ผู้บริหาร

        boos55
นายธานินทร์ ชลจิตต์ 
ผอ.สพป.ชบ.2

รองผู้อำนวยการฯ

rongARS58
KRS58
media

 

ราคาน้ำมัน

จำนวนผู้เข้าชม

Free Web Counter

   pbg18
  mission1 goal1 value1


   :: ภาพกิจกรรม ::  
  การดำเนินการสอบแข่งขันและคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2558

  วันที่ 23  เมษายน 2558 สพป.ชบ.2 จัดการสอบแข่งขันและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ปี 2558 โดยมีนายธานินทร์  ชลจิตต์ ผอ.สพป.ชบ.2 เป็นประธานดำเนินการสอบฯทั้งสองสนาม ได้แก่ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย โดยมี รองเต็ม  เสืออ่วม เป็นประธานฯ และ สนามสอบโรงเรียนพนัสพิทยาคาร โดยมี รองธนรัตน์  มังคะโชติ เป็นประธานฯ และ รองจิรศักดิ์ สุจิรานุธรรม เป็นรองประธานฯ  ซึ่งการดำเนินการสอบในครั้งนี้ มีผู้สมัครสอบแข่งขันทั้งสิ้น จำนวน 1,730 คน จำนวน 6 วิชาเอก ได้แก่ เอกภาษาไทย,เอกภาษาอังกฤษ,เอกวิทยาศาสตร์,เอกประถมศึกษา,เอกการศึกษาปฐมวัย และ เอกคณิตศาสตร์ ในการนี้ยังมีคณะกรรมการติดตามสถานการณ์การสอบแข่งขัน จากสพฐ. นำโดย นาย พงษ์พิศาล  ชินสำราญ ผอ.สพป.ปราจีน เขต 2 เป็นประธานฯ เพื่อติดตาม กำกับดูแล ความเรียบร้อย ให้การสอบครั้งนี้เป็นไปด้วยความยุติธรรมและโปร่งใส

  การประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ปี 2558

  วันที่ 22 เมษายน 2558 เวลา 09.00 น. สพป.ชบ.2 จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2558 ณ หอประชุม โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย โดยมี นายธานินทร์ ชลจิตต์ ผอ.สพป.ชบ.2 เป็นประธานฯ เพื่อชี้แจง ซักซ้อม แนวทางและหลักเกณฑ์ในการดำเนินการสอบ ให้เป็นไปด้วยความถูกต้องและเป็นธรรม

  โครงการพัฒนาบุคลากรในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดการเรียนรู้

  สพป.ชบ.2 จัดการอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดการเรียนรู้ "หลักสูตรการจัดทำและพัฒนาเว็บไซต์โรงเรียน" ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างวันที่ 20-21 เมษายน 2558 โดยมี นายเต็ม  เสื่ออ่วม รอง ผอ.สพป.ชบ.2 เป็นประธานเปิดการอบรมฯ ณ ห้องภิญโญ ตั๊นวิเศษ สพป.ชบ.2

  การประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

  วันที่ 16 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. สพป.ชบ.2 จัดการประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ครั้งที่1/2558 โดยมี นายวิบูลย์  กรมดิษฐ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัทอมตะคอร์ปอเรชั่น จำกัดมหาชน เป็นประธานฯในที่ประชุม ในการนี้ นายธานินทร์  ชลจิตต์ ผอ.สพป.ชบ.2 ทำหน้าที่ เลขานุการในการประชุม เพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ณ ห้องคุ้มครอง สพป.ชบ.2

  พิธีรดน้ำดำหัว ขอพรผู้ใหญ่เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2558

  วันที่ 16 เมษายน 2558 สพป.ชบ.2 จัดพิธีรดน้ำดำหัว ขอพรผู้ใหญ่และผู้บังคับบัญชา โดยคณะผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกันรดน้ำดำหัว เพื่อขอพร นายธานินทร์  ชลจิตต์ ผอ.สพป.ชบ.2 และ นายไผ่  ปัจจัยโคถา ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล เพื่อความเป็นสิริมงคลในการดำเนินชีวิตและเป็นการสืบสานประเพณีไทยเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ณ สพป.ชบ.2

    >>กิจกรรมทั้งหมด ......

  e-network


   :: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::  

  ประชาสัมพันธ์ รายชื่อที่พักในอำเภอพนัสนิคม สำหรับการรองรับผู้มาสมัครสอบครูผู้ช่วย

    รายชื่อที่พักในอำเภอพนัสนิคม สำหรับการรองรับผู้มาสมัครสอบครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 สามารถดูรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วย


  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย

  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ปี พ.ศ.2558 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารที่แนบมาด้วย


  โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษา และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติระยะ 1 ปี รุ่น 55

     มูลนิธิการศึกษา และวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ จัดโครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษา และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติระยะ 1 ปี รุ่น 55 (พ.ศ. 2559-2560) เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 สามารถดาวน์โหลดระเบียบการรับสมัครและสอบคัดเลือก กรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่ www.afsthailand.org 


  โครงการคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2558

     ด้วยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดโครงการคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่นระดับประเทศ เพื่อประกาศเกียรติคุณของครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ที่สร้างสรรค๋ผลงานการจัดการเรียนการสอนดีเด่น ก่อให้เกิดประโยชน์แก่เยาวชนของชาติและการศึกษาไทย โดยศึกษารายละเอียดข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ www.scisoc.or.th 


  ..แสดงทั้งหมด..

  ข่าว สพฐ. แจ้ง สพป.

  พัฒนาเว็บไซต์ โดยนางสาววันวิสา นามเคน นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ