รองผู้อำนวยการฯ

rong

ราคาน้ำมัน

จำนวนผู้เข้าชม

Free Web Counter

  Jakri Award


   :: ภาพกิจกรรม ::  
  อบรมโครงการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง

  สพป.ชบ.2 จัดอบรมโครงการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง กำหนดการอบรม รุ่นที่ 1 อำเภอพนัสนิคมและอำเภอเกาะจันทร์ ในวันที่ 30 - 31 ตุลาคม 2557 โดยมีพ.ท.สมเดช เปรมสุวรรณ เป็นวิทยากรรับเชิญ ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ สพป.ชบ.2 รุ่นที่ 2 อำเภอพานทองและอำเภอบ่อทอง ในวันที่ 1 - 2 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ สพป.ชบ.2

  ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนตุลาคม 2557

  วันที่ 29 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00 น. สพป.ชบ.2 จัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือนตุลาคม 2557 โดยมี นายเต็ม  เสืออ่วม รองผอ.สพป.ชบ.2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ชบ.2 เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องภิญโญตั๊นวิเศษ สพป.ชบ.2

  พิธีวางพวงมาลาสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช

  วันที่ 23 ตุลาคม 2557 สพป.ชบ.2 และหน่วยงานราชการทุกภาคส่วน ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ณ ที่ว่าการอำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

  ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  วันที่ 22 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00 น. นายเต็ม  เสืออ่วม รอง ผอ.สพป.ชบ.2 พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.ชบ.2 ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช กทม.

  การประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฎิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2558

  วันที่ 17 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00 น. สพป.ชบ.2 จัดการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฎิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2558 โดยมี นายเต็ม  เสืออ่วม รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ชบ.2 เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องคุ้มครอง สพป.ชบ.2

    >>กิจกรรมทั้งหมด ......

  E-filing (เปิดด้วย Internet Explorer)

  e-network


   :: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::  

  ประกาศโรงเรียนวัดหลวงพรหมาวาสเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน

     โรงเรียนวัดหลวงพรหมาวาสมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอนจำนวน 1 อัตรา รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาด้วย


  สัดส่วนการรับนักเรียนของโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘

  สัดส่วนการรับนักเรียนของโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ รายละเอียดตามไฟล์แนบ


  ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย

     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 แจ้งเหตุเด็กหญิงสุวรรณา บุญทวี นักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 5 โรงเรียนบ้านหนองบาก ได้ประสบอัคคีภัยเนื่องจากบิดาเมาสุราและจุดไฟเผาบ้านตัวเองทั้งหลัง ทำให้บ้านและทรัพย์สินได้รับความเสียหายทั้งหมด ปัจจุบันต้องไปอาศัยบ้านของเพื่อนบ้าน ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียน สามารถจัดส่งธนาณัติสั่งจ่ายในนามของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2


  ประชาสัมพันธ์โครงการมอบรางวัล "๑๐๐ ปี ชาตกาล หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก ปี ๒๕๕๘

  ประชาสัมพันธ์โครงการมอบรางวัล "๑๐๐ ปี ชาตกาล หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก ปี ๒๕๕๘" รายละเอียดตามไฟล์แนบ


  ..แสดงทั้งหมด..

  ข่าว สพฐ. แจ้ง สพป.

  พัฒนาเว็บไซต์ โดยนางสาววันวิสา นามเคน นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ