ผู้บริหาร


นายเสนอ  ทองจีน

รองผู้อำนวยการฯ

ราคาน้ำมัน

จำนวนผู้เข้าชม

Free Web Counter

   


   :: ภาพกิจกรรม ::  
  งานแสดงมุทิตาจิตข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา สพป.ชบ.2

  วันที่ 18 ก.ย.57 สพป.ชบ.2 จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2557 จำนวนทั้งสิ้น 47 คน โดยมีนายเสนอ  ทองจีน ผอ.สพป.ชบ.2เป็นประธาน นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก นายสุเทพ ชิตยวงษ์ ผู้ตรวจราชารกระทรวงศึกษาธิการ นายชาคร กันจนวัตตะ นายอำเภอพนัสนิคม และนายประเวศ  คำหงษ์ ประธานสหกรณ์จ.ชลบุรี ให้เกียรติมาร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

  การประชุมผู้อำนวยการเขตและงานยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริหารการศึกษาที่เกษียณอายุราชการ 2557

  ดร.กมล  รอดคล้าย เลขาธิการกพฐ.เป็นประธานเปิดการประชุมผู้อำนวยการเขตและรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ และงานยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริหารการศึกษาที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 15-17 กันยายน 2557 ณ โรงแรม แอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา

  โครงการประชุมสัมมนา เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสพป.ชลบุรี เขต 2

  สพป.ชบ.2 จัดโครงการประชุมสัมมนา เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสพป.ชลบุรี เขต 2 ได้ไปศึกษาดูงานยังโรงเรียนบ้านแม่ข่า และโรงเรียนบ้านหล่ายฝาง อ.เชียงดาว นอกจากนี้ยังมรการจัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้บริหารสถานศึกษาที่เกษียณอายุราชการ ปี 2557 ระหว่างวันที่ 9 - 12 กันยายน 2557 ณ จังหวัดเชียงใหม่

  การเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

  วันที่ 7 กันยายน 2557 สพป.ชบ.2 การเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 โดยได้รับเกียรติจาก นางศิริพร  กิจเกื้อกูล  เลขาธิการ ก.ค.ศ. ได้ลงพื้นที่มาตรวจเยี่ยม ณ สพป.ชบ.2

  ประเมินการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีการปฎิบัติที่เป็นเยี่ยม (Best Practice)

  วันที่ 1 กันยายน 2557 โรงเรียน วัดเขาคีรีรมย์ได้รับการประเมินจากคณะกรรมการประเมินการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีการปฎิบัติที่เป็นเยี่ยมระดับภูมิภาค (Best Practice) เพื่อชิงชนะเลิศของภาคตะวันออก โดยมี นายเสนอ  ทองจีน ผอ.สพป.ชบ.2 ร่วมต้อนรับ คณะกรรมการประเมินฯด้วย ณ โรงเรียนวัดเขาคีรีรมย์ อ.พนัสนิคม

    >>กิจกรรมทั้งหมด ......

  E-filing (เปิดด้วย Internet Explorer)

  e-network


   :: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::  

  ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

  ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ(เพิ่มเติม) รายละเอียดตามไฟล์แนบ


  ประชาสัมพันธ์ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียนประสบอุบัติเหตุ

       ด้วย นายวรุตม์ แสนใหญ่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 ซึ่งศึกษาหลักสูตรคู่ขนานกับวิทยาลัยการอาชีพปัว สาขาช่างไฟฟ้า โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม ตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน ประสบอุบัติเหตุถูกไฟดูดขณะปฏิบัติงานในวันที่ 30 เมษายน 2557 และได้เข้ารับการรักษาเบื้องต้นที่โรงพยาบาลน่าน ต่อมาแผลติดเชื้อทางโรงพยาบาลน่านได้ส่งตัวไปผ่าตัดกะโหลกศรีษะที่โรงพยาบาลศูนย์ลำปาง จังหวัดลำปาง ในขณะนี้ นายวรุตม์ แสนใหญ่ อยู่ในความดูแลของมารดาซึ่งมีอาชีพรับจ้าง บิดา-มารดาหย่าร้าง ซึ่งค่ารักษาพยาบาลไม่เพียงพอและมีค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดและรักษาแผลระยะเวลานาน
       ในการนี้ จึงขอความอนุเคราะห์ท่าน ร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือเด็กนักเรียนดังกล่าว โดยบริจาคได้ที่ บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก ชื่อ นายวรุตม์ แสนใหญ่ ธนาคารออมสิน สาขาเชียงกลาง เลขที่บัญชี 02-0123144238


  ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญขั้นความรู้ชั้นสูง (S.A.T.C)

       ด้วยค่ายลูกเสือท่าเสด็จกับสมาคมสโมสรลูกเสือศรีนวมินทร์ร่วมเปิดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ    หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญขั้นความรู้ชั้นสูง (S.A.T.C) ขึ้นระหว่างวันที่ 11-17 ตุลาคม 2557 ณ ค่ายลูกเสือท่าเสด็จ อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วย


  ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2558

     รายชื่อโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2558 ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วย


  ..แสดงทั้งหมด..

  ข่าว สพฐ. แจ้ง สพป.

  พัฒนาเว็บไซต์ โดยนางสาววันวิสา นามเคน นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ