ผู้บริหาร

        boos55
นายธานินทร์ ชลจิตต์ 
ผอ.สพป.ชบ.2

รองผู้อำนวยการฯ

rongARS58
KRS58strategy
visit

media

 

 

O-NET
internal Control58
guide
vote

KM1
banner scout
header-ksp
sapa58

 

ราคาน้ำมัน

จำนวนผู้เข้าชม

Free Web Counter

  Mom


   :: ภาพกิจกรรม ::  
  งานทอดผ้าป่าการศึกษา เนื่องในงานเปิดอาคาร "วิทยศึกษา" และอาคารเรียนหลังใหม่ "ปัทมานุวัฒน์" ณ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย

  วันที่ 3 กันยายน 2558 เวลา 09.00 น. นายธานินทร์ ชลจิตต์ ผอ.สพป.ชบ.2 ร่วมงานทอดผ้าป่าการศึกษา เนื่องในงานเปิดอาคาร "วิทยศึกษา" และอาคารเรียนหลังใหม่ เพื่อปรับภูมิทัศน์และพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน โดยมีนายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจ.ชลบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ณ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 

  การปะชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)

  วันที่ 2 กันยายน 2558 นายธานินทร์  ชลจิตต์ ผอ.สพป.ชบ.2 เป็นประธานการปะชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ของกลุ่มโรงเรียน อ.พานทอง โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 25 ท่าน เข้าร่วมประชุมและนำเสนอมาตรการเร่งรัดคุณภาพการศึกษา ทั้ง 4 ด้าน ณ โรงเรียนอนุบาบาลวัดโคกท่าเจริญ อ.พานทอง

  โครงการคูปองพัฒนาครู ใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2558

  วันที่ 2 กันยายน 2558 เวลา 09.00 น. สพป.ชบ.2 จัดโครงการคูปองพัฒนาครู ประจำปีงบประมาณ 2558 ครั้งที่ 2 Coaching and Mentoring โดยมีคณาจารย์จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มาให้คำแนะนำแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสพป.ชบ.2 ใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ  ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ สพป.ชบ.2

  โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "โรงเรียนสุจริต" ครั้งที่ 1/2558

  วันที่ 28 สิงหาคม 2558 เวลา 14.30 น. ดร.ธนรัตน์ มังคะโชติ รองผอ.สพป.ชบ.2 เป็นประธานการประชุมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา"ป้องกันการทุจริต" (โครงการโรงเรียนสุจริต) โดยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของโรงเรียนสุจริตต้นแบบ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู2500) โดยมีคณะกรรมการประเมิน 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการประเมิน. คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการแปลผลคะแนน ณ ห้องประชุมคุ้มครอง สพป.ชบ.2

  ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ครั้งที่ 1/2558

  วันที่ 28 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 น. ดร.ธนรัตน์ มังคะโชติ รองผอ.สพป.ชบ.2 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ครั้งที่ 1/2558 โดยแบ่งเป็นกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน จำนวน 11 กลุ่มโรงเรียน เพื่อดูแลช่วยเหลือโรงเรียนในสังกัด ในการประสานงาน ให้ความรู้ ความช่วยเหลือ รวมถึงการพัฒนาเว็บไซต์ของโรงเรียน โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ สพป.ชบ.2

    >>กิจกรรมทั้งหมด ......

  e-network


   :: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::  

  ประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสพป.ชลบุรี เขต 2 ครั้งที่ 2 ปี 2558

       รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2558 รายละเอียดตามไฟล์แนบ


  ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการฯ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

  ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย รายละเอียดตามไฟล์แนบ


  ประชาสัมพันธ์ เชิญร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพนายเสียง ลีลาศ บิดาครูโรงเรียนวัดหนองสังข์

     เชิญร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพนายเสียง ลีลาศ บิดา น.ส.สาวิตรี ทองนพคุณ ครูโรงเรียนวัดหนองสังข์ ณ วัดเกาะแก้วนครสวรรค์ กำหนดการดังนี้
     รดน้ำศพ วันที่ 14 ส.ค. 2558 เวลา 16.00 น.
     สวดพระอภิธรรม วันที่ 14-19 ส.ค. 2558 เวลา 20.00 น.
     พระราชทานเพลิงศพ 20 ส.ค. 2558 เวลา 16.00 น.


  ประชาสัมพันธ์ เชิญร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพคุณแม่ผัน ศรัทธา ถึงแก่กรรม มารดาผอ.ยงยุทธ ศรัทธา

     เชิญร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพคุณแม่ผัน ศรัทธา ถึงแก่กรรม มารดาผอ.ยงยุทธ ศรัทธา กำหนดการดังนี้
        รดน้ำศพวันที่ 13 ส.ค.2558 เวลา 16.00 น. ณ ฌาปนสถานวัดเกาะลอย
        สวดพระอภิธรรมวันที่ 13-19 ส.ค. 2558 เวลา 19.30 น.
        สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม วันที่ 16 ส.ค. 2558 เวลา 19.00 น.
        พระราชทานเพลิง วันที่ 20 ส.ค. 2558 เวลา 16.00 น.
     จึงขอเรียนเชิญทุกท่านด้วยความเคารพ


  ประชาสัมพันธ์โรคพิษสุนัขบ้า (Rabies)

       ด้วยวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 พบมีประชาชนทั่วไปถูกสุนัขไม่มีเจ้าของ สีน้ำตาลอ่อน กัดที่บริเวณหน้าเซเว่น-อีเลฟเว่น ใกล้กับโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย จำนวนหลายราย ซึ่งต่อมาสุนัขตัวดังกล่าวได้ตาย ทางโรงพยาบาลพนัสนิคมจึงได้นำซากสุนัขส่งตรวจที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก ผลตรวจพบว่าเป็นโรคพิษสุนัขบ้า หากพบว่าถูกสุนัขตัวดังกล่าวกัด ข่วน หรือเลียบริเวณแผล ตั้งแต่วันที่ 2 – 12 กรกฎาคม ขอให้มาติดต่อที่โรงพยาบาลพนัสนิคม เพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโดยด่วน และให้ผู้ที่เลี้ยงสัตว์โดยเฉพาะสุนัข และแมว ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยงของตนเอง รายละเอียดตามไฟล์แนบ


  ..แสดงทั้งหมด..

  ข่าว สพฐ. แจ้ง สพป.

  พัฒนาเว็บไซต์ โดยนางสาววันวิสา นามเคน นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ