ผู้บริหาร


นายเสนอ  ทองจีน

รองผู้อำนวยการฯ

ราคาน้ำมัน

จำนวนผู้เข้าชม

Free Web Counter

   


   :: ภาพกิจกรรม ::  
  พิธีส่งมอบอาคารตามโครงการศูนย์พัฒนาการมีส่วนร่วมตำบลบางนาง หมู่ 1 ให้กับโรงเรียนบ้านเนินถาวร

  วันที่ 30 กันยายน 2557 เวลา 10.00 น. นายเสนอ ทองจีน ผอ.สพป.ชบ.2 ให้เกียรติร่วมพิธีส่งมอบอาคารตามโครงการศูนย์พัฒนาการมีส่วนร่วมตำบลบางนาง หมู่ 1 ให้กับโรงเรียนบ้านเนินถาวร ณ โรงเรียนบ้านเนินถาวร

  โครงการฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐาน

  วันที่ 26 กันยายน 2557 โรงเรียนวัดชุมแสงศรีวนาราม สพป.ชลบุรี เขต 2 จัดโครงการฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐาน โดย บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) ซึ่งมีกิจกรรมมากมาย เช่น ฝึกซ้อมฟุตบอล มอบสื่อห้องสมุด และอุปกรณ์การเรียนการสอน

  การับมอบอาคารเรียน โรงเรียนวัดหนองปรือ

  วันที่ 25 กันยายน 2557 เวลา 10.00 น. นายเสนอ  ทองจีน เป็นประธานรับมอบอาคารเรียนโรงเรียนวัดหนองปรือ โดยเป็นอาคารเรียนจาก อบจ.ชลบุรี โดยมีนายอุดมศักดิ์  เจริญวุฒิ รองนายก อบจ.ชลบุรีเป็นผู้มอบ ณ โรงเรียนวัดหนองปรือ อ.พนัสนิคม

  การติดตามการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

  วันที่ 24 กันยายน 2557 คณะกรรมการติดตามโครงการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม จากสพฐ. ได้มาติดตามประเมินและสำรวจการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมโรงเรียนในสังกัด สพป.ชบ.2 ซึ่งได้ทำการติดตามจำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด และโรงเรียนบ้านเนินหลังเต่า

  งานแสดงมุทิตาจิตข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา สพป.ชบ.2

  วันที่ 18 ก.ย.57 สพป.ชบ.2 จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2557 จำนวนทั้งสิ้น 47 คน โดยมีนายเสนอ  ทองจีน ผอ.สพป.ชบ.2เป็นประธาน นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก นายสุเทพ ชิตยวงษ์ ผู้ตรวจราชารกระทรวงศึกษาธิการ นายชาคร กันจนวัตตะ นายอำเภอพนัสนิคม และนายประเวศ  คำหงษ์ ประธานสหกรณ์จ.ชลบุรี ให้เกียรติมาร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

    >>กิจกรรมทั้งหมด ......

  E-filing (เปิดด้วย Internet Explorer)

  e-network


   :: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::  

  โครงการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 55 เรื่อง "การสร้างคุณภาพเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21"

     ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 55 เรื่อง "การสร้างคุณภาพเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21" สมาคมการศึกษาสำหรับเด็กนานาชาติ สาขาประเทศไทย ร่วมกับ สพฐ. ระหว่างวันที่ 8 - 10 ตุลาคม 2557 รายละเอียดตามไฟล์แนบ


  รายชื่อโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2558

  ตามที่ สพฐ.ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2558 ซึ่งผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อประชาสัมพันธ์และวางแผนเตรียมการรับนักเรียน รายละเอียดตามไฟล์แนบ


  ประกาศคณะกรรมการแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ชั้นป.1-ม.3

  ประกาศคณะกรรมการแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ชั้นป.1-ม.3 ได้จับฉลากบทหลัก และบทเลือก ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 64 สพป.ชลบุรี เขต 2 ปีการศึกษา 2557 รายละเอียดดังไฟล์แนบ


  ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

  ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ(เพิ่มเติม) รายละเอียดตามไฟล์แนบ


  ..แสดงทั้งหมด..

  ข่าว สพฐ. แจ้ง สพป.

  พัฒนาเว็บไซต์ โดยนางสาววันวิสา นามเคน นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ