ผู้บริหาร

        boos55
นายธานินทร์ ชลจิตต์ 
ผอ.สพป.ชบ.2

รองผู้อำนวยการฯ

rongARS58
KRS58
media

 

ราคาน้ำมัน

จำนวนผู้เข้าชม

Free Web Counter

   pbg18
  mission1 goal1 value1


   :: ภาพกิจกรรม ::  
  การจัดพิธีทำบุญตักบาตรงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558

  วันที่ 2  เมษายน 2558 เวลา 06.30 น. นายธานินทร์ ชลจิตต์ ผอ.สพป.ชบ.2 พร้อมทั้งบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.ชบ.2 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระสงฆ์จำนวน 61 รูป เพื่อนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 โดยมี นายคมสัน  เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานฯ ณ บริเวณหอพระพุทธสิหิงค์ จ.ชลบุรี

  อบรมปฏิบัติการทบทวนและนำเสนอผลงานวิจัยในชั้นเรียนเชิงคุณภาพ

  วันที่ 30 มีนาคม 2558 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ สพป.ชบ.2 จัดการอบรมปฏิบัติการทบทวนและนำเสนอผลงานวิจัยในชั้นเรียนเชิงคุณภาพแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีนายธานินทร์ ชลจิตต์ ผอ.สพป.ชบ.2 เป็นประธานในพิธีเปิดฯ ณ ห้องประชุม โรงเรียนบ้านเนินหลังเต่า 

  ประชุมแต่งตั้งคณะทำงานผู้กำกับดูแลตัวชี้วัดและจัดเก็บข้อมูลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการและตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2558

  วันที่ 30 มีนาคม 2558 เวลา 09.00 น. สพป.ชบ.2 จัดการประชุมแต่งตั้งคณะทำงานผู้กำกับดูแลตัวชี้วัดและจัดเก็บข้อมูลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ และตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โดยมีนายธานินทร์ ชลจิตต์ ผอ.สพป.ชบ.2 เป็นประธาน เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างเรียบร้อย ณ ห้องประชุมคุ้มครอง สพป.ชบ.2

  ประชุมคณะกรรมการ การติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษาสัญจร

  วันที่ 25 มีนาคม 2558 นายธานินทร์  ชลจิตต์ ผอ.สพป.ชบ.2 พร้อมด้วย นายจิรศักดิ์ สุจิรานุธรรม รอง ผอ.สพป.ชบ.2 เป็นประธานและร่วมประชุมคณะกรรมการ การติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษาสัญจร ณ โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ ในการนี้ ผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่ม อ.เกาะจันทร์จำนวน 15 โรงเรียน ได้เข้าร่วมประชุมและนำเสนอกิจกรรมตามมาตรการเร่งรัดคุณภาพและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้ง 4 ประการของโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2557

  การประชุมเพื่อสร้างแนวปฏิบัติงานให้มีประสิทธฺิภาพเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของ สพป.ชบ.2

  วันที่ 24 มีนาคม 2558 เวลา 09.00 น. สพป.ชบ.2 จัดการประชุมเพื่อสร้างแนวปฏิบัติงานให้มีประสิทธฺิภาพเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของ สพป.ชบ.2 โดยมีนายธานินทร์ ชลจิตต์ ผอ.สพป.ชบ.2 เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมคุ้มครอง สพป.ชบ.2

    >>กิจกรรมทั้งหมด ......

  e-network


   :: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::  

  โครงการคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2558

     ด้วยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดโครงการคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่นระดับประเทศ เพื่อประกาศเกียรติคุณของครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ที่สร้างสรรค๋ผลงานการจัดการเรียนการสอนดีเด่น ก่อให้เกิดประโยชน์แก่เยาวชนของชาติและการศึกษาไทย โดยศึกษารายละเอียดข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ www.scisoc.or.th 


  แก้ไขประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

     ประกาศ เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ปี พ.ศ.2558 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้


  ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนประสบอุบัติเหตุจมน้ำเสียชีวิต

     เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2558 เด็กชายนฤชา ยลพันธ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประสบอุบัติเหตุจมน้ำเสียชีวิต เนื่องจากช่วงวันหยุดนักเรียนรายดังกล่าวได้ไปเล่นน้ำกับเพื่อน เพื่อเป็นการช่วยเหลือครอบครัวและเยี่ยวยาทางจิตใจ สามารถร่วมบริจาคได้โดยสั่งจ่ายธนาณัติในนาม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 และส่งมาที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ถนนวารีราชเดช อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร รหัสไปรษณีย์ 35140 เพื่อจะได้รวบรวมมอบให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิต


  ประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับรับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

     รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับรับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ปี  พ.ศ. 2558 สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้


  ..แสดงทั้งหมด..

  ข่าว สพฐ. แจ้ง สพป.

  พัฒนาเว็บไซต์ โดยนางสาววันวิสา นามเคน นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ