ผู้บริหาร

        boos55
นายธานินทร์ ชลจิตต์ 
ผอ.สพป.ชบ.2

รองผู้อำนวยการฯ

rong

yuttasat59

smart1

ARS59
KRS59


transfer
strategy
visit
Crown

 

 

KM1
banner scout
header-ksp
sapa58

 

ราคาน้ำมัน

จำนวนผู้เข้าชม

Free Web Counter

  student

  vision59
  value1mission1goal1


   :: ภาพกิจกรรม ::  
  สพป.ชบ.2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วมและเรียนรวม ปีการศึกษา 2559 กลุ่มอำเภอพานทองและอำเภอบ่อทอง

  เมื่อวันที่  15 พ.ค.2559  เวลา 09.00 น. นายจิรศักดิ์  สุจิรานุธรรม รองผอ.สพป.ชบ.2 เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษ การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วมและเรียนรวม ปีการศึกษา 2559 ซึ่งจัดอบรมระหว่างวันที่ 14-15 พ.ค.2559  ณ ห้องประชุมภิญโญ  ตั้นวิเศษ สพป.ขบซ.2  ในการนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรคือ นายสมนึก  เหลืองอ่อน  ผอ.โรงเรียนวัดโคกเพลาะ นางสาวปรีชาภรณ์  ภู่มรินทร์  และนายวรวุต  สุวรรณไชยรบ เขตการศึกษาพิเศษ 12 จังหวัดชลบุรี  และทีมคณะศึกษานิเทศก์ สพป.ชบ.2  ได้เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม สำหรับการอบรมในวันนี้เป็นของอำเภอพานทอง และอำเภอบ่อทอง 

  การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วมและเรียนรวม ปีการศึกษา 2559 กลุ่มอำเภอพนัสนิคมและอำเภอเกาะจันทร์

  วันที่ 14 พฤษภาคม 2559 นายจิรศักดิ์ สุจิรานุธรรม รองผอ.สพป.ชบ.2 เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วมและเรียนรวม ปีการศึกษา 2559 ซึ่งจัดการอบรมระหว่างวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2559 ซึ่งมีนายสมนึก เหลืองอ่อน ผอ.รร.วัดโคกเพลาะ,น.ส.ปรีชาภรณ์ ภุ่มรินทร์ และนายวรวุต สุวรรณไชยรบ เขตการศึกษาพิเศษ 12 จ.ชลบุรี และทีมศึกษานิเทศก์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ สพป.ชบ.2 โดยแบ่งการอบรมครูในสังกัดออกเป็น 2 รุ่น คือ รุ่นที่ 1 วันที่ 14 พฤษภาคม 2559 ครูในอำเภอพนัสนิคม และอำเภอเกาะจันทร์ รุ่นที่ 2 วันที่ 15 พฤษภาคม 2559 ครูในอำเภอพานทอง และอำเภอบ่อทอง

  สพป.ชบ.2 ร่วมประชุมทางไกล "นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู"

  เมื่อวันที่  13  พ.ค. 2559  นายธานินทร์  ชลจิตต์  ผอ.สพป.ชบ.2 พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียน  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ชบ.2 เข้าร่วมประชุมทางไกล "นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู" คืนความสุขให้ครู คืนครูให้นักเรียน เพื่อรับทราบแนวทางการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมทั้งสร้างความเข้าใจในการดำเนินการตามนโยบายปฏิรูปการศึกษา ณ ห้องประชุมยูงทอง  อาคารพระยาสัจจาภิรมย์ โรงเรียนชลราษฎร์อำรุง อ.เมือง จ.ชลบุรี

  การประชุมร่วมรับฟังการประชุมทางไกล "นายกพบเพื่อนครู" ของสพป.ชบ.2

  วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 เวลา 14.00 น. นายเต็ม เสืออ่วม รองผอ.สพป.ชบ.2 พร้อมด้วยบุคลากรและเจ้าหน้าที่สังกัดสพป.ชบ.2 ร่วมรับฟังการประชุมทางไกล "นายกพบเพื่อนครู" เพื่อรับฟังการชี้แจงนโยบายเร่งด่วน เรื่องการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ  สพป.ชบ.2 โดยรับสัญญาณการถ่ายทอดสดจากอาคารชาเลนเจอร์ 1 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

  การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนพฤษภาคม 2559

  เมื่อวันที่ 12 พ.ค.2559 เวลา 09.00 น. นายธานินทร์ ชลจิตต์ ผอ.สพป.ชบ.2 ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือกับนายประชา ฤทธิผล ผอ.วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.ชบ.2 จำนวน 5 โรงเรียนในสังกัดที่ร่วมโครงการการจัดการศึกษารูปแบบทวิศึกษา แบบสะสมหน่วยกิตเตรียมอาชีวศึกษา (Pre-Vocational Education: Pre-EVd.) ในการนี้ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียน ครู นักเรียน ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ในปีการศึกษา 2558 (O-NET ,NT) รวมทั้งได้มอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนในโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและภูมิปัญญาในสถานศึกษา จำนวน 33 โรงเรียน  และเป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อมอบแนวนโยบายสู่การปฏิบัติต่อไป ณ ห้องประชุมอาคารวิทยบริการ สพป.ชบ.2

    >>กิจกรรมทั้งหมด ......

  e-network


   :: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::  

  ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกฯตามหลักเกณฑ์ ว13/2556

     รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือก เพื่อขอมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามหลักเกณฑ์ ว13/2556 รายละเอียดตามไฟล์แนบ


  ประชาสัมพันธ์การร่วมเป็นเจ้าภาพ และเข้าร่วม "โครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชินี

  ตามที่จังหวัดชลบุรี ได้เชิญชวนข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนที่มีความสนใจเข้าร่วม"โครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชินี จากเดิมวันที่ 15-29 ก.ค.2559  ขอเปลี่ยนแปลงเป็นวันที่ 29 ก.ค.-13 ส.ค.2559  โดยสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทได้ตั้งแต่วันที่ 1-30 พ.ค.2559  ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี และสามารถร่วมเป็นเจ้าภาพในโครงการตามกำลังศรัทธา  สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี  โทร 0 3828 6418 ต่อ 205


  ประกาศ รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

     รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วย


  ขอเชิญร่วมรับชมรายการเสียงประชาชน เปลี่ยนประเทศไทย ตอน "โรงเรียนประชารัฐ" ทางสถานีโทรทัศน์ Thai PBS

     ด้วยรายการเสียงประชาชน เปลี่ยนประเทศไทย ซึ่งถ่ายทอดออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ Thai PBS ได้ขอสัมภาษณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการผลักดัน แนวคิดการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ของจังหวัดชลบุรี ในการนี้จึงขอเชิญร่วมรับชมรายการเสียงประชาชน เปลี่ยนประเทศไทย ตอน "โรงเรียนประชารัฐ" ในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2559 เวลา 22.30-23.30 น. ทางสถานีโทรทัศน์ Thai PBS


  ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "สอนเด็กทำโครงงาน สอนอาจารย์ทำวิจัย ปฏิบัติการในชั้นเรียน" (กลวิธีสร้างนวัตกรรม)

     ขอเชิญ ครู อาจารย์ และผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "สอนเด็กทำโครงงาน สอนอาจารย์ทำวิจัย ปฏิบัติการในชั้นเรียน" (กลวิธีสร้างนวัตกรรม) ในวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2559 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมเทาทอง 5 ชั้น 3 โรงแรมเทาทอง มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาด้วย


  ..แสดงทั้งหมด..

  ข่าว สพฐ. แจ้ง สพป.

  พัฒนาเว็บไซต์ โดย งานประชาสัมพันธ์ สพป.ชลบุรี เขต 2