทศ ติดตาม การยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบ O-NET/NT และคุณภาพการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เพื่อสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมในการนิเทศฯ จำนวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน - 20 ธันวาคม 2561 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 - 25 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมคุ้มครอง สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมเตรียมพร้อม การนิเทศ ติดตามฯ สถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

  การประชุมคณะกรรมการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ครั้งที่ 2/2561
000000

    วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2561 ซึ่งให้คณะกรรมการแต่ละชุดที่ได้ออกประเมินเมื่อวันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ได้สรุปผลและนำเสนอผลการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา โดยจำแนกตามประเภท ระดับ และขนาดสถานศึกษา ณ ห้องประชุมคุ้มครอง สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมคณะกรรมการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ครั้งที่ 2/2561

  เปิดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
0000

    วันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนทีมีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน ทั้ง 3 กลุ่ม คือ กลุ่มวิชาการ กลุ่มเทคโนโลยี และกลุ่มศิลปหัตถกรรม เข้าร่วมแข่งขันในระดับชาติ (ภูมิภาค ภาคกลางและภาคตะวันออก) ณ จังหวัดนครปฐม ต่อไป...

อ่านเพิ่มเติม: เปิดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68...

  ร่วมพิธีเปิดศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝึมือแรงงานช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ 1 วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม
0000

    วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. นายจิรศักดิ์ สุจิรานุธรรมรองผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝึมือแรงงานช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ 1 เพื่อตระหนักถึงความสำคัญของการทำงานในสาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคารและการดำเนินงานของสถานประกอบการ ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) 2557 โดยมีนายณรงค์ เทพเสนา นายอำเภอพนัสนิคม เป็นประธานในพิธีเปิด ณ อาคารศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝึมือแรงงาน วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมพิธีเปิดศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝึมือแรงงานช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ 1