ผู้บริหาร

        boos55
นายธานินทร์ ชลจิตต์ 
ผอ.สพป.ชบ.2

รองผู้อำนวยการฯ

rongARS58
KRS58strategy
visit

media

 

 

O-NET
internal Control58
guide

KM1
banner scout
header-ksp
sapa58

 

ราคาน้ำมัน

จำนวนผู้เข้าชม

Free Web Counter

   BBL D-Day


   :: ภาพกิจกรรม ::  
  ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนกรกฎาคม 2558

  วันที่ 6 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.00 น. นายธานินทร์ ชลจิตต์ ผอ.สพป.ชบ.2 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนกรกฎาคม 2558 เพื่อมอบนโยบายและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ทั้งนี้ได้มีการแนะนำผู้บริหารสถานศึกษาที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ของสังกัดสพป.ชบ.2 จำนวน 7 ท่านด้วยกัน

  อบรมการพลิกโฉมโรงเรียน ด้วยหลักแนวคิด BBL ของกลุ่มโรงเรียน พานทอง 2

  วันที่ 2 กรกฎาคม 2558 นายธานินทร์ ชลจิตต์ ผอ.สพป.ชบ.2 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาการศึกษาตามนโยบายเร่งด่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการขับเคลื่อนเพื่อพลิกโฉมโรงเรียน ชั้นป.1 อ่านออกเขียนได้ ภายใน 1 ปี โดยใช้สมองเป็นฐานการเรียนรู้ (Brain Based Learning : BBL) ของกลุ่มโรงเรียนพานทอง2 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า จ.ชลบุรี

  การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาการลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2558

  วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 จัดงานวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งการลูกเสือไทย และแสดงความจงรักภักดี โดยประกอบพิธีทบทวนคำปกิญาญและสวนสนามลูกเสือ-เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ โดยมี นายเต็ม  เสืออ่วม รอง ผอ.สพป.ชบ.2 เป็นประธานในพิธี ณ สนามกีฬา อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

  ประชุมคณะกรรมการบริหารเงินกองทุนสวัสดิการฯ ครั้งที่ 4/2558

  วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.30 น. นายธานินทร์ ชลจิตต์ ผอ.สพป.ชบ.2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินกองทุนสวัสดิการข้าราชการและลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 4/2558 ซึ่งดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ณ ห้องประชุมคุ้มครอง สพป.ชบ.2

  อบรมการพลิกโฉมโรงเรียน ด้วยหลักแนวคิด BBL ของกลุ่มโรงเรียน พนัสนิคม 3

  วันที่ 30  มิถุนายน 2558 นายธานินทร์  ชลจิตต์ ผอ.สพป.ชบ.2 เป็นประธานเปิดการอบรมการพลิกโฉมโรงเรียน ด้วยหลักแนวคิด BBL  ของกลุ่มโรงเรียน พนัสนิคม 3 เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย "ปี 2558 ปลอดนักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้" ภายใน 1 ปี ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ สพป.ชบ.2

    >>กิจกรรมทั้งหมด ......

  e-network


   :: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::  

  ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

  ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 รายละเอียดตามไฟล์แนบ


  ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "รู้เนื้อหาก่อนสอนเก่ง...สู่ครู TPCK ในศตวรรษที่ 21"

     เชิญชวนเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "รู้เนื้อหาก่อนสอนเก่ง...สู่ครู TPCK ในศตวรรษที่ 21" (การออกแบบการสอนและเขียนแผนการจัดการเรียนรู้) ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2558 เวลา 08.00 น. ณ ห้องสัมมนา 211 ชั้น 2 อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วย


  ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย

     ด้วยสพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 แจ้งว่ามีนักเรียนประสบวาตภัย จำนวน 1 ราย คือ เด็กหญิงกุลธิดา ลิขิตศิลป์กุล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 ส่งผลให้ที่อยู่อาศัยและทรัพย์สินเสียหาย ในการนี้จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านร่วมบริจาคทรัพย์ช่วเหลือ โดยรวบรวมส่งไปยัง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 เลขที่ 99/7 ถนนสนามบิน ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000 (ทางธนาณัติ)


  ขอเชิญบุคลากรทางการลุกเสือเป็นคณะผู้แทนลูกเสือไทยเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ 23

  ขอเชิญบุคลากรทางการลูกเสือเป็นคณะผู้แทนลูกเสือไทยเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ 23 รายละเอียดตามไฟล์แนบ


  ร่วมบริจาคสิ่งของและปัจจัยช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย

  ด้วย สพม 16 แจ้งว่า ได้เกิดเพลิงไหม้บ้านพักอาสัยเด็กหญิงนภัสวรรณ์ แก้วล่อง นักเรียนชั้น ม.1 โรงเรียนระโนด อ.ระโนด จ.สงขลา บ้านได้รับความเสียหายทั้งหลัง

  ในการนี้ สพป.ชบ.2 จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสิ่งของหรือปัจจัยช่วยเหลือตามกำลังศรัทธา โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารดรุงไทย สาขาศาลากลาง จ.สงขลา ชื่อบัญชี กองทุนสวัสดิการช่วยเหลือนักเรียนประสบภัย สพม.16 เลขที่บัญชี 981-2-94655-1 และขอให้ส่งหลักฐานการโอนเงินให้ สพม 16 ทราบด้วย


  ..แสดงทั้งหมด..

  ข่าว สพฐ. แจ้ง สพป.

  พัฒนาเว็บไซต์ โดยนางสาววันวิสา นามเคน นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ