ผู้บริหาร

        boos55
นายธานินทร์ ชลจิตต์ 
ผอ.สพป.ชบ.2

รองผู้อำนวยการฯ

rong

yuttasat59


smart1
internalcontrol
standard
ARS59
KRS59

move59
visit
Crown
policy

 

KM1
banner scout
header-ksp

 

ราคาน้ำมัน

จำนวนผู้เข้าชม

Free Web Counter

   blackbow

  vision59
  value1mission1goal1

  award59


   :: ภาพกิจกรรม ::  
  การประชุมปฏิบัติการใช้สื่อเสริมภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยระบบ VDO Conference

  วันที่ 27 ตุลาคม 2559 สพป.ชบ.2 จัดการประชุมปฏิบัติการใช้สื่อเสริมภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยระบบ VDO Conference ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-29 ตุลาคม 2559 เพื่อให้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษทุกโรงเรียนในสังกัด ซึ่งเป็นครูระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และครูโรงเรียนประชารัฐ ได้รับทราบแนวทางการใช้สื่อเสริมภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยมีนายธานินทร์ ชลจิตต์ ผอ.สพป.ชบ.2 เป็นประธานในการจัดประชุมและร่วมรับฟังการประชุมทางไกล ณ ห้องประชุม อาคารวิทยบริการ สพป.ชบ.2

  ร่วมลงนามในสมุดลงนามถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

  วันที่ 25 ตุลาคม 2559 นายธานินทร์ ชลจิตต์ ผอ.สพป.ชบ.2 พร้อมด้วยข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.ชบ.2 ร่วมลงนามในสมุดลงนามถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ณ อาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

  พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม

  วันที่ 23 ตุลาคม 2559 ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.ชบ.2 ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอพนัสนิคม เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยและเผยแพร่พระเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์ โดยมี นายณรงค์ เทพเสนา นายอำเภอพนัสนิคม เป็นประธานในพิธี พร้อมข้าราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กร สมาคม ชมรม สถาบันการศึกษา และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมพิธี

  การทำสัญญาจ้างพนักงานราชการ สังกัด สพป.ชบ.2 ประจำปี 2560

  วันที่ 21 ตุลาคม 2559 เวลา 09.30 น. นายเต็ม เสืออ่วม รองผอ.สพป.ชบ.2 เป็นประธานการจัดทำสัญญาจ้างพนักงานราชการ สังกัด สพป.ชบ.2 ประจำปี 2560  ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ สพป.ชบ.2 เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว

  ร่วมพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

  วันที่ 19 ต.ค.2559  นายเต็ม  เสืออ่วม  รองผอ.สพป.ชบ.2  นำคณะบุคลากรในสำนักงาน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง  ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวาร  (7วัน) ณ หอพระพุทธสิหิงค์  จ.ชลบุรี  โดยมีนายภัครธรณ์  เทียนไชย  ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธาน พร้อมข้าราชการ ตำรวจ ทหาร และประชาชน เข้าร่วมพิธี

    >>กิจกรรมทั้งหมด ......

  e-network


   :: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::  

  ประชาสัมพันธ์

       ด้วย นางนิภา ไพรวันรัตน์ มารดานางพิธพร  ธนะสมบัติ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ สพป.ชบ.2 ได้ถึงแก่กรรม โดยมีการสวดพระอภิธรรมศพ ในวันที่ 23 - 26 ตุลาคม 2559 ณ พุทธสมาคมสว่างเหตุธรรมสถาน อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี และประชุมเพลิง ในวันที่ 27 ตุลาคม 2559 ณ พุทธสมาคมสว่างเหตุธรรมสถาน


  ประกาศ การคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

       ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ดำเนินการประกาศการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 รายละเอียดตามไฟล์แนบ


  ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครวุฒิอาสาธนาคารสมอง

       ด้วยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานราชการ ที่มีข้าราชการที่จะเกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ 2559 ซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ สามารถเข้ามาช่วยงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศและสนองพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ หากข้าราชการที่สนใจสามารถเข้าร่วมเป็นวุฒิอาสาธนาคารสมอง โดยมีรายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาด้วยนี้


  ประกาศ โรงเรียนวัดนากระรอก(อรุณราษฎร์อุปถัมภ์) เรื่อง การประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อการจ้างลูกจ้างชั่วคราว เป็นอัตราจ้างครูพื้เลี้ยงเด็กพิการ

       โรงเรียนวัดนากระรอก(อรุณราษฎร์อุปถัมภ์) เรื่อง การประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อการจ้างลูกจ้างชั่วคราว เป็นอัตราจ้างครูพื้เลี้ยงเด็กพิการ (ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน) ทั้งนี้ให้บุคคลที่ผ่านการคัดเลือกไปรายงานตัวและทำสัญญาจ้าง ในวันที่ 30 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนวัดนากระรอก(อรุณราษฎร์อุปถัมภ์) รายละเอียดตามไฟล์แนบ


  ประกาศ โรงเรียนวัดนากระรอก(อรุณราษฎร์อุปถัมภ์) เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อการจ้างลูกจ้างชั่วคราวเป็นอัตราจ้างครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

       โรงเรียนวัดนากระรอก(อรุณราษฎร์อุปถัมภ์) เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อการจ้างลูกจ้างชั่วคราวเป็นอัตราจ้างครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ(ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน) จำนวน 1 อัตรา โดยสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ โรงเรียนวัดนากระรอก(อรุณราษฎร์อุปถัมภ์) ตั้งแต่วันที่ 19-23 กันยายน 2559 รายละเอียดตามไฟล์แนบ


  ..แสดงทั้งหมด..

  ข่าว สพฐ. แจ้ง สพป.

  พัฒนาเว็บไซต์ โดย งานประชาสัมพันธ์ สพป.ชลบุรี เขต 2