ผู้บริหาร

        boos55
นายธานินทร์ ชลจิตต์ 
ผอ.สพป.ชบ.2

รองผู้อำนวยการฯ

rong

ราคาน้ำมัน

จำนวนผู้เข้าชม

Free Web Counter

  anigif2

   


   :: ภาพกิจกรรม ::  
  พิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน อำเภอบ่อทอง ปี 2557

  วันที่ 24 พ.ย. 2557 นายสุคนธ์ สุวรรณศักดิ์สิน นายอำเภอบ่อทอง เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน อำเภอบ่อทอง ปี 2557 โดยมีนายไพรัช หนูยงค์ ผอ.โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง ร่วมกล่าวรายงานเปิดการแข่งขันฯ ณ สนามกีฬาอนุบาลบ่อทอง

  การประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ครั้งที่ 3/2557

  วันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2557 เวลา 10.00 น. สพป.ชบ.2 จัดการประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ครั้งที่ 3/2557 โดยมีนายวิบูลย์ กรมดิษฐ์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมคุ้มครอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 จังหวัดชลบุรี

  พิธีเปิดค่ายลูกเสือ-เนตรนารี กลุ่มโรงเรียนพานทอง 1

  วันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.30 น. นายเต็ม เสืออ่วม  รองผอ.สพป.ชบ.2 เป็นประธานเปิดค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ของโรงเรียนกลุ่มพานทอง1 จำนวน 6 โรงเรียน  ณ กองพลทหารราบ 11 จ.ฉะเชิงเทรา

  การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาบุคลากร กลุ่มไทยรัฐบูรพา

  นายเต็ม เสืออ่วม รอง ผอ.สพป.ชบ.2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาบุคลากร กลุ่มไทยรัฐบูรพา ซึ่งทางมูลนิธิไทยรัฐ ได้มอบหมายให้ รร.ไทยรัฐวิทยา 42 ดำเนินการจัดอบรม ระหว่างวันที่ 17-18 พ.ย. 57 ณ โรงแรมแกรนด์ รอยัล จ.ฉะเชิงเทรา

  โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557

  สพฐ.ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา ปีที่ 3 และปีที่ 6 เข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 โดยมีนักเรียนในสังกัด สพป.ชลบุรี เขต 2 เข้าร่วมโครงการนี้ด้วย และสพป.ชบ.2 ได้ดำเนินการจัดสอบ เมื่อวันที่ 15 พ.ย.57 เวลา 09.00-15.00 น. ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย

    >>กิจกรรมทั้งหมด ......

  E-filing (เปิดด้วย Internet Explorer)

  e-network


   :: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::  

  ประกาศ กำหนดการรับมอบพระราชทานสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯฉบับพระราชทานเล่มที่ 38

     สโมสรไลออนส์ชลบุรีวชิรปราการได้กำหนดพิธีอัยเชิญสารานุกรมไทยฉบับพระราชทาน เล่มที่ 38 ในวันพุธที่ 3 ธันวาคม 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 สพป.ชลบุรี เขต 1
     จึงขอเรียนเชิญท่านมารับเอกสารได้ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 (ใส่ในช่องประจำโรงเรียน) สามารถดูรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับมอบสารานุกรมไทยฉบับพระราชทาน เล่มที่ 38 ตามสิ่งที่แนบมาด้วยนี้


  ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนร่วมงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรียน ครั้งที่ 22

     ขอเชิญครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ หัวข้อ สะเต็มประเทศไทย - นวัตกรรมการศึกษาไทย ระหว่างวันที่ 5 - 7 มีนาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา โดยดูรายละเอียดได้ทาง http://econference.sut.ac.th/scimath22 หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ โทรศัพท์ 0 4422 4188 Email : pongrit@sut.ac.th


  ประชาสัมพันธ์การประกวดดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้านเพื่อความมั่นคงของชาติ

     ประกาศกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เรื่อง กำหนดวัน และสถานที่ในการจัดการประกวดดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้านเพื่อความมั่นคงของชาติ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วย


  ประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครเรียนปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

     ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงเปิดรับสมัครเรียนปริญญาโทสาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2556 จำนวน 2 โปรแกรม สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารที่แนบมาด้วย


  ..แสดงทั้งหมด..

  ข่าว สพฐ. แจ้ง สพป.

  พัฒนาเว็บไซต์ โดยนางสาววันวิสา นามเคน นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ