ผู้บริหาร

        boos55
นายธานินทร์ ชลจิตต์ 
ผอ.สพป.ชบ.2

รองผู้อำนวยการฯ

ronghistory
media

 

ราคาน้ำมัน

จำนวนผู้เข้าชม

Free Web Counter

  pbg18   
   mission1       value1    goal1

  มาตรการเรงรด58


   :: ภาพกิจกรรม ::  
  สพป.ชลบุรี เขต 2 ดำเนินการสอบ NT (National Test) ประจำปีการศึกษา 2557

  วันที่ 26  กุมภาพันธ์ 2558 สพป.ชบ.2 ดำเนินการสอบ NT(National Test)สำหรับนักเรียนชั้น ป.3 ประจำปีการศึกษา 2557 เพื่อประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพการผู้เรียน ซึ่งประเมินความสามารถพื้นฐาน 3 ด้านคือ ความสามารถด้านภาษา(Literracy) ด้านคำนวณ(Numeracy) และด้านเหตุผล(Reasoning Abilities) เพือนำผลไปใช้ในการวางแผนปรับปรุงพัฒนาความสามารถพื้นฐานของนักเรียนในระดับบุคคล ของโรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต่อไป โดยศูนย์สอบ สพป.ชลบุรี เขต 2 มีทั้งหมด 112 สนามสอบ  บรรยากาศการสอบทุกสนามเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์และยุติธรรม

  โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2557

  วันที่ 25  กุมภาพันธ์ 2558 นายธานินทร์  ชลจิตต์ ผอ.สพป.ชบ.2 และคณะ ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด ตามโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2557 เพื่อมอบทุนการศึกษา ข้าวสาร ไข่ และน้ำดื่ม ให้แก่นักเรียนที่เรียนดี ประพฤติดีแต่ฐานะยากจนและขาดแคลนในด้านต่างๆ ระหว่างวันที่ 23-25 ก.พ. 2558

  การประชุมคณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ.เขต พื้นที่การศึกษา

  วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13.30 น. สพป.ชบ.2 จัดการประชุมคณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ โดยมีนายชุมพล เปี่ยมศรี ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา เป็นประธานการประชุมฯและนายธานินทร์  ชลจิตต์ ผอ.สพป.ชบ.2 ทำหน้าที่เลขานุการในการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องที่เร่งด่วนและแก้ปัญหาต่อไป ณ ห้องประชุมคุ้มครอง สพป.ชบ.2

  การประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน(NT)

  วันที่ 20  กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.00 น. นายจิรศักดิ์  สุจิรานุธรรม รอง ผอ.สพป.ชบ.2 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน (NT) ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ สพป.ชบ.2

  พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64

  วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 นายธานินทร์  ชลจิตต์ พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.ชบ.2 ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64 "สุดยอดเด็กไทย ก้าวไกลสู่สากล" โดยมีพลเรือเอกณรงค์ พิพัฒยาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558 ในการนี้ นายธานินทร์ ชลจิตต์ ยังได้เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจแก่โรงเรียนในสังกัดที่นำกิจกรรมาเข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย ณ อาคารชาเลนเจอร์ 3 เมืองทองธานี

    >>กิจกรรมทั้งหมด ......

  E-filing (เปิดด้วย Internet Explorer)

  e-network


   :: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::  

  ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นและมีเหตุพิเศษ สังกัด สพป.ชลบุรี เขต 2

  ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นและมีเหตุพิเศษ สังกัด สพป.ชลบุรี เขต 2 รายละเอียดตามไฟล์แนบ


  ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพป.ชลบุรี เขต 2

  ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพป.ชลบุรี เขต 2


  ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการขึ้นบัญชีสอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพป.ชบ.2

  ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการขึ้นบัญชีสอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพป.ชบ.2 รายละเอียดตามไฟล์แนบ


  ประกาศสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกให้เป็นคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2

  ประกาศสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 " เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกให้เป็นคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2"


  ..แสดงทั้งหมด..

  ข่าว สพฐ. แจ้ง สพป.

  พัฒนาเว็บไซต์ โดยนางสาววันวิสา นามเคน นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ