ผู้บริหาร

        boos55
นายธานินทร์ ชลจิตต์ 
ผอ.สพป.ชบ.2

รองผู้อำนวยการฯ

rongARS58
KRS58strategy
visit
Crown

 

 

O-NET
internal Control58
guide
vote

KM1
banner scout
header-ksp
sapa58

 

ราคาน้ำมัน

จำนวนผู้เข้าชม

Free Web Counter

  Screen-Shot-2558-10-26-at-3.24.10-PM


   :: ภาพกิจกรรม ::  
  การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นและมีเหตุพิเศษ สังกัดสพป.ชบ.2

  สพป.ชบ.2 ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นและมีเหตุพิเศษ สังกัดสพป.ชบ.2 ครั้งที่ 2 ปี 2558 ระหว่างวันที่ 28 - 29 พ.ย. 58 โดยมีนายธานินทร์ ชลจิตต์ ผอ.สพป.ชบ.2 เป็นประธานดำเนินการสอบฯ ซึ่งในวันที่ 28 พ.ย. 58 ได้ดำเนินการสอบ ภาค ก ภาค ข มีผู้เข้าสอบ จำนวน 101 คน จาก 11 วิชาเอก และสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 29 พ.ย. 58 ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 42 อ.พนัสนิคม

  การประชุมประธานกรรมการบริหารกลุ่มโรงเรียนในสังกัดสพป.ชลบุรี เขต 2

  วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00 น. นายธานินทร์ ชลจิตต์ ผอ.สพป.ชบ.2 เป็นประธานการประชุมประธานกรรมการบริหารกลุ่มโรงเรียนในสังกัดสพป.ชบ.2 และมีศึกษานิเทศก์เข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อชี้แจ้งการดำเนินโครงการพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาของกลุ่มโรงเรียนในสังกัด ปีงบประมาณ 2559

  การประชุม คณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ของสพป.ชบ.2

  วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.30 น. สพป.ชบ.2 จัดการประชุม คณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา  โดยมีนายสมบูรณ์ ช้างภู่ เป็นประธานในการประชุม และนายธานินทร์ ชลจิตต์ ผอ.สพป.ชบ.2 ทำหน้าที่เลขานุการในครั้งนี้ ซึ่งดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ณ ห้องประชุมคุ้มครอง สพป.ชบ.2

  การอบรมเชิงปฏิบัติการงานสารบรรณ ด้วยระบบบริหารจัดการสำนักงานอิเล็กทรอนิคส์ (AMSS++)

  วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 สพป.ชบ.2 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการงานสารบรรณ ด้วยระบบบริหารจัดการสำนักงานอิเล็กทรอนิคส์ (AMSS++) ให้กับบุคลากรในสังกัด เพื่อให้ความรู้ในการใช้งานด้านสารบรรณให้มีความทันสมัย ลดการใช้ทรัพยากร เช่นกระดาษ และเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น

  พิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า (วันวชิราวุธ) ประจำปี 2558

  วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 สพป.ชบ.2 จัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า (วันวชิราวุธ) ประจำปี 2558 เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงเป็นผู้พระราชทานกำเนิดการลูกเสือไทยเป็นครั้งแรก โดยมีนายจิรศักดิ์ สุจิรานุธรรม รอง ผอ.สพป.ชบ.2 เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีคณะลูกเสือ เนตรนารี ของโรงเรียนในสังกัด จำนวน 515 คน เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ ณ อาคารวิทยบริการ สพป.ชบ.2

    >>กิจกรรมทั้งหมด ......

  e-network


   :: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::  

  ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน

  ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน โรงเรียนวัดบ้านกลาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 รายละเอียดตามไฟล์แนบ


  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

       รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 รายละเอียดตามไฟล์แนบ


  ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เรื่อง รายชื่อผู้ทีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

  ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เรื่อง รายชื่อผู้ทีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ รายละเอียดตามไฟล์แนบ


  ประชาสัมพันธ์ ช่วยเหลือนักเรียนประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตและบาดเจ็บสาหัส

       ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 แจ้งว่าโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม มีนักเรียนในสังกัดประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตและบาดเจ็บสาหัสจำนวน 2 ราย คือ นายสหัสวรรษ แสงกล้า นักเรียนชั้นม.3 ไหปลาร้าหัก บากเจ็บสาหัส และนางสาวธัญญานาฎ แสงกล้า นักเรียนชั้นม.6 ผู้เป็นพี่สาวได้เสียชีวิต จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือ โดยส่งไปยังนางนิติยา แสงกล้า ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานครพนม เลขที่บัญชี 01638-2-273890-1 บัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี รับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยในสถานศึกษา สังกัดสพม.22 เลขที่บัญชี 408-083870-0


  ประชาสัมพันธ์ รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

       รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 จำนวน 3 อัตรา รายละเอียดตามไฟล์แนบ


  ..แสดงทั้งหมด..

  ข่าว สพฐ. แจ้ง สพป.

  พัฒนาเว็บไซต์ โดยนางสาววันวิสา นามเคน นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ