ผู้บริหาร

        boos55
นายธานินทร์ ชลจิตต์ 
ผอ.สพป.ชบ.2

รองผู้อำนวยการฯ

rong

yuttasat59


smart1
internalcontrol
standard
ARS59
KRS59

move59
visit
Crown
policy

 

KM1
banner scout
header-ksp

 

ราคาน้ำมัน

จำนวนผู้เข้าชม

Free Web Counter

  King 70th

  vision59
  value1mission1goal1

  award59


   :: ภาพกิจกรรม ::  
  การประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1/2559

  วันที่ 26 กันยายน 2559 เวลา 14.00 น. นายธานินทร์ ชลจิตต์ ผอ.สพป.ชบ.2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1/2559 เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบเร่งรัดการจัดทำข้อมูลและติดตามประเมินผลการดำเนินการจัดทำข้อมูลอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการบริหารจัดการอัตรากำลังในภาพรวมทั้งระบบรองรับการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา ณ ห้องประชุมคุ้มครอง สพป.ชบ.2

  อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาวัดและประเมินผลคุณภาพการศึกษา

  วันที่  25 ก.ย.2559  นายเต็ม  เสืออ่วม รองผอ.สพป.ขลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการวัดและประเมินผลคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเป็นการชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน และจัดทำแผนการพัฒนาการวัดและประเมินผลคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาร่วมกับโรงเรียน ในการประเมินต่างๆ ปีการศึกษา 2559 ให้กับครูจำนวน 155  ณ อาคารวิทยบริการ สพป.ชลบุรี เขต 2

  พิธีเปิดอาคารเรียนโรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู 2500) และรับมอบอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

  วันที่ 23 กันยายน 2559  ดร.สุเทพ  ชิตยวงษ์  รองเลขาธิการ กพฐ. ให้เกียรติเป็นประธานเปิดอาคารเรียนแบบ 216 ปรับปรุง 46   อาคารอเนกประสงค์โรงเรียน และรับมอบอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  โดยมีนายธานินทร์  ชลจิตต์  ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2  คณะผู้บริหาร   คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ครู นักเรียน  ผู้ปกครอง ร่วมให้การต้อนรับ

  ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ครั้งที่ 7/2559

  วันที่ 23 กันยายน 2559 นายธานินทร์ ชลจิตต์ ผอ.สพป.ชบ.2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ครั้งที่ 7/2559 ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนบ่อทอง 1,2,3 และศึกษานิเทศก์ ทั้งนี้ได้ให้เกณฑ์ในการนำเสนอตามมาตรการยกระดับคุณภาพการศึกษาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้ง 5 มาตรการ เพื่อให้เป็นแนวปฏิบัติในการรายงานร่วมกันของโรงเรียนในอำเภอบ่อทอง ณ ห้องประชุมคุ้มครอง สพป.ชบ.2

  การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ.2559

  วันที่ 17-19 กันยายน 2559 นายธานินทร์ ชลจิตต์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 และบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2559 สังกัดกศจ.ชลบุรี ณสนามสอบโรงเรียนพนัสพิทยาคาร อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี การจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ และยุุติธรรม

    >>กิจกรรมทั้งหมด ......

  e-network


   :: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::  

  ประกาศ โรงเรียนวัดนากระรอก(อรุณราษฎร์อุปถัมภ์) เรื่อง การประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อการจ้างลูกจ้างชั่วคราว เป็นอัตราจ้างครูพื้เลี้ยงเด็กพิการ

       โรงเรียนวัดนากระรอก(อรุณราษฎร์อุปถัมภ์) เรื่อง การประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อการจ้างลูกจ้างชั่วคราว เป็นอัตราจ้างครูพื้เลี้ยงเด็กพิการ (ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน) ทั้งนี้ให้บุคคลที่ผ่านการคัดเลือกไปรายงานตัวและทำสัญญาจ้าง ในวันที่ 30 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนวัดนากระรอก(อรุณราษฎร์อุปถัมภ์) รายละเอียดตามไฟล์แนบ


  ประกาศ โรงเรียนวัดนากระรอก(อรุณราษฎร์อุปถัมภ์) เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อการจ้างลูกจ้างชั่วคราวเป็นอัตราจ้างครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

       โรงเรียนวัดนากระรอก(อรุณราษฎร์อุปถัมภ์) เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อการจ้างลูกจ้างชั่วคราวเป็นอัตราจ้างครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ(ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน) จำนวน 1 อัตรา โดยสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ โรงเรียนวัดนากระรอก(อรุณราษฎร์อุปถัมภ์) ตั้งแต่วันที่ 19-23 กันยายน 2559 รายละเอียดตามไฟล์แนบ


  ประชาสัมพันธ์โครงการ

  สมาคมครุศาสตร์สัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการเชิดชูครูเกียรติคุณผู้ตามรอยพระผู้ทรงเป็นคุรูแห่งแผ่นดิน ครั้งที่ 3 ในปีพ.ศ.2560  โดยผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับโล่รางวัลพระราชทาน พร้อมเงินรางวัล ในวันครูโลก ปีพ.ศ.2560  โดยมีรายละเอียดตามประกาศและสิ่งที่ส่งมพร้อมนี้


  ประกาศ โรงเรียนวัดโป่งตามุข เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือก บุคคลเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน

       โรงเรียนวัดโป่งตามุข เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือก บุคคลเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกอันดับที่ 1 ไปรายงานตัวและทำสัญญาจ้าง ในวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2559 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนวัดโป่งตามุข รายละเอียดตามไฟล์แนบ


  ประกาศ โรงเรียนวัดโป่งตามุข เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

       โรงเรียนวัดโป่งตามุข เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอกคณิตศาสตร์ และให้ผู้มีรายชื่อมาสอบในวันที่ 30 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนวัดโป่งตามุข รายละเอียดตามไฟล์แนบ


  ..แสดงทั้งหมด..

  ข่าว สพฐ. แจ้ง สพป.

  พัฒนาเว็บไซต์ โดย งานประชาสัมพันธ์ สพป.ชลบุรี เขต 2