ผู้บริหาร

        boos55
นายธานินทร์ ชลจิตต์ 
ผอ.สพป.ชบ.2

รองผู้อำนวยการฯ

rongARS58
KRS58strategy
visit

media

 

 

O-NET
internal Control58
guide
vote

KM1
banner scout
header-ksp
sapa58

 

ราคาน้ำมัน

จำนวนผู้เข้าชม

Free Web Counter

  Mom


   :: ภาพกิจกรรม ::  
  การพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงตัวแทน 7 จังหวัด รองรับศูนย์การเรียนรู้เศรฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ภาคตะวันออก ปีการศึกษา 2558

  วันที่ 28  กรกฎาคม 2558 เวลา 09.00 น. นายเต็ม  เสืออ่วม รองผอ.สพป.ชบ.2 เป็นประธานการประชุมการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงตัวแทนจังหวัด 7 จังหวัด รองรับศูนย์การเรียนรู้เศรฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ภาคตะวันออก ปีการศึกษา 2558 ณ ห้องประชุมภิญโญตั๊นวิเศษ  สพป.ชบ.2

  ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก สพป.อำนาจเจริญ

  วันที่ 27  กรกฎาคม 2558 เวลา 09.30 น. นายธานินทร์  ชลจิตต์ ผอ.สพป.ชบ.2 และบุคลากรทางการศึกษา สพป.ชบ.2 ร่วมให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน จาก สพป.อำนาจเจริญ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการองค์กรและการปฏิบัติงานของบุคลากรฯ นำโดย นาย อดุลย์  กองทอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ พร้อมคณะ จำนวน ทั้งสิ้น 100 คน เพื่อให้บุคลากรของทั้งสองสำนักงานได้แลกเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงาน และข้อคิดเห็นต่างๆ ซึ่งกันและกัน เพือนำไปปรับปรุงและพัฒนางานให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

  การอบรมเชิงปฏิบัติการศิลปะ โครงการ Art Teacher โดยบริษัท ดี เอช เอ สยามวาลา จำกัด ร่วมกับสพป.ชลบุรี เขต 2

  วันที่ 25 กรกฎาคม 2558 นายธานินทร์ ชลจิตต์ ผอ.สพป.ชบ.2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการศิลปะ โครงการ Art Teacher โดยบริษัท ดี เอช เอ สยามวาลา จำกัด ร่วมกับสพป.ชลบุรี เขต 2 ซึ่งมีคุณศักดา แซ่เอียว อุปนายกสมาคมการ์ตูนไทย และคุณสิทธิพร กุลวโรตตมะ กรรมการสร้างสรรค์สถาบันการ์ตูนไทย เป็นวิทยากรให้ความรู้และเทคนิคในการวาดภาพการ์ตูนแก่ข้าราชการครูในครั้งนี้ ณ หอประชุมโรงเรียนพนัสพิทยาคาร

  การประชุม ประธานกลุ่ม เพื่อคัดเลือกโรงเรียนสุจริต 20 % ของ สพฐ.

  วันที่ 23  กรกฎาคม 2558 เวลา 13.30 น. นายจิรศักดิ์  สุจิรานุธรรม เป็นประธานการประชุมคัดเลือกโรงเรียนสุจริต 20 % ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีประธานกลุ่ม จำนวน 11 กลุ่มโรงเรียนของสังกัด สพป.ชบ.2 เข้าร่วมประชุม ณ ห้องคุ้มครอง สพป.ชบ.2

  เยี่ยมบ้านนักเรียนตามโครงการสร้างบ้าน 89 หลัง คืนความสุขสู่ลูก สพฐ. เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระชนมพรรษา 5 ธันวา 2558

  วันที่ 22 กรกฎาคม 2558 นายธานินทร์ ชลจิตต์ ผอ.สพป.ชบ.2 พร้อมด้วยนายเต็ม เสืออ่วม รอง ผอ สพป.ชบ.2 ได้เยี่ยมบ้านนักเรียน คือ ด.ช.ธนพล ธรรมชาติ นักเรียนชีั้น ม.2 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 42 เพื่อที่จะสำรวจพื้นที่ในการสร้างบ้านหลังใหม่ให้แก่เด็กนักเรียนดังกล่าว ตาม "โครงการ สร้างบ้าน 89 หลัง คืนความสุขสู่ลูก สพฐ.เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระชนมพรรษา 5 ธันวา 2558 ซึ่งจะทำการสร้างเพื่อให้แล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายน 2558 นี้

    >>กิจกรรมทั้งหมด ......

  e-network


   :: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::  

  ประชาสัมพันธ์โรคพิษสุนัขบ้า (Rabies)

       ด้วยวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 พบมีประชาชนทั่วไปถูกสุนัขไม่มีเจ้าของ สีน้ำตาลอ่อน กัดที่บริเวณหน้าเซเว่น-อีเลฟเว่น ใกล้กับโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย จำนวนหลายราย ซึ่งต่อมาสุนัขตัวดังกล่าวได้ตาย ทางโรงพยาบาลพนัสนิคมจึงได้นำซากสุนัขส่งตรวจที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก ผลตรวจพบว่าเป็นโรคพิษสุนัขบ้า หากพบว่าถูกสุนัขตัวดังกล่าวกัด ข่วน หรือเลียบริเวณแผล ตั้งแต่วันที่ 2 – 12 กรกฎาคม ขอให้มาติดต่อที่โรงพยาบาลพนัสนิคม เพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโดยด่วน และให้ผู้ที่เลี้ยงสัตว์โดยเฉพาะสุนัข และแมว ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยงของตนเอง รายละเอียดตามไฟล์แนบ


  ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการประกวดศิลปกรรมยุวพัฒน์ ครั้งที่ 22 ประจำปี 2558

     การประกวดศิลปกรรมยุวพัฒน์ ครั้งที่ 22 ประจำปี 2558 ภายใต้หัวข้อ "คนไทย ไม่โกง" เพื่อให้นักเรียนชั้นอนุบาล 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ได้มีโอกาสส่งผลงานเข้าร่วมประกวด โดยสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 4 กันยายน 2558 รายละเอียดตามที่แนบมาด้วยนี้ 


  ประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสำรอง (C.B.T.C)

     สำนักงานลูกเสือจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 กำหนดจัดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสำรอง (C.B.T.C) ระหว่างวันที่ 17-19 กรกฎาคม 2558 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารที่แนบมาด้วย


  การประเมินประกันคุณภาพภายใน สพป.ชบ.2

  การประเมินประกันคุณภาพภายใน กำหนดออกประเมิน ภายใน วันที่ 20-29  กรกฎาคม 2558 ให้ดาวน์โหลดรูปแบบรายงานทุกโรงเรียน และเตรียมพร้อมรับการประเมิน รายละเอียดตามไฟล์แนบ


  ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

  ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 รายละเอียดตามไฟล์แนบ


  ..แสดงทั้งหมด..

  ข่าว สพฐ. แจ้ง สพป.

  พัฒนาเว็บไซต์ โดยนางสาววันวิสา นามเคน นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ