ผู้บริหาร

        boos55
นายธานินทร์ ชลจิตต์ 
ผอ.สพป.ชบ.2

รองผู้อำนวยการฯ

rong

ราคาน้ำมัน

จำนวนผู้เข้าชม

Free Web Counter

  pbg18   
   mission1       value1    goal1

  มาตรการเรงรด58


   :: ภาพกิจกรรม ::  
  ประชุมคณะกรรมการการรับนักเรียน ประจำปี 2558

  วันที่ 29 มกราคม 2558 สพป.ชบ.2 จัดการประชุมคณะกรรมการการรับนักเรียน ประจำปี 2558 โดยมี นายจิรศักดิ์ สุจิรานุธรรม รอง ผอ.สพป.ชบ.2 เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องคุ้มครอง สพป.ชบ.2

  ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา

  วันที่ 28 มกราคม 2558 นายธานินทร์  ชลจิตต์ ผอ.สพป.ชบ.2 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ณ ห้องคุ้มครอง สพป.ชบ.2

  ประชุมยกระดับคุณภาพการศึกษาของ สพป.ชบ.2

  วันที่ 27 มกราคม 2558 เวลา 10.30 น. สพป.ชบ.2 จัดการประชุมเพื่อสร้างแนวปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของ สพป.ชบ.2 ประจำปี พ.ศ. 2558 โดยมีนายธานินทร์ ชลจิตต์ ผอ.สพป.ชบ.2 เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมคุ้มครอง สพป.ชบ.2

  โครงการ English Camp โรงเรียนเพลินจิตวิทยา

  โรงเรียนเพลินจิตวิทยา จัดกิจกรรมโครงการ English Camp ระหว่างวันที่ 27--30 ม.ค.58 ดังนี้
                   - วันที่ 27 ม.ค. ชั้น ป.1-2
                   - วันที่  28 ม.ค. ชั้น   ป.3-4
                   - วันทืี่  29 ม.ค. ชั้น   ป.5-6
                   - วันที่  30 ม.ค. ชั้น   ม.1-2
  ณ โรงเรียนเพลินจิตวิทยา อ.พานทอง

  พิธีมอบเช็คเงินอุดหนุน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด สพป ชลบุรี เขต 1,2และ 3

  วันที่ 27 มกราคม 2558 เวลา 09.00 น. นายธานินทร์  ชลจิตต์ ผอ.สพป.ชบ.2 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา เป็นตัวแทนรับมอบเช็คเงินอุดหนุน  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด สพป.ชลบุรี เขต 1,2และ 3 จำนวนทั้งสิ้น 10,012,800 บาท ซึ่ง รร.ในสังกัดสพป.ชบ.2 ได้รับ จำนวน 6,579,840 บาท โดยมี นายวิทยา  คุณปลื้ม นายกอบจ.ชลบุรี เป็นประธานในการมอบ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

    >>กิจกรรมทั้งหมด ......

  E-filing (เปิดด้วย Internet Explorer)

  e-network


   :: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::  

  ประกาศ เรื่อง การขายทอดตลาดอาคารราชพัสดุโรงเรียนบ้านทรายมูลและอาคารเรียนของโรงเรียนวัดโป่งปากดง

     ประกาศ เรื่อง การขายทอดตลาดอาคารราชพัสดุโรงเรียนบ้านทรายมูลและอาคารเรียนของโรงเรียนวัดโป่งปากดง รายละเอียดตามไฟล์แนบ


  ประชาสัมพันธ์ ร่วมรณรงค์เรื่อง "หลักประพฤติที่ถูกต้องต่อพระพุทธรูปและพระพุทธลักษณ์"

     ด้วยองค์กรโนอิ้ง บุดด้า เพื่อการปกป้องพระพุทธศาสนา ร่วมรณรงค์หลักประพฤติที่ถูกต้องต่อพระพุทธรูปและพระพุทธลักษณ์ เพื่อให้ประชาชนรับรู้และเข้าใจในหลักประพฤติที่ถูกต้อง รวมทั้งนำไปปรับใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารแนบได้ที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี www.m-culture.go.th/chonburi คลิกที่หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวทั่วไป


  ประกาศ รับคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสพป.ชลบุรี เขต 2

     ประกาศ รับคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารที่แนบมาด้วย


  รับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558

     ด้วยโรงเรียนผู้รู้ ญสส.80 ในมูลนิธิวัดญาณสังวราราม เป็นโรงเรียนเอกชนการกุศลประจำชาย เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กำหนดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้


  ..แสดงทั้งหมด..

  ข่าว สพฐ. แจ้ง สพป.

  พัฒนาเว็บไซต์ โดยนางสาววันวิสา นามเคน นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ