ผู้บริหาร

        boos55
นายธานินทร์ ชลจิตต์ 
ผอ.สพป.ชบ.2

รองผู้อำนวยการฯ

rong

yuttasat59


smart1
internalcontrol
standard
ARS59
KRS59

move59
visit
Crown
policy

 

KM1
banner scout
header-ksp

 

ราคาน้ำมัน

จำนวนผู้เข้าชม

Free Web Counter

  King 70th

  vision59
  value1mission1goal1

  award59


   :: ภาพกิจกรรม ::  
  โครงการคูปองพัฒนาครู ประจำปีงบประมาณ 2559

  วันที่ 30 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 น. นายเต็ม เสืออ่วม รองผอ.สพป.ชบ.2 เป็นประธานบรรยายพิเศษและมอบเกียรติบัตรให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผ่านการอบรมโครงการคูปองพัฒนาครู ประจำปีงบประมาณ 2559 จำนวน 39 คน ในการนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เชษฐ์ ศิริสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา และอาจารย์นฤมล เนตรวิเชียร จากมหาวิทยาลัยบูรพา ได้มาติดตาม ประเมิน หลังการอบรม ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ สพป.ชบ.2 (ดูภาพมอบเกียรติได้ที่ http://bit.ly/2by8Jbc )

  การประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผล และนิเทศการศึกษาของกลุ่มโรงเรียนบ่อทอง 1-3

  วันที่ 29 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. นายธานินทร์ ชลจิตต์ ผอ.สพป.ชบ.2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) สพป.ชบ.2 ณ โรงเรียนบ้านขุนชำนาญ โดยมีผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนบ่อทอง 1 ,กลุ่มโรงเรียนบ่อทอง 2 และกลุ่มโรงเรียนบ่อทอง 3 เข้าร่วมประชุม และรายงานผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีงบประมาณ 2559 จำนวนทั้งสิ้น 5 มาตรการ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

  อบรมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา

  วันที่ 27 ส.ค.2559  นายจิรศักดิ์  สุจิรานุธรรม  รองผอ.สพป.ชบ.2 เป็นประธานเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาระบบการดูแลข่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา  ณ อาคารวิทยบริการ สพป.ชบ.2 โดยมีครูผู้รับผิดชอบระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาจำนวน 121 คน เข้ารับการอบรม และได้รับเกียรติจากนายสันติสุข  สันติศาสนสุข  รองผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจ คุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน สพฐ. เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม

  การประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินงานวันเกษียณอายุ ประจำปี 2559

  วันที่ 26 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 น. นายธานินทร์ ชลจิตต์ ผอ.สพป.ชบ.2 เป็นประธานการประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินงานโครงการประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 (เกษียณอายุ ประจำปี 2559) ณ ห้องประชุมคุ้มครอง สพป.ชบ.2

  พิธีเปิดการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 22 ระดับจังหวัด

  วันที่ 20 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. นายจิรศักดิ์ สุจิรานุธรรม รองผอ.สพป.ชบ.2 เป็นประธานเปิดการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 22 ระดับจังหวัด ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ณ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนรักการอ่าน การเขียน ตลอดจนเห็นคุณค่าและสามารถใช้ประโยชน์ จากความรู้นั้น ด้วยการบูรณาการองค์ความรู้ ที่ได้รับมาสร้างประโยชน์ต่อไป

    >>กิจกรรมทั้งหมด ......

  e-network


   :: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::  

  ประกาศ โรงเรียนวัดโป่งตามุข เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือก บุคคลเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน

       โรงเรียนวัดโป่งตามุข เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือก บุคคลเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกอันดับที่ 1 ไปรายงานตัวและทำสัญญาจ้าง ในวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2559 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนวัดโป่งตามุข รายละเอียดตามไฟล์แนบ


  ข่าวประชาสัมพันธ์

       ด้วยบิดาครูทองเปลว  แผลงเดช  ภรรยาผอ.ฉลอม  แผลงเดช ผอ.รร.บ้านทรายมูล ได้ถึงแก่กรรม โดยกำหนดรดน้ำศพในวันที่ 31 สิงหาคม 2559 ณ วัดโพธาราม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี สวดพระอภิธรรมศพตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2559 ถึง 10 กันยายน 2559 เวลา 19.30 น. และพระราชทานเพลิงศพ ในวันที่ 11 กันยายน 2559 เวลา 16.00 น. ณ วัดโพธาราม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 


  ประกาศ โรงเรียนวัดโป่งตามุข เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

       โรงเรียนวัดโป่งตามุข เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอกคณิตศาสตร์ และให้ผู้มีรายชื่อมาสอบในวันที่ 30 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนวัดโป่งตามุข รายละเอียดตามไฟล์แนบ


  ประชาสัมพันธ์ โครงการแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน

       ด้วยสำนักงานราชบัณฑิตยสภาจะจัดโครงการแข่งขันและคัดเลือกผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ประจำปี 2559 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2559 รายละเอียดตามไฟล์แนบนี้


  ประกาศ โรงเรียนวัดโป่งตามุข เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

       โรงเรียนวัดโป่งตามุข เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอกคณิตศาสตร์ สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนวัดโป่งตมุข ตั้งแต่วันที่ 22 - 28 สิงหาคม 2559 เวลา 08.00-16.00 น. รายละเอียดตามไฟล์แนบ


  ..แสดงทั้งหมด..

  ข่าว สพฐ. แจ้ง สพป.

  พัฒนาเว็บไซต์ โดย งานประชาสัมพันธ์ สพป.ชลบุรี เขต 2