ผู้บริหาร

        boos55
นายธานินทร์ ชลจิตต์ 
ผอ.สพป.ชบ.2

รองผู้อำนวยการฯ

rongARS58
KRS58
media

 

ราคาน้ำมัน

จำนวนผู้เข้าชม

Free Web Counter

   pbg18
  mission1 goal1 value1


   :: ภาพกิจกรรม ::  
  งานบุญฉลองเครื่องราชฯ ป.ม. ณ วัดอุทกเขปสีมาราม

  เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสพป.ชบ.2 ร่วมงานบุญฉลองเครื่องราชฯ ป.ม. โดยมีผอ.ประเวศ คำหงส์ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครู จ.ชลบุรี เป็นประธานในพิธีสวมสายสะพาย ให้แก่ผู้รับเครื่องราชฯ โดยมี ผอ.ดร.สุนี แสงสว่าง, ผอ.สุเพชร มโนรัศมี, ผอ.วันเพ็ญ ชื่นคุณากร ผอ.กลุ่มการเงินสพป.ชบ.2, อ.ประสงค์ ชูสกุลเกรียง และอ.นัยนา สุวรรณเขต ณ วัดอุทกเขปสีมาราม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

  รับมอบเงินกองทุนเพื่อการศึกษา โรงเรียนวัดโคกเพลาะ

  วันที่ 18 พฤษภาคม 2558 เวลา 10.30 น. นายธานินทร์ ชลจิตต์ ผอ.สพป.ชบ.2 ให้เกียรติเป็นประธานรับมอบเงินกองทุนเพื่อการศึกษา ในการนี้มีการมอบทุนการศึกษาโดยเจ้าอาวาสวัดโคกเพลาะ จำนวน 58 ทุน และอาจารย์สุรินทร์ มหัธธัญญวณิชย์ กรรมการสถานศึกษา มอบกองทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนวัดโคกเพลาะ เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท  

  อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี 2558

  วันที่ 16 พฤษภาคม 2558 สพป.ชบ.2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี 2558 ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีนายเต็ม เสืออ่วม รองผอ.สพป.ชบ.2 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีนายทรงพล ฐานวิสัย ผอ.รร.บ้านหนองมะค่า(ทองศรีสงเคราะห์) สพป.นครราชสีมา เขต 4 เป็นวิทยากรบรรยายครั้งนี้ ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ สพป.ชบ.2

  ประชุมระดมความคิดเห็นการรับนักเรียนและการปรับลดขนาดโรงเรียนให้เหมาะสม

  วันที่ 14 พ.ค. 58 สพป.ชบ.2 จัดการประชุมระดมความคิดเห็นการรับนักเรียนและการปรับลดขนาดโรงเรียนให้เหมาะสม ตามนโยบายของ สพฐ. โดยมี นายธานินทร์ ชลจิตต์ ผอ.สพป.ชบ.2 เป็นประธานฯ และ ดร.ธนรัตน์  มังคะโชติ รอง ผอ.สพป.ชบ.2 เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ณ ห้องภิญโญ ตั้นวิเศษ สพป.ชบ.2

  ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน พฤษภาคม ปีการศึกษา 2558

  วันที่ 12 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00 น. สพป.ชบ.2 จัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา โดยมีนายธานินทร์  ชลจิตต์ ผอ.สพป.ชบ.2 เป็นประธานฯ เพื่อมอบนโยบาย ให้กับคณะผู้บริหารฯในการเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2558 พร้อมกันนี้ยังได้มอบเกียรติบัตรแก่โรงเรียนที่จัดการศึกษาได้คะแนนเฉลี่ยรวมสูงสุด แลุะได้มีการทำ MOU ความร่วมมือการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระหว่างสำนักงานเขตกับโรงเรียน ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ

    >>กิจกรรมทั้งหมด ......

  e-network


   :: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::  

  โครงการยกย่องเยาวชนต้นแบบเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558

     ประชาสัมพันธ์  ขอเชิญชวนเด็กและเยาวชนส่งผลงานเข้าร่วมโครงการยกย่องเยาวชนต้นแบบเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร คู่มือและแบบประเมินโครงการได้ทาง www.senate.go.th 


  ประชาสัมพันธ์ การสั่งซื้อหนังสือแบบเรียนจากองค์การค้า สกสค.

     ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายให้องค์การค้าของ สกสค. จัดส่งหนังสือแบบเรียนให้โรงเรียนทันก่อนวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เพื่อให้นักเรียนมีหนังสือแบบเรียนใช้ในวันเปิดภาคเรียน ซึ่งองค์การค้าของ สกสค.ได้ดำเนินการจัดพิมพ์หนังสือแบบเรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้เสร็จเรียบร้อยแล้ว และมีจำนวนเพียงพอต่อความต้องการของโรงเรียน ทั้งนี้สามารถสั่งซื้อหนังสือแบบเรียนจากองค์การค้าของ สกสค. ได้ตั้งแต่บัดนี้


  ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๒

  เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง บุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 รายละเอียดตามไฟล์แนบ


  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศและติดตาม ความพร้อมวันเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2558

  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศและติดตาม ความพร้อมวันเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2558 รายละเอียดตามไฟล์แนบ


  ..แสดงทั้งหมด..

  ข่าว สพฐ. แจ้ง สพป.

  พัฒนาเว็บไซต์ โดยนางสาววันวิสา นามเคน นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ