ผู้บริหาร


นายเสนอ  ทองจีน

รองผู้อำนวยการฯ

 

ราคาน้ำมัน

จำนวนผู้เข้าชม

Free Web Counter

  เลื่อนการเลือกตั้ง อนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 จากวันเสาร์ ที่ 6 กันยายน 2557 เป็นวันอาทิตย์ ที่ 7 กันยายน 2557 เวลา 09.00-15.00 น.

   

  47


   :: ภาพกิจกรรม ::  
  ประเมินการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีการปฎิบัติที่เป็นเยี่ยม (Best Practice)

  วันที่ 1 กันยายน 2557 โรงเรียน วัดเขาคีรีรมย์ได้รับการประเมินจากคณะกรรมการประเมินการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีการปฎิบัติที่เป็นเยี่ยมระดับภูมิภาค (Best Practice) เพื่อชิงชนะเลิศของภาคตะวันออก โดยมี นายเสนอ  ทองจีน ผอ.สพป.ชบ.2 ร่วมต้อนรับ คณะกรรมการประเมินฯด้วย ณ โรงเรียนวัดเขาคีรีรมย์ อ.พนัสนิคม

  โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและศึกษาดูงาน

  นายเต็ม  เสืออ่วม รอง ผอ.สพป.ชบ.2 พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสพป.ชบ.2 ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและศึกษาดูงาน  ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม 2557-1 กันยายน 2557 ณ สพป.สกลนคร เขต 2

  การดำเนินงานขยายผลโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

  วันที่ 29 สิงหาคม 2557 สพป.ชบ.2 ได้จัดแผนการอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมสำหรับผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมภิญโญ สพป.ชบ.2

  งานวันวิชาการและสัปดาห์ห้องสมุด โรงเรียนวัฒนานุศาสน์

  วันที่ 28  สิงหาคม 2557 นายเสนอ  ทองจีน ผอ.สพป.ชบ.2 เป็นประธานงานวันวิชาการและนิทรรศการสัปดาห์ห้องสมุด เพื่อให้นักเรียนได้เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ณ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

  ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.สกลนคร เขต 3

  วันที่ 26 สิงหาคม 2557 นายเสนอ  ทองจีน พร้อมทั้งบุคลากรในสังกัด ร่วมต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3

    >>กิจกรรมทั้งหมด ......

  E-filing (เปิดด้วย Internet Explorer)

  e-network


   :: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::  

  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

         ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้


  ประกาศผลการสรรหา เลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของ สพป.ชบบุรี เขต 2

  ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เรื่อง ประกาศผลการสรรหา เลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของ สพป.ชบบุรี เขต 2 รายละเอียดตามไฟล์แนบ


  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย

       ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกาษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้


  ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C)

       การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C) ระหว่างวันที่ 13 - 14 ตุลาคม 2557 ณ ค่ายลูกเสือสุนิตา จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ให้กับผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมา


  ..แสดงทั้งหมด..

  ข่าว สพฐ. แจ้ง สพป.

  พัฒนาเว็บไซต์ โดยนางสาววันวิสา นามเคน นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ