ผู้บริหาร


นายเสนอ  ทองจีน

รองผู้อำนวยการฯ

 

ราคาน้ำมัน

จำนวนผู้เข้าชม

Free Web Counter


   :: ภาพกิจกรรม ::  
  การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน

  สพป.ชบ.2 จัดการอบรมโครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม-1 สิงหาคม 2557 โดยมี นายเต็ม  เสืออ่วม รองผอ.สพป.ชบ.2 เป็นประธานฯ นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก Mr.David Blyler อาจารย์ประจำศูนย์ภาษา มรภ.ราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมภฺญโญ ตั๊นวิเศษ สพป.ชบ.2

  โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้สู่ประชาธิปไตยในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557

  นายเสนอ ทองจีน ผอ.สพป.ชบ.2 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างการเรียนรู้สู่ประชาธิปไตยในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมภิญโญ สพป.ชบ.2

  การอบรมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา

  วันที่ 23 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00 น. สพป.ชบ.2 ได้จัดการอบรมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา ณ ห้องประชุมภิญโญ สพป.ชบ.2 โดยมีนายเสนอ ทองจีน ผอ.สพป.ชบ.2 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม

  โครงการเข้าค่ายปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2557

  นายเต็ม  เสืออ่วม รอง ผอ.สพป.ชบ.2 เป็นประธานเปิดโครงการเข้าค่ายปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2557 ของโรงเรียนในกลุ่มพานทอง 1 และพานทอง 2 ระหว่างวันที่ 23-25 กรกฎาคม 2557 ณ ค่ายพุทธบุตร จ.ฉะเชิงเทรา

  การประชุมสามัญครู อ.พานทอง

  วันที่ 22 กรกฎาคม 2557 กลุ่มโรงเรียน พานทอง จัดการประชุมสามัญครู อ.พานทอง โดยมีนายเสนอ  ทองจีน ผอ.สพป.ชบ.2 ได้บรรยายพิเศษและให้โอวาทแก่ข้าราชการครู ในการนี้ยังได้รับเกียรติจาก นายวินัย คุ้มครอง นายก อบต.บ้านเก่า เป็นประธานในการเปิดประชุมฯ  ณ อบต.บ้านเก่า อ.พานทอง

    >>กิจกรรมทั้งหมด ......

  E-filing (เปิดด้วย Internet Explorer)

  e-network


   :: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::  

  ประกาศผลการสรรหา เลือกและแต่งตั้งกรรมการที่เป็นผู้แทนบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

  ประกาศผลการสรรหา เลือกและแต่งตั้งกรรมการที่เป็นผู้แทนบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 รายละเอียดตามไฟล์แนบ


  ประกาศผลการสรรหา เลือกและแต่งตั้งกรรมการที่เป็นผู้แทนบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

  ประกาศผลการสรรหา เลือกและแต่งตั้งกรรมการที่เป็นผู้แทนบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 รายละเอียดตามไฟล์แนบ


  ประชาสัมพันธ์ โครงการ "สานฝันลูกทุ่งไทย เทิดไท้องค์ราชัน" ประจำปี 2557

  ประชาสัมพันธ์ โครงการ "สานฝันลูกทุ่งไทย เทิดไท้องค์ราชัน" ประจำปี 2557 เพื่อเป็นการค้นหานักร้องลูกทุ่งเสียงดีหน้าใหม่ และเป็นการอนุรักษ์สืบสานศิลปะ เพลงลูกทุ่งให้คงอยู่กับสังคมไทยตลอดไป โดยสามารถดูรายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมกันนี้


  รายงานผลการดำเนินงาน ด้านยาเสพติด ประจำปี 2557

  การรายงานผลการดำเนินงาน ด้านยาเสพติด ประจำปี 2557 รายละเอียดตามไฟล์แนบ


  ..แสดงทั้งหมด..

  ข่าว สพฐ. แจ้ง สพป.

  พัฒนาเว็บไซต์ โดยนางสาววันวิสา นามเคน นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ